Rejestracja znaku towarowego - krok po kroku

Rejestracja znaku towarowego – np. firmowego logo, nazwy, dźwięków czy opakowania produktu – chroni ten znak przed niepożądanym stosowaniem osób trzecich. Umożliwia też wyegzekwowanie nieprawidłowych działań ze strony innych podmiotów. Znak towarowy musi być zarejestrowany w polskim Urzędzie Patentowym w Warszawie, a okres ochronny po rejestracji trwa 10 lat. Po upływie 10 lat można tę ochronę przedłużyć. 

Rejestracja znaku towarowego krok po kroku

Według oficjalnej definicji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej znak towarowy to: 

każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku

Bazy danych, które umożliwiają zapoznanie się z zarejestrowanymi znakami towarowymi i zorientowanie się, czy nie istnieją już podobne lub nawet identyczne, to: 

 •  e-Wyszukiwarka (PUEUP) dla znaków towarowych, 
 • TMview, 
 • Madrid Monitor, 
 • eSearch plus
 • i Global Brand Database.

Jak wygląda zastrzeżenie znaku towarowego w praktyce? Przejdźmy przez ten proces krok po kroku. 

Krok 1: wysłanie wniosku 

Rejestracja znaku towarowego rozpoczyna się od wypełnienia formularza wniosku o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy. Jest on dostępny w wersji elektronicznej na stronie Urzędu Patentowego. Wniosek należy wydrukować, wypełnić czytelnie i przesłać na adres siedziby UP. Od tego momentu ochrona znaku zaczyna już obowiązywać. 

Krok 2: opłacenie rejestracji znaku towarowego

W drugim kroku trzeba opłacić rejestrację znaku towarowego – warto to zrobić równolegle do zgłoszenia podania. W przeciwnym wypadku Urząd Patentowy może wezwać do uiszczenia płatności pod rygorem umorzenia postępowania rejestracji znaku. Od dnia otrzymania wezwania osoba zgłaszająca znak towarowy powinna uregulować płatność w ciągu 30 dni. Koszt rejestracji znaku towarowego przybliżamy pod koniec artykułu. 

Krok 3: oczekiwanie na ujawnienie i publikację zgłoszenia w BUP 

Po ok. 2 miesiącach od złożenia wniosku i uiszczenia opłaty, w e-wyszukiwarce (w części znaki towarowe) powinna pojawić się informacja o zgłoszonym znaku. W przypadku pomyślnego przejścia procesu rejestracji zgłoszenie zostanie opublikowane również w Biuletynie Urzędu Patentowego. 

Krok 4: oczekiwanie na ostateczną decyzję

W ciągu 3 miesięcy od daty publikacji w BUP inne podmioty mogą wnieść sprzeciw. Jeśli tak się nie stanie i nie pojawią się też inne przeciwwskazania, Urząd Patentowy wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. 

Krok 5: opłacenie ochrony i publikacji znaku towarowego

Rejestracja znaku towarowego kończy się dokonaniem opłaty za ochronę i publikację znaku w Wiadomościach Urzędu Patentowego

Kiedy zastrzeżenie znaku towarowego jest niemożliwe?

Rejestracja znaku towarowego nie zostanie zakończona pomyślnie, jeśli wniosek dotyczy na przykład:

 • elementów słownych, które nie wskazują na przedsiębiorcę, a np. tylko na rodzaj towaru w powszechnym obiegu – przykładem jest słowny znak "herbata", 
 • oznaczeń z języka potocznego lub utrwalonych w handlu,
 • znaku wprowadzającego w błąd, 
 • znaku zawierającego symbole narodowe – godło, barwy lub hymn,
 • elementu, który jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i porządkiem publicznym, 
 • elementu, który może obrażać uczucia religijne lub patriotyczne.

Szczegółowa lista zastrzeżeń znajduje się w ustawie Prawa własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. w art. 1291.

Ile kosztuje zastrzeżenie znaku towarowego?

Na koszt rejestracji znaku towarowego wpływają: 

 • zakres terytorialny ochrony znaku (Polska, Unia Europejska lub inne kraje świata), 
 • ilość klas wskazanych w zgłoszeniu (według klasyfikacji nicejskiej – systemu składającego się z 45 klas).
 • forma znaku.

Poniżej publikujemy przykładowy koszt znaku towarowego rejestrowanego na Polskę:

 • w jednej klasie - 450 zł (przy zgłoszeniach w każdej kolejnej klasie + 120 zł), 
 • 10-letni okres ochrony dla każdej z klas - 400 zł,
 • publikacja informacji o udzielonym prawie ochronnym - 90 zł 

Zastrzeżenie znaku towarowego przy wsparciu prawników 

Wprowadzenie produktu na rynek powinno wiązać się z rejestracją znaku w Urzędzie Patentowym dla zwiększenia ochrony jego używania. Właściciel zarejestrowanego znaku może oczywiście sprzedać go osobom trzecim lub na podstawie umowy licencyjnej wydać zezwolenie na korzystanie ze znaku. Nasza kancelaria prawna w Poznaniu pomaga w przejściu przez procedury rejestracji. Jedną z usług, które realizujemy, jest kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych w Poznaniu i innych miastach Polski.  

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Usługi prawne

Adwokat v2

Rejestracja wzoru przemysłowego

Zastrzeżenie wzoru przemysłowego - co daje?
Więcej
47 min v2

Rejestracja znaku towarowego

Zastrzeżenie znaku towarowego - konsultacja z prawnikami
Więcej
Wprowadzenia produktu min v3

Wprowadzenie produktu na rynek

Wprowadzanie produktu na rynek to proces, który wymaga czasu, formalności i wsparcia prawniczego
Więcej
39 min

Prawo kosmetyczne

Intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce
Więcej