Jakie zmiany czekają Polaków pracujących na umowę o pracę w 2023 roku?

Dzięki przyjętej unijnej dyrektywie Work-Life Balance wielu Polaków otrzyma dodatkowe dni urlopowe.

Jakie zmiany czekają Polaków pracujących na umowę o pracę w 2023 roku?

 - 2 dni dodatkowego czasu wolnego z powodu „siły wyższej”

 Życie jest pełne niespodzianek, zarówno przyjemnych, jak i tych mniej przyjemnych. W przypadku wystąpienia siły wyższej pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dwóch dodatkowych dni lub 16 godzin wolnych w roku kalendarzowym.


Czas wolny od pracy z powodu siły wyższej różni się od urlopu na żądanie tym, że nie jest wliczany do całości wynagrodzenia urlopowego przysługującego w danym roku. Rekompensata za urlop spowodowany działaniem siły wyższej wynosi 50 procent normalnego wynagrodzenia

  - 5 dni dodatkowego urlopu na opiekę nad chorym członkiem rodziny

 Zgodnie z dyrektywą do kodeksu pracy zostanie dodany urlop rodzinny, który obejmie członków rodziny wymagających opieki z poważnych powodów zdrowotnych. Jeśli masz chore dziecko, małżonka, matkę lub ojca, pracodawca udzieli ci pięciu dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Urlop opiekuńczy udzielany jest na wniosek pracownika w formie papierowej lub elektronicznej w ustawowych terminach.


 

 - 41 tygodni urlopu rodzicielskiego

Małżonkowie oczekujący nowego członka rodziny będą mieli w wyniku nowych przepisów prawo do kilku tygodni urlopu rodzicielskiego. W przypadku jednego dziecka urlop będzie wynosił 41 tygodni (wcześniej były to 32 tygodnie). Urlop na dwoje lub więcej dzieci będzie wynosił 43 tygodnie. (wcześniej 34 tygodnie).

- 9 tygodni urlopu ojcowskiego

Zmiany odczują zwłaszcza mężczyźni. Zgodnie z nowymi przepisami ojciec dziecka będzie miał prawo do 9 tygodni urlopu ojcowskiego. W praktyce będzie to oznaczało, że jeśli ojciec nie wykorzysta dodatkowego urlopu, nie będzie można go przenieść na matkę.

Ponieważ nowe przepisy są na dopiero etapie prac ustawodawczych, uważamy, że wejdą one w życie około drugiej połowy 2023 roku.

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794 

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Poprzedni Następny