Jak chronić recepturę?

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej ,,Na podstawie przepisów prawnych w ustawie, wzorach użytkowych, wzorach przemysłowych oraz topografii systemu skalowanego przysługuje prawo do: uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji''.

 

według sztuki. 24 w/w Ustawy ,,Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, poziom wynalazczy i zaczyna się do przemysłowego stosowania”.

 

Aby przestrzegać zgodności z ochroną patentową, przepis kulinarny nie podlega ochronie patentowej.

 

Jeśli do wytworzenia produktu zostanie użyta procedura, która zostanie uznana za urządzenie – wtedy Urząd Patentowy RP zostanie objęty kontrolą kontroli patentu.

 

Jak chronioną recepturę? Czy w tym przepisie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

 

Stosownie do sztuki. 1 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ,,Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności charakterystycznej dla dowodu, w przypisywaniu postaci, kosztu od wartości, postępowania i postępowania sposób (utwór)''. sztuka Z. 1 ust. 21 w/w Ustawy o wynikach, że ,,Ochrona danych może być wyłącznym sposobem obliczania; nie są procedurą ochrony odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne”.

 

W związku z przestrzeganiem przepisów kulinarnych nie podlegających ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

Zapisanie w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych może podlegać opłacie jako opisowi procesu przetwarzania danych. Autor wykorzystał sposób wytwarzania produktów, estetykę iw ten sposób korzystania z ochrony prawnej - autorskiej.

 

Opracowanie na podstawie prawa polskiego brak analizy, które zawiera zastosowanie zastosowania kulinarnego. W jaki sposób więc chroniczny specjalny przepis kulinarny? Nie pozostaje nic innego jak kierować się przysłowiem ,,Mowa jest srebrem, a milczeniem złotym''.

 

 

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

Poprzedni Następny