Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Czy u Twoich drzwi stoją funkcjonariusze organów ścigania, którzy chcą przeprowadzić przeszukanie lub zajęcie Twojego domu lub biura? Przede wszystkim poszukaj pomocy prawnej. Prawnik podczas przeszukania Poznań to gwarancja poszanowania Twoich praw i wolności podczas czynności śledczych.

Przeszukanie - czynność procesowa, którą przeprowadzają przedstawiciele prokuratury, organów ścigania w lokalu prywatnym lub urzędowym w celu ujawnienia faktu popełnienia przestępstwa, narzędzia zbrodni, wartości materialnych, uzyskanych nielegalnie, ustalenia miejsca pobytu osób zaginionych. Podstawy przeszukania może określić tylko sędzia śledczy na wniosek oskarżonego.

W sprawę mogą być zaangażowane ofiary, podejrzani, biegli i inne jednostki.

Prokurator, przedstawiciele policji i służb specjalnych oraz Komitet Antykorupcyjny mogą wykonywać zdjęcia i nagrania wideo, sporządzać plany i schematy pomieszczeń, sporządzać odlewy i odciski palców przedmiotów oraz zajmować dokumenty i przedmioty mające znaczenie w postępowaniu karnym.

Celem przeszukania jest odkrycie przedmiotów, które mogą mieć związek z przestępstwem, natomiast celem zajęcia jest identyfikacja i zajęcie konkretnych przedmiotów. 

Czy prawnik musi być obecny? Obecność adwokata przy zajęciu, przeszukaniu jest pożądana, gdyż często w takich przypadkach dochodzi do naruszenia praw osoby przeszukiwanej. Aby uchronić się przed bezprawnymi działaniami organów ścigania, zgłoś się o pomoc do firmy prawniczej "Ciesielski & Oczachowska".

 

CO JEST PRZYDATNE DLA PRAWNIKA PODCZAS POSZUKIWAŃ?

Usługi prawnika podczas przeszukania lub innych czynności dochodzeniowych są nie do przecenienia. Przede wszystkim - to profesjonalista, specjalista, który wirtuozersko rozumie wszystkie niuanse proceduralne postępowania karnego i będzie w stanie rzetelnie ustalić legalność i zasadność przeszukania pomieszczeń mieszkalnych lub innych. 

Adwokat zawsze działa na zasadach obiektywizmu, legalności, bezstronności.

Uzyskując wsparcie wysoko wykwalifikowanych adwokatów Ciesielski & Oczachowska podczas przeszukania lub zatrzymania, podejrzany lub oskarżony może liczyć na:

- kompleksowe poszanowanie ich praw, wolności i uzasadnionych interesów;

- brak naruszeń wymogów proceduralnych przez śledczych i prokuratorów

- brak błędów technicznych

- terminowe wykrywanie wszelkich naruszeń i ich odwoływanie;

- zapobieganie fałszerstwom.

Koszt prawnika podczas poszukiwań ustalany jest indywidualnie. W każdej dogodnej chwili można się z nami skontaktować i uzyskać profesjonalne wsparcie prawne w zakresie prowadzenia odrębnych czynności dochodzeniowych, a także kompleksową ochronę w postępowaniu karnym.

 

UDZIAŁ ADWOKATA PODCZAS PRZESZUKANIA - GWARANCJA LEGALNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI

Protokoły przeszukania i zajęcia są dokumentami o wartości dowodowej. Dlatego też przebieg czynności procesowych może mieć istotny wpływ na wynik postępowania przygotowawczego i ostateczne rozstrzygnięcie postępowania karnego.

Obecność adwokata zapewnia przestrzeganie zasad praworządności i spełnienie wszystkich wymogów prawa karnego procesowego. W przypadku naruszenia przepisów, adwokat w terminie zgłasza swoje uwagi lub odwołanie od bezprawnych działań prowadzącego postępowanie w trybie ustalonym przez prawo.

Generalnie procedura prowadzenia czynności dochodzeniowych wygląda następująco:

Prokurator lub śledczy sporządza wniosek o zezwolenie na przeszukanie i przesyła go do sądu.

Jeśli sędzia śledczy zatwierdzi przeszukanie lub zajęcie, funkcjonariusze organów ścigania udają się do miejsca zamieszkania lub miejsca, w którym znajduje się majątek osoby przeszukiwanej. Z reguły głosem jest żądanie dobrowolnego wydania rzeczy lub dokumentów.

Dokonuje się przeglądu niezbędnych obiektów.

Na podstawie wyników sporządza się protokół przeszukania, zajęcia dokumentów i innych przedmiotów, którego jeden z dwóch egzemplarzy otrzymuje osoba (osoba przeszukiwana).

Zgodnie z kodeksem postępowania karnego, wejście na teren domów i firm może być zarządzone przez sędziego tylko raz.

Do najczęstszych uchybień podczas przeszukania należą: niedotrzymanie warunków postępowania przygotowawczego, wpisanie do protokołu nieprawdziwych informacji, dopuszczenie do zdarzenia osób nieuprawnionych, zajęcie dokumentów, komputerów, innego sprzętu, co sparaliżowało działalność firmy. Wiemy jak zapobiegać takim błędom i chronić prawa naszych klientów.

 

POMOC PRAWNA PODCZAS POSZUKIWANIA: USŁUGI W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PRAWNYCH

Specjaliści naszej kancelarii:

Udzielanie porad dotyczących działań klienta podczas kontroli, wyjaśnianie niuansów procesu karnego.

Sprawdzenie prawidłowości rejestracji decyzji sędziego śledczego.

Oceniać zgodność działań funkcjonariuszy organów ścigania z przepisami prawa.

Postępowanie w sprawie wpisania do protokołu zajętych przedmiotów.

Pomoc w odwoływaniu się od błędnych decyzji organów ścigania.

Pomoc w uniknięciu fałszerstw.

Chcesz poznać koszt usług prawnika podczas poszukiwań w Poznaniu, zostań naszym klientem? Skontaktuj się z nami w dowolny, dogodny sposób - telefonicznie, mailowo lub przyjdź do naszego biura.

 

Nikt z nas nie jest bezpieczny przed nieprzyjemnymi sytuacjami, ale można zrobić wszystko, aby chronić swoje prawa i interesy. 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4

tel.: 61 85 17 794

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook


 

Adwokat sprawa karna w Poznaniu

Poprzedni Następny