Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

    Apelacja karna to legalna, często jedyna szansa na uchylenie bezprawnego orzeczenia sądu, przywrócenie sprawiedliwości i uratowanie człowieka przed długą karą pozbawienia wolności. Prawo do odwołania mają wszyscy obywatele, niezależnie od charakteru popełnionego przestępstwa i rodzaju wymierzonej kary. Apelacje są potężnym środkiem ochrony praw i interesów osób, które nie zgadzają się z surowym, nieuzasadnionym wyrokiem. Osoba, która została skazana lub ofiara ma możliwość złożenia uzasadnionego odwołania do organu wyższej instancji, aby zakwestionować wyrok i doprowadzić do ponownego rozpatrzenia sprawy.

Jeśli dotarłeś na tę stronę, interesują Cię pytania związane z apelacjami. W tym artykule pokrótce odpowiemy na ważne pytania.

Aby skorzystać z konstytucyjnego prawa do odwołania się do sądu, musisz mieć dobre podstawy do odwołania się od wyroku sędziego.

 Istnieją następujące powody do złożenia apelacji:

- w postanowieniu sądu występują sprzeczności, które nie zostały wyeliminowane przed wydaniem wyroku;

- istnieją oczywiste sprzeczności między aktami sprawy, przedstawionymi faktami a wyrokiem;

- brakuje protokołu z posiedzenia sądu lub jest on sporządzony nieprawidłowo;

- warto skontaktować się z obrońcą w sprawach karnych, jeśli wyrok nie jest poparty mocnymi dowodami;

- występują błędy proceduralne, naruszenia prawa w postępowaniu przygotowawczym, rozpoznanie sprawy co do istoty;

- niesprawiedliwa decyzja niewspółmierna do wagi przewinienia: kara surowa lub przeciwnie - łagodna;

- apelację w postępowaniu karnym wnosi się, gdy wyrok został wydany na podstawie niedopuszczalnych dowodów uzyskanych w sposób nieprawidłowy;

- sąd nie uwzględnił istnienia podstaw prawnych do zakończenia postępowania;

- przestępstwo zostało źle zakwalifikowane;

- sąd procesowy nie wyjaśnił w postanowieniu, dlaczego uznał niektóre dowody za istotne, a inne nie;

- naruszono prawa pozwanego;

- istniały dowody, które nie zostały uwzględnione przez sąd, choć miały znaczenie dla sprawy;

- nieprawidłową, błędną interpretację przepisów postępowania karnego;

- nie zostały spełnione warunki porozumienia z postępowania przygotowawczego ze śledztwem.

 

Apelacja w sprawie karnej nie może być odrzucona, jeżeli kilku uczestników postępowania wyraziło wolę zaskarżenia wyroku. Na przykład prokurator, obrońca, przedstawiciel prawny oskarżonych czy pokrzywdzonych.

1. Jak napisać apelację w sprawie karnej?

Odwołanie się od wyroku sądu w sprawie karnej to skomplikowane zadanie, od którego zależy los człowieka, jego wolność i wymiar kary. Nie można powierzyć sporządzenia ważnego dokumentu amatorom ani próbować robić tego samodzielnie. Błędy, przeoczenia, a nawet brak zachowania porządku w informacjach mogą być podstawą do oddalenia powództwa. Bez znajomości prawa karnego i doświadczenia procesowego nie da się prawidłowo przygotować apelacji.

Doświadczony obrońca w sprawach karnych musi:

- analizować i wskazywać błędy popełnione przez sąd, naruszenia, które doprowadziły do niesprawiedliwego, surowego wyroku;

- wskazywać naruszenia proceduralne na każdym etapie postępowania;

- przygotować mocne argumenty uzasadniające stanowisko i poprawnie sformułować wniosek.

Błąd w choćby jednym z tych punktów doprowadzi do wydania niepożądanego wyroku.

 

Nie ufaj szablonom oferowanym przez Internet, każdy przypadek jest wyjątkowy, wymaga specjalnego podejścia, dogłębnej analizy, zebrania mocnej bazy dowodowej.

 

2. Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej?

 

Aby uniknąć fatalnych błędów i w porę odwołać się od wyroku w sprawie karnej, potrzebna jest szybka i wykwalifikowana pomoc prawnika specjalizującego się w prawie karnym.

 

Koszt apelacji w sprawie karnej będzie w dużej mierze zależał od doświadczenia prawnika. Dobry, profesjonalny prawnik nie może być tani, ale cena musi być rozsądna. Na pytanie ile kosztuje apelacja w sprawie karnej może odpowiedzieć tylko adwokat po szczegółowym roztrząsanie sprawy. Na cenę wpływa zazwyczaj waga popełnionego przestępstwa oraz stopień skomplikowania sprawy karnej.

 

Dobry prawnik czy kancelaria prawna zawsze ma klientów. Aby poznać cenę apelacji w sprawie karnej, najlepiej skontaktować się osobiście z adwokatem. Osobista rekomendacja jest najbardziej zaufanym sposobem na uzyskanie wysokiej jakości usługi. Prawnicy, którzy mają renomę i cenne doświadczenie w sprawach karnych pomogą Ci podjąć decyzję o zasadności pisania apelacji i jej kosztach.

Na przykład, aby złożyć apelację do Sądu Apelacyjnego w Gdańsku opłaty sądowe w sprawach karnych wyglądają następująco:

- koszt apelacji od kasacji - 750 zł;

koszt apelacji od wniosku o wznowienie postępowania w sprawach karnych - 150 zł;

- koszt apelacji w sprawach o wykroczenia - 100 zł.

 

3. Czy warto składać apelację w sprawie karnej?

Na to pytanie można odpowiedzieć albo tak, albo nie. Każdy prawnik kieruje się swoim doświadczeniem i wiedzą. Po zapoznaniu się z materiałami jednej i tej samej sprawy jeden adwokat znajduje ważne argumenty do odwołania, a drugi ich po prostu nie widzi. Dlatego wybierając adwokata do złożenia apelacji w sprawie karnej, najlepiej zwrócić się do specjalisty, który ma doświadczenie w podobnych sprawach. W rozmowie osobistej dobry adwokat od spraw karnych może potwierdzić swoje słowa przykładami z własnej praktyki prawniczej.

 

4. Po co składać apelację w sprawie karnej?

Często o pomoc do prawnika zwracają się, po tym jak sąd pierwszej instancji nie miał swojego przedstawiciela i dowiedział się o wyroku, z którym się nie zgadzasz.

Pierwsza myśl - natychmiast poszukać pomocy prawnej od prawnika, aby przynajmniej omówić sytuację i określić perspektywy sprawy. A także dowiedzieć się, że po apelacji w sprawie karnej można czekać.

Jak wynika z doświadczenia naszych prawników, w niemal każdej sprawie można znaleźć argumenty zarówno za złagodzeniem, jak i uniewinnieniem. Aby zweryfikować wiarygodność powyższego i uzyskać naprawdę pouczającą konsultację z konkretnym planem działania napisz do nas e-mail. Otrzymasz szczegółową, spersonalizowaną konsultację dotyczącą Twojej sprawy.

Nie martw się o dystans - sprawdzony system porad prawnych online. Odległość nie jest przeszkodą - udzielamy porad na terenie całej Polski. Jeździmy na przesłuchania do sądu. Wybierz najlepszego adwokata, a nie tego, który jest najbliżej Ciebie.

 

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

napisz e-mail o swojej sytuacji, aby uzyskać krótką konsultację

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

Proszę przeczytać:

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.


Zgodnie z polską procedurą karną osoba podejrzana/oskarżona ma prawo do odmowy składania wyjaśnień. Posługując się językiem potocznym – ma prawo nic nie mówić, a Sąd nie ma prawa wyciągania z tego faktu żadnych negatywnych konsekwencji dla takiej osoby. Sąd nie może przyjąć, że „gdyby była niewinna to zeznania złożyłaby”. Bardzo często jako obrońca zalecam klientom korzystanie z tego prawa, zwłaszcza na początkowym etapie postępowania, w sytuacji kiedy znaczna część materiału nie jest jeszcze znana. Bo złożyć wyjaśnienia w okresie późniejszym zawsze można, a tego co się raz powiedziało nie sposób już cofnąć.
I żeby to zobrazować – kilkanaście lat temu w postępowaniu karnym gospodarczym z moim kolegą broniliśmy ok.40 osób oskarżonych o wyłudzenie pieniędzy z pewnej firmy. Wszystkim zaleciliśmy aby odmówili składania wyjaśnień. Ok.30 skorzystało z naszej porady, ok.10 postanowiło jednak wyjaśnienia złożyć. Wszystkie 30 które odmówiły składania wyjaśnień zostało uniewinnione. 10 osób które wyjaśnienia złożyło zostały skazane.
Cóż, naprawdę warto słuchać swojego obrońcy.

 

Poprzedni Następny