Pomoc prawna dla przedsiębiorców -dyrektywą Omnibus

Nowe regulacje prawne dotyczące handlu elektronicznego reguluje dyrektywa Omnibus, która została przyjęta przez Parlament Europejski 27 listopada 2019 r.

 

Obecne polskie ustawodawstwo jest o kilka kroków od przekształcenia tradycyjnego biznesu w biznes innowacyjny poprzez wdrożenie najnowszych technologii cyfrowych. Celem dyrektywy jest dostosowanie uregulowań do dynamicznych zmian na rynku e-commerce.

 

Digitalizacja oznacza bardziej uniwersalną optymalizację procesów biznesowych firmy, w tym aktualizację lub tworzenie nowych regulacji firmowych.

 

Większość przedsiębiorców łączy handel tradycyjny z internetowym, w związku z czym dyrektywa nakłada nowe obowiązki na wszystkich przedsiębiorców od stycznia 2023 r.

Zakres proponowanych zmian jest obszerny, przy czym kluczowe zmiany w przepisach mają dotyczyć:

 

- Ustawy o prawach konsumenta,

- Ustawy o nieuczciwych praktykach rynkowych,

- Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów,

- Ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług.

 

W wyżej wymienionych warunkach na przedsiębiorców spada fala odpowiedzialności za dostosowanie dokumentacji wewnętrznej do obowiązujących przepisów prawnych.

 

Niezastosowanie się do nowych przepisów będzie skutkowało karami.

 

Za niedopełnienie obowiązków wynikających z dyrektywy Omnibus przedsiębiorca może ponieść poważne konsekwencje finansowe.

 

Jeśli sprzedawca naruszy zasadę i nie powiadomi o obniżeniu ceny w wyznaczonym terminie, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 20 000 zł. W przypadku kolejnych naruszeń w ciągu 12 miesięcy, kara może wynieść nawet 40 000 zł.

 

Za to, że stosowane przez przedsiębiorcę praktyki naruszają zbiorowe interesy konsumentów, może zostać nałożona przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kara pieniężna w wysokości do 10% obrotu osiągniętego w roku obrotowym.

 

Jakie zapisy powinny zawierać się w umowie sprzedaży, aby zminimalizować ryzyko nałożenia kary pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami?

 

Na początkujących przedsiębiorców, którzy chcą zarejestrować działalność gospodarczą jako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z.o.o.), czeka trudne zadanie zalegalizowania całej dokumentacji wewnętrznej. Dokumenty wewnętrzne organizacji regulują wiele aspektów jej codziennej działalności. Zapewniają one procesy zarządcze, określają tryb i warunki realizacji decyzji administracyjnych. Jednym z najważniejszych dokumentów w każdym rodzaju stosunków gospodarczych jest umowa. Reguluje realizację umów pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Umowy zawierane są na zakup towarów/usług, wynajem lokali, poręczenia, zatrudnienie pracowników itp. Umowa zawiera zazwyczaj warunki dotyczące przedmiotu, wynagrodzenia, trybu rozliczeń, praw i obowiązków obu stron, poufności, terminów itp.

 

Przy sporządzaniu umowy sprzedaży online zgodnie z dyrektywą Omnibus należy wziąć pod uwagę szereg innowacji:

- informować klienta o najniższej cenie towaru promocyjnego z 30-dniowym wyprzedzeniem. Administrator może przedstawić wynik porównania oferowanej ceny z Ceną Bazową w przypadku żądania takiego porównania przez nabywcę.

 

- firmy, będą zobowiązane do nieusuwania negatywnych opinii ze stronicowych produktów oraz do zaprzestania zamawiania fałszywych pozytywnych komentarzy. Administracja nie ingeruje w oceny, komentarze i opinie. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do wycofania oceny, usunięcia lub zablokowania komentarza lub opinii, w uzasadnionych przypadkach.

 

W tym paragrafie można wymienić szereg okoliczności, w których komentarz zostanie usunięty. Na przykład usunięcie recenzji na mocy nakazu sądowego lub gdy komentarz lub opinia zostały opublikowane w niewłaściwym miejscu i nie mają związku z niniejszą Umową Sprzedaży Towarów.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej