Kilku spadkobierców nieruchomości - brak chęci podziału

Prawnik od spraw spadkowych w Poznaniu proponuje przeczytanie tego artykułu, aby zdobyć wstępną wiedzę na temat podziału majątku między spadkobiercami.

Dziedziczenie jest jednym z najbardziej problematycznych obszarów. Spory w tej dziedzinie pojawiają się regularnie i jak to często bywa, aby rozwiązać problemy trzeba iść do sądu. Podział majątku między spadkobiercami, wejście do spadku bez testamentu, niewłaściwie sporządzone dokumenty - wszystkie te problemy mogą doprowadzić do poważnych opóźnień z rejestracją. Dlatego też, jeśli masz do czynienia z rejestracją spadku, usługi prawnika mogą rozwiązać wszystkie trudności, które się pojawiły.

Pomoc adwokata od spraw spadkowych jest szczególnie ważna jeśli:

 - jest kilku spadkobierców;

- spadkobiercy nie mogą się dogadać;

- nie ma testamentu od spadkodawcy;

- dana nieruchomość, która przekazywana jest w drodze dziedziczenia, jest kradziona;

- nieruchomość jest pod zastaw;

- nieruchomość, która jest przekazywana w drodze dziedziczenia, jest na kredyt;

- jeden ze spadkobierców korzysta z mieszkania.

Dodatkowo należy wiedzieć, że dziedziczenie może być różne. Niekoniecznie są to nieruchomości, ale także pieniądze, papiery wartościowe i udziały w spółkach, prawa do roszczeń z umów, własność intelektualna itp. Każdy przypadek ma swoją specyfikę dziedziczenia, dlatego w wielu przypadkach nie można obejść się bez pomocy adwokata od spraw spadkowych.

         Adwokacka Spółka Partnerska Ciesielski & Oczachowska oferuje swoim klientom usługi od spraw spadkowych. Radca prawny od spraw spadkowych są gotowi pomóc nawet w najbardziej skomplikowanych przypadkach. Ogromne doświadczenie i szeroka znajomość prawa pozwalają nam rozwiązywać nawet najbardziej skomplikowane problemy. Oferujemy klientom wszystkie niezbędne usługi w zakresie legalizacji spadku:

- konsultacje z prawnikiem w sprawach spadkowych;

- analiza prawna testamentu, inicjowanie spraw dotyczących dziedziczenia;

- mediacja konfliktowa, przedsądowe rozwiązywanie sporów;

- odwołanie do sądu, przygotowanie niezbędnych dokumentów procesowych, reprezentowanie interesów klienta.


 

Spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia - podział spadku w sądzie

Po złożeniu pozwu w sądzie, rozpoczyna się proces prawny podziału spadku. W procesie tym sąd będzie opierał się na przepisach materialnych (Kodeks cywilny), jak również na przepisach proceduralnych. Rozpatrując pozew, sąd musi ustalić na podstawie świadectw, dowodów stron, ekspertyz:

- skład majątku podlegającego podziałowi (tj. czy majątek po dziedziczeniu jest we współwłasności spadkobierców, o co wnoszą w pozwie o podział);

- charakter nieruchomości (ustalenie, czy nieruchomość jest ruchoma czy nieruchoma, czy można ją podzielić w naturze);

-wyjaśnienie, czy istnieje możliwość podziału majątku przez spadkobierców, czy wymaga to konkretnego ustalenia ich udziałów (w przypadku dziedziczenia mieszkania lub domu);

- czy możliwe jest wypłacenie przez jednego ze spadkobierców odszkodowania za udział drugiego spadkobiercy w nieruchomości (i czy spadkobierca zgadza się na takie odszkodowanie);

- czy strony zgadzają się na sprzedaż nieruchomości na licytacji z późniejszym podziałem uzyskanych środków (w przypadku dziedziczenia samochodu).

 

W zależności od zainteresowania spadkobiercy jednym z wariantów podziału majątku należy uargumentować, przedstawić sądowi dowody na możliwość zastosowania określonego sposobu podziału majątku (np. chęć wyrównania drugiemu spadkobiercy jego udziału). Sąd weźmie pod uwagę realia, w jakich się znajduje oraz dążenie spadkobierców do określonego wyniku postępowania.

Postępowanie o podział majątku nie różni się pod względem procesu sądowego od innych podobnych spraw. Strony są przesłuchiwane, dowody są rozpatrywane i tak dalej.

Ugoda w sprawie spadkowej

Możliwe jest, że w trakcie postępowania przed sądem strony dojdą do porozumienia i będą skłonne zawrzeć ugodę.

Strony procesu mogą dojść do porozumienia na każdym etapie postępowania, ale musi do niego dojść przed wydaniem orzeczenia przez sąd.

Sąd może jednak nie zatwierdzić ugody, jeżeli jest ona sprzeczna z prawem lub ze względu na jej istotę naruszałaby prawa innych osób.

Jeśli ugoda zostanie zatwierdzona, sędzia wyjaśni prawa i konsekwencje oddalenia sprawy. Sędzia wydaje postanowienie o oddaleniu sprawy, w którym podaje warunki ugody. Ponowne rozpatrzenie sprawy nie będzie jednak możliwe, gdyż sąd nie będzie rozpoznawał sprawy dwa razy z tego samego powodu. Dlatego należy zachować ostrożność przy sporządzaniu umowy ugody.

Sama umowa może mieć dowolną treść w ramach postępowania (nie może obejmować innych sporów poza zakresem pozwu) i nie może naruszać praw innych osób (w przeciwnym razie, jak zaznaczono powyżej, sędzia nie zatwierdzi takiej umowy). Ugoda musi jasno określać kwestie związane z procesem sądowym, czyli m.in. to, jaki majątek należy podzielić między spadkobierców.

 

Takie prawo może być bardzo przydatne, jeśli strony dojdą w pozwie do kompromisu, którego nie mogły osiągnąć przed procesem. Takie porozumienie warto zawrzeć, aby uniknąć niechcianej decyzji sędziego.

 

Kilku spadkobierców nieruchomości - sposoby na podział majątku

wspólne użytkowanie - ustala ono tryb i warunki wspólnego korzystania z nieruchomości. Zwykła metoda ma zastosowanie, jeśli rodziny spadkobierców są przygotowane do wspólnego zamieszkania lub korzystania np. z otrzymanego samochodu;

wypłata odszkodowania - pieniądze otrzymuje osoba, która jest gotowa zrzec się majątku na rzecz innych spadkobierców. Wysokość spłaty musi odpowiadać wartości części spadku, którą dana osoba przekazuje innej osobie;

wymiana - metoda podobna do kompensaty, ale w miejsce gotówki udział jest wymieniany na inne aktywa;

odliczenie w naturze - sposób ten stosuje się, gdy możliwy jest faktyczny podział majątku spadkowego. Nieruchomość podzielona jest na kilka części w zależności od ilości właścicieli. Zwykle robi się to za pomocą ziemi, jakichś nieruchomości, pieniędzy, papierów wartościowych;

sprzedaż mieszkania kilku spadkobierców - strony sprzedają całość lub część mieszkania. Otrzymana kwota jest dzielona na udziały i przekazywana każdemu z właścicieli.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej