Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy w sprawie karnej?

Relacja między prawnikiem a klientem charakteryzuje się otwartą wymianą informacji i zobowiązuje prawnika do wykazania się dobrą wiarą w kontaktach z klientem. Dobry, profesjonalny prawnik musi w swojej sprawie priorytetowo traktować interesy klienta. Co jednak w sytuacji, gdy adwokat w sprawie karnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków?

W trakcie prowadzenia sprawy może się okazać, że prawnik, którego zatrudniłeś do reprezentowania interesów Twojej sprawy w sądzie, nie poświęca jej należytej uwagi z różnych powodów: braku czasu, doświadczenia, wiedzy zawodowej.

Czasami powodem zakończenia współpracy jest różnica zdań na temat strategii obrony.

 

Umowa pomiędzy profesjonalnym radcą prawnym (adwokatem) a zleceniodawcą zawierana jest na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o umowie zlecenia. Co do zasady, standardowa umowa nie ma żadnych ograniczeń co do jej rozwiązania. Oznacza to, że jeśli nie jesteś zadowolony z jakości świadczonych usług, masz pełne prawo do jej wypowiedzenia w dowolnym momencie. Warto zaznaczyć, że w przypadku wypowiedzenia umowy, klient musi zwrócić adwokatowi część wynagrodzenia za dotychczasową pracę.

Pełnomocnictwo może być wypowiedziane w każdym czasie bez podania przyczyny. W przypadku jej zakończenia przez mocodawcę (syndyka) skutek prawny w stosunku do sądu następuje dopiero od chwili zawiadomienia, a w stosunku do przeciwnika w sprawie i innych stron - od chwili doręczenia zawiadomienia przez sąd.

Zgodnie z prawem, po wypowiedzeniu pełnomocnictwa adwokat jest zobowiązany do działania w imieniu strony przez kolejne dwa tygodnie. Może on być zwolniony z tego obowiązku na wniosek swojego aktualnego przedstawiciela. Niedopełnienie tego obowiązku przez radcę prawnego może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą i postępowaniem dyscyplinarnym.

 

Pamiętaj, że zmiana obrońcy w postępowaniu karnym w Poznaniu nie jest krytyczna dla oskarżonego. Zgodnie z polskim prawem, osoba może zmienić adwokata w trakcie sprawy według własnego uznania.

 

Jakie trudności można spotkać przy zmianie obrońcy w sprawie karnej?

 

Trudności psychologiczne - będziesz musiał powiedzieć obecnemuobrońcy, że nie potrzebujesz już jego usług.

Trudności formalne - złożenie wniosku o zmianę obrońcy.

Prawdopodobne problemy mogą wystąpić, jeśli Twój obrońca zdążył już nawiązać łączność ze śledczymi i przedstawicielem strony poszkodowanej. Pojawi się nowy specjalista, który będzie musiał poświęcić pewną ilość czasu na wdrożenie się i nawiązanie kontaktu ze stronami postępowania.

 

Kiedy powinieneś pomyśleć o wymianie obrońcy w sprawach karnych?

 

Jeśli masz wrażenie, że obrońca ociąga się i nie jest wystarczająco zaangażowany w postępowanie.

Jeśli Twój adwokat nie przestrzega terminów i zasad ustalonych przez prawo (terminy stawienia się w sądzie w celu rozpatrzenia sprawy, przygotowania odpowiednich dokumentów, nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej i poufności itp.).

Jeśli nie możesz w pełni zaufać swojemu prawnikowi.

 

Ochrona praw i interesów osoby w tych organach wymaga od prawnika nie tylko głębokiej wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności zawodowych w ich realizacji. Aby udzielić w takich przypadkach kwalifikowanej pomocy prawnej, adwokat musi dokładnie zapoznać się z materiałami sprawy karnej po zakończeniu postępowania przygotowawczego lub w sądzie przed rozpoczęciem rozprawy, sporządzić odpowiednie wyciągi, zrobić kopie dokumentów procesowych, sporządzić notatki, które są istotne dla kształtowania pozycji obrony. Jeśli zauważysz, że Twój prawnik nie wywiązuje się z wyżej wymienionych obowiązków, rekomendujemy Ci rozwiązanie umowy.

 

Adwokat wziął pieniądze i nic nie zrobił, jak znaleźć nowego profesjonalnego adwokata?

 

Każdy ma konstytucyjne prawo do obrony swoich interesów w sądzie. Jeśli z przyczyn obiektywnych nie jesteś zadowolony ze swojego obrońcy, możesz zacząć od znalezienia nowego profesjonalisty, który spełni Twoje wymagania zawodowe. Wybierając prawnika, na początek można odwiedzić stronę internetową Krajowego Rejestru Adwokatów i Aplikantów Adwokackich. Dzięki rejestrowi można sprawdzić, czy adwokat posiada odpowiednią licencję. Dzięki informacjom w internecie, publikowanym artykułom, różnym forum czy opiniom w Google można wyrobić sobie zdanie o profesjonalizmie i wybrać najlepszego adwokata do spraw obrony karnej.

 

Jeśli za pierwszym razem nie przeprowadziłeś podobnych poszukiwań, a wynajęty adwokat zaniedbał swoje obowiązki wziął pieniądze, ale nic nie zrobił, możesz spróbować pociągnąć go do odpowiedzialności.

Możesz pociągnąć prawnika do odpowiedzialności, składając skargę do okręgowej rady adwokackiej. Jeśli Twoja skarga zostanie uznana za uzasadnioną, sprawę rozpozna sąd dyscyplinarny, który poniesie odpowiednie konsekwencje.

 

Karą dla adwokata może być: reprymenda, grzywna, zawieszenie w czynnościach zawodowych lub usunięcie z izby adwokackiej.

Niezależnie od konsekwencji dyscyplinarnych, klientowi przysługuje odszkodowanie. Adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności zawodowej. Dzięki ubezpieczeniu, poszkodowany klient może zwrócić się bezpośrednio do firmy ubezpieczeniowej prawnika i domagać się odszkodowania za poniesione szkody.

napisz e-mail o swojej sytuacji, aby uzyskać krótką konsultację i i dowidzieć się o cenie

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej