Jak wygląda sprawa karna w sądzie? Jak się nie stresować

Osoby, które po raz pierwszy stają przed Sądem, często są niespokojne i boją się iść do sądu. Nie jest to zaskakujące, ponieważ sąd jest miejscem, w którym rozpatruje się przewlekły konflikt, a strony są zazwyczaj wrogo do siebie nastawione. W sądzie każda ze stron musi bronić swojego stanowiska, odpowiadać na nieprzyjemne pytania i zadawać własne.

Przed pójściem do sądu większość stron procesowych denerwuje się, ponieważ niewiele osób wie, jak wygląda prawdziwa rozprawa. Niektórzy, po obejrzeniu amerykańskich filmów, idealizują obraz procesu. Aby rozwiać nieco obaw i mitów, postaramy się opisać posiedzenie sądu karnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Przed rozpoczęciem rozprawy sędzia sprawdza obecność i stwierdza, który z uczestników jest nieobecny oraz czy wszyscy zostali prawidłowo powiadomieni o dacie i godzinie rozprawy. Jeżeli, zgodnie z prawem, któryś z nieobecnych nie został prawidłowo zawiadomiony o rozprawie, Sąd może ją odroczyć. Warto zaznaczyć, że obowiązkiem wszystkich stron postępowania jest stawienie się w sądzie i podjęcie działań. Naruszenie tego obowiązku zagrożone jest sankcją lub środkiem przymusu ściśle określonym w wezwaniu (np. grzywna, eskorta policji).

 

Niemniej jednak, gdy rozprawę uważa się za odbytą - możecie Państwo później domagać się zwrotu kosztów uczestnictwa w niej, jeżeli przybywacie z innej miejscowości w przypadku rozstrzygnięcia sprawy na Państwa korzyść, dlatego należy zachować dokumenty podróży.

 

Jak przebiega rozprawa w sprawie karnej?

Rozprawa rozpoczyna się od ogłoszenia przez Sąd, która sprawa jest rozpatrywana i wyjaśnienia uczestnikom ich praw i obowiązków.

Proces rozpoczyna się od ogłoszenia oskarżenia przeciwko pozwanemu.

Następnie Sąd pyta oskarżonego, czy rozumie zarzuty, czy przyznaje się do winy i czy chce wyrazić swój stosunek do oskarżenia.

Później ustala się kolejność przeprowadzania dowodów, tj. kogo przesłuchać w pierwszej kolejności, kiedy zapoznać się z aktami sprawy i czy proces przebiega zgodnie z zarządzeniem. Podczas rozprawy Sąd przeprowadza postępowanie dowodowe - odbiera wyjaśnienia od oskarżonego (oskarżonych) i przesłuchuje świadków. Sąd dopuszcza również dowody wnioskowane przez strony i rozważa je.

Po zakończeniu rozprawy sędzia pyta strony, czy chciałyby ją uzupełnić. Jeśli nie ma uzupełnień, sędzia ogłasza koniec procesu.

Powyższy opis jest znacznie uproszczony, gdyż proces może i zazwyczaj składa się z wielu rozpraw, podczas których analizowane są kolejne dowody. Proces odraczany jest przez Sąd na okres nie dłuższy niż 14 dni lub kończy się wyrokiem.

 

Jak zachować się podczas rozprawy sądowej?

Obecność na wszystkich rozprawach sądowych jest obowiązkowa. Jeżeli pozwany nie może się stawić z ważnego powodu lub nie poczynił jeszcze wystarczających przygotowań do rozprawy, zostanie o tym powiadomiony i poproszony o przełożenie rozprawy.

Jeśli oskarżony po raz pierwszy otrzymał wezwanie do stawienia się w sądzie, musi zapoznać się z zasadami i zastosować się do nich:

- należy ubrać się odpowiednio i przyjść do sądu z wyprzedzeniem, przynajmniej godzinę przed wyznaczoną rozprawą - zazwyczaj wiąże się to z koniecznością wypełnienia i podpisania stosownych dokumentów;

- trzeba wykonywać wszystkie polecenia sędziego, być uprzejmym wobec innych stron na rozprawie i starać się nie naruszać zasad postępowania sądu;

- zeznania składa się tylko wtedy, gdy jest się do tego upoważnionym przez Sąd;

- zachowaj ciszę i wyłącz telefon komórkowy;

- podczas zeznań odpowiada się tylko na zadane pytania i w żadnym wypadku nie mówi nieproszonym. Ponieważ zapis zostanie zachowany ze wszystkiego, co zostało powiedziane, może on być wykorzystany przeciwko oskarżonemu podczas późniejszej rozprawy.

Jeśli oskarżony może dostarczyć ważnych dodatkowych informacji lub dowodów, można złożyć wniosek do sądu o odroczenie rozprawy na późniejszy termin.

 

Protokół z posiedzenia sądu.

Rozprawa w sprawie karnej jest rejestrowana w protokole postępowania.

Protokół prowadzi protokolant rozprawy sądowej, który zawiera wszystkie szczegółowe informacje o tym, co działo się podczas rozpoznawania sprawy, a więc jak ustalano tożsamość, jak rozpatrywano wnioski, jakie wyjaśnienia składały osoby przesłuchiwane, jakie zadawano pytania, jakie materiały sprawy były analizowane itp.

W rzeczywistości, na podstawie informacji zawartych w protokole, sędzia odzwierciedla następnie w swoim wyroku wyjaśnienia uczestników procesu. Wyższa instancja bada również protokół z rozprawy w pierwszej instancji, dlatego ważne jest, aby protokół odzwierciedlał rzetelne informacje, czyli to, co oskarżony powiedział podczas rozprawy, a nie przepisywał to, co mówi protokół przesłuchania śledczego.

Uczestnicy postępowania mają prawo do przeglądania i zgłaszania uwag do protokołu w wyznaczonym terminie.

 

Ile trwa rozprawa w sądzie karnym?

Długość rozprawy sądowej zależy od wielu czynników: liczby stron sprawy, ilości dowodów, liczby świadków, biegłych czy nawet terminowości sędziego rozpatrującego sprawę. Rozprawa może trwać od kilku minut do całego dnia (łącznie z przerwami). Warto mieć na uwadze, że rozprawa może zostać odroczona i podzielona na części. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy, proces może trwać nawet latami!

Aby nie bać się rozprawy sądowej, należy stworzyć jasną linię obrony i działać zgodnie z podanym tokiem postępowania. Gdy adwokat wyraźnie rozumie, jak budować linię obrony i dzięki doświadczeniu potrafi domyślić się wyniku sprawy, dobry adwokat w sprawie karnej przygotowuje swojego podopiecznego na różnego rodzaju pytania. Dzięki dobremu przygotowaniu proces sądowy może przebiegać sprawnie i bez stresu. Jeśli jesteś w potrzebie naprawdę wykwalifikowanej pomocy prawnej, skorzystaj z tego linku - Adwokat karny Sławomir Ciesielski

napisz e-mail o swojej sytuacji, aby uzyskać krótką konsultację i i dowidzieć się o cenie

 

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

   

 

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4

tel.: 61 85 17 794

Poprzedni Następny