Pomoc prawna dla przedsiębiorców -dyrektywą Omnibus

Nowe regulacje prawne dotyczące handlu elektronicznego reguluje dyrektywa Omnibus, która została przyjęta przez Parlament Europejski 27 listopada 2019 r.

 

Obecne polskie ustawodawstwo jest o kilka kroków od przekształcenia tradycyjnego biznesu w biznes innowacyjny poprzez wdrożenie najnowszych technologii cyfrowych. Celem dyrektywy jest dostosowanie uregulowań do dynamicznych zmian na rynku e-commerce.

 

Digitalizacja oznacza bardziej uniwersalną optymalizację procesów biznesowych firmy, w tym aktualizację lub tworzenie nowych regulacji firmowych.

 

Większość przedsiębiorców łączy handel tradycyjny z internetowym, w związku z czym dyrektywa nakłada nowe obowiązki na wszystkich przedsiębiorców od stycznia 2023 r.

 

Zakres proponowanych zmian jest obszerny, przy czym kluczowe zmiany w przepisach mają dotyczyć:

 

- Ustawy o prawach konsumenta,

- Ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych,

- Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

- Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

 

W wyżej wymienionych warunkach na przedsiębiorców spada fala odpowiedzialności za dostosowanie dokumentacji wewnętrznej do obowiązujących przepisów prawnych.

 

Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie skutkowało karami.

 

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy Omnibus przedsiębiorca może ponieść poważne konsekwencje finansowe.

 

Jeśli sprzedawca naruszy zasadę i nie powiadomi o obniżeniu ceny w wyznaczonym terminie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 000 zł. W przypadku kolejnych naruszeń w ciągu 12 miesięcy, kara może wynieść nawet 40 000 zł.

 

Za to, że stosowane przez przedsiębiorcę praktyki naruszają zbiorowe interesy konsumentów, może zostać nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kara pieniężna w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym.

 

Jakie zapisy powinny zawierać się w umowie sprzedaży, aby zminimalizować ryzyko nałożenia kary pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 

Na początkujących przedsiębiorców, którzy chcą zarejestrować działalność gospodarczą jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z.o.o.), czeka trudne zadanie zalegalizowania całej dokumentacji wewnętrznej. Dokumenty wewnętrzne organizacji regulują wiele aspektów jej codziennej działalności. Zapewniają one procesy zarządcze, określają tryb i warunki realizacji decyzji administracyjnych. Jednym z najważniejszych dokumentów w każdym rodzaju stosunków gospodarczych jest umowa. Reguluje realizację umów pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Umowy zawierane są na zakup towarów/usług, wynajem lokali, poręczenia, zatrudnienie pracowników itp. Umowa zawiera zazwyczaj warunki dotyczące przedmiotu, wynagrodzenia, trybu rozliczeń, praw i obowiązków obu stron, poufności, terminów itp.

 

Przy sporządzaniu umowy sprzedaży online zgodnie z dyrektywą Omnibus należy wziąć pod uwagę szereg innowacji:

- informować klienta o najniższej cenie towaru promocyjnego z 30-dniowym wyprzedzeniem. Administrator może przedstawić wynik porównania oferowanej ceny z Ceną Bazową w przypadku żądania takiego porównania przez nabywcę.

 

- firmy, będą zobowiązane do nieusuwania negatywnych opinii ze stronicowych produktów oraz do zaprzestania zamawiania fałszywych pozytywnych komentarzy. Administracja nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wycofania oceny, usunięcia lub zablokowania komentarza lub opinii, w uzasadnionych przypadkach.

 

W tym paragrafie można wymienić szereg okoliczności, w których komentarz zostanie usunięty. Na przykład usunięcie recenzji na mocy nakazu sądowego lub gdy komentarz lub opinia zostały opublikowane w niewłaściwym miejscu i nie mają związku z niniejszą Umową Sprzedaży Towarów.

 

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794 

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Poprzedni Następny