Adwokat do spraw cudzoziemców - Nielegalny pobyt (deportacja)

Nie jest tajemnicą, że do Unii Europejskiej przybywa ogromna liczba migrantów w poszukiwaniu lepszego życia.  Warto przypomnieć historię, jak w 2021 roku władze Białorusi zaczęły aktywnie wykorzystywać migrantów z Afryki i Azji do nacisku politycznego na Polskę i sąsiednie kraje UE. Polscy strażnicy graniczni musieli opanować przepływ nielegalnie przebywającej tam ludności, który był celowo zorganizowany. Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce w sposób niezgodny z prawem, powinni być świadomi pewnych zmian w polskim prawie. W szczególności aktualizacje dotyczą prawa migracyjnego i procedur deportacyjnych.

 

 

Nielegalny pobyt - deportacja

W Polsce weszły w życie niektóre ze zmian z ustawy o cudzoziemcach, która została podpisana w marcu przez prezydenta Andrzeja Dudę. (USTAWA z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw). Większość z nich dotyczy nielegalnego pobytu cudzoziemców i procedury ich deportacji do krajów pochodzenia. Polska dostosowuje w ten sposób swoje ustawodawstwo do norm unijnych.

 

Wcześniej cudzoziemcy mogli mieć zakaz wjazdu do Polski i krajów strefy Schengen na okres do 5 lat. Zgodnie ze zmianami, zakaz wjazdu do krajów Schengen został zwiększony do 10 lat. Skrócono także termin natychmiastowego wyjazdu z Polski z 15 dni do 8 dni od otrzymania decyzji o deportacji. Wcześniej cudzoziemiec musiał opuścić kraj w terminie od 15 do 30 dni.

Skrócono termin na odwołanie się od decyzji dotyczących wydania i wymiany zezwoleń na pobyt i „pobyt tolerowany”, zmuszających cudzoziemca do powrotu, przedłużających okres dobrowolnego wyjazdu oraz uchylających zakaz ponownego wjazdu.

 

Przed zmianą prawa decyzja o wydaleniu była wydawana dopiero po przeprowadzeniu rozprawy sądowej. Teraz, jeśli cudzoziemiec otrzymał decyzję o deportacji i zdążył złożyć skargę do sądu, może zostać przymusowo wydalony w określonym czasie, jeszcze przed rozprawą sądową.

Decyzje dotyczące pobytu cudzoziemców przekazywane są komendantowi głównemu Straży Granicznej. Dotyczy to wydawania i wymiany zezwoleń na pobyt ze względów humanitarnych, zezwoleń na „pobyt tolerowany” oraz zmuszania cudzoziemca do powrotu. Wcześniej tymi sprawami zajmował się Departament do Spraw Cudzoziemców. Powinno to odciążyć urząd i ułatwić szybkie rozpatrywanie wniosków, w tym odwołań od kart pobytu (zezwoleń na pobyt w Polsce).

 

Zmiany wprowadzone do ustawy o cudzoziemcach dotyczą wszystkich bez wyjątku, którzy naruszyli prawo migracyjne. Warto jedynie zaznaczyć, że dopóki na Ukrainie trwa wojna, Ukraińcy raczej nie będą deportowani za naruszenia.

Jak wyjaśnia prawnik imigracyjny - obywatel Ukrainy, który naruszył zasady pobytu w Polsce i ma decyzję deportacyjną, będzie zmuszony opuścić kraj po zakończeniu wojny.

Poza tym, zdaniem eksperta, jeśli obywatel Ukrainy zdecyduje się na złożenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy, może zostać odrzucony z powodu decyzji deportacyjnej.

Najczęściej cudzoziemcy są deportowani z powodu przekroczenia dozwolonego okresu pobytu w Polsce. Jest to jeden z najczęstszych powodów deportacji, gdy cudzoziemiec przebywa w kraju dłużej niż pozwalają na to dokumenty.

 

Czerwone światło dostaje się również za nielegalne zatrudnienie. Dotyczy to tych cudzoziemców, którzy pracują w Polsce bez formalnych umów. Warto też pamiętać, że cudzoziemiec musi mieć ważne dokumenty, które dają mu prawo do pobytu w Polsce. Obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutym, obecnie mają również obowiązek uzyskania numeru PESEL (UKR) w ciągu 30 dni od przekroczenia granicy w celu legalnego pobytu w Polsce.

Adwokat do spraw cudzoziemców - założenie spółki z oo przez cudzoziemca

Aby nie dopuścić do sytuacji, w której można legalnie przyjechać do Polski i nie zostać deportowanym -Adwokacka Spółka Partnerska - Ciesielski & Oczachowska pomaga cudzoziemcom, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą w Polsce - założyć spółkę.

Ponadto nasi prawnicy z zakresu prawa podatkowego, pomogą Państwu wybrać najlepszy system opodatkowania dla Państwa działalności.

Dowiedzieć się więcej z zakresu prawo imigracyjne - Jak zalegalizować nielegalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?

 

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska:

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Poprzedni Następny