Co daje upadłość konsumencka

Czym jest i co daje upadłość konsumencka? Odpowiadamy! 

Czym jest upadłość konsumencka? 

Upadłość konsumencka definiowana jest jako ogłoszenie niewypłacalnego dłużnika (upadłego) człowieka, który nie jest podmiotem gospodarczym, ze względu na brak możliwości realizacji zobowiązań wobec kredytodawców.

Upadłość konsumencka jest dość powszechnym zjawiskiem prawnym na świecie. Prawo upadłościowe wielu krajów zagranicznych przewiduje możliwość ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Na przykład w USA, a także w Niemczech i Anglii, każda osoba fizyczna może być objęta niewypłacalnością. Jednocześnie udział spraw dotyczących upadłości konsumenckiej stanowi absolutną większość, np. w USA, gdzie z liczby spraw upadłościowych rozpatrywanych przez sądy każdego roku ponad 90% stanowią sprawy dotyczące upadłości konsumenckiej.

Kiedy mogę ogłosić upadłość konsumencką?

Możesz ogłosić upadłość konsumencką, jeśli przewidujesz, że nie będziesz w stanie spłacać swoich długów w miarę ich zapadania, ponieważ jesteś niewypłacalny – Twój majątek i dochody nie wystarczają na zaspokojenie roszczeń wierzycieli.
Istnieje błędne przekonanie, że upadłość konsumencka może być wykorzystana do zmniejszenia długów i uniknięcia roszczeń kredytodawców. W rzeczywistości celem tej instytucji jest pokrycie długów z majątku dłużnika lub za pomocą zatwierdzonych przez sąd rat. 

Sprawdź: Obsługa prawna firm Poznań

Co daje upadłość konsumencka?

Upadłość osoby fizycznej ma swoje plusy i minusy.

Plusem upadłości jest to, że kwestia długów zostanie wreszcie rozwiązana. Nie będziesz już musiał komunikować się z wierzycielami i windykatorami.Twój dług przestanie rosnąć. Odsetki, kary i oprocentowanie przestaną być naliczane od zaległych pożyczek.
Nie można pobierać opłat wyższych niż te, które się posiada. Możliwość zawarcia układu z wierzycielami, co daje możliwość negocjowania spłaty w ratach
 
Jakie wady ma upadłość konsumencka? Bankructwo szkodzi reputacji i pogarsza historię kredytową: w przyszłości mogą pojawić się trudności z otrzymaniem kredytu. Do tego dochodzi brak lub ograniczona możliwość korzystania z własnych kont bankowych. Pojawia się też problem likwidacji majątku i potencjalnego ryzyka utraty ruchomości i nieruchomości.

Koszty upadłości konsumenckiej

W 2022 roku koszty upadłości konsumenckiej wynoszą głównie 30 złotych w postaci opłat sądowych za złożenie wniosku. Do złożenia wniosku o upadłość konsumencką powinieneś doliczyć koszty postępowania sądowego plus wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego. Jeśli w sądzie reprezentuje Cię radca prawny, musisz uiścić opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł.

Jak ogłosić upadłość konsumencką?

Większość osób, które zastanawiają się lub już zdecydowały się na ogłoszenie osobistej upadłości, ma słabe pojęcie o tym, jak prawidłowo sporządzić odpowiedni wniosek i gdzie złożyć wypełniony dokument. Pierwszym i najważniejszym wymogiem jest zgodność wypełnionego wniosku z zasadami i przepisami prawa polskiego. Prawidłowe wypełnienie wniosku zapewni terminowe przyjęcie dokumentu i zwiększy szanse na jego zatwierdzenie. Wniosek musi zawierać przyczyny pogorszenia się sytuacji materialnej jednostki oraz uzasadnienie wysokości należności. Nie można ogłosić upadłości samodzielnie, robi to sąd. Twoi wierzyciele również mogą złożyć wniosek o upadłość.

Prawnik lub radca prawny, który rozumie tę kwestię i ma doświadczenie w prowadzeniu odpowiednich spraw, może dobrze uzasadnić Twoją niezdolność do płacenia rachunków. We wszystkich miastach Polski działają kancelarie prawne specjalizujące się w postępowaniach upadłościowych osób prywatnych.  
 
Kolejnym etapem jest rozpatrzenie sprawy przez sąd. Po zaakceptowaniu Twojego wniosku przez sąd zostanie wyznaczona rozprawa sądowa. Twoim celem jest udowodnienie, że nie jesteś w stanie spłacić swoich długów w całości i że sytuacja nie poprawi się w najbliższej przyszłości. Sąd przyjrzy się Twoim dochodom i majątkowi, a potem zdecyduje, czy rozpocząć postępowanie upadłościowe, czy też uznać Twój wniosek za bezzasadny

Sprawdź: Kancelaria prawna Poznań

Postępowanie upadłościowe - etapy

1. Likwidacja majątku osoby, która ogłosiła upadłość konsumencką – syndyk masy upadłościowej sprawdza wszystkich wierzycieli i sprzedaje majątek dłużnika. Następnie sąd wydaje kolejne orzeczenie dotyczące planu spłaty zadłużenia. Ten etap może trwać nawet kilka lat.


2. Sąd ustala plan spłaty, który obejmuje 12, 24 lub 36 miesięcy, w czasie których dłużnik może spłacić określoną kwotę niespłaconego długu (w przypadku dłużników umyślnych okres ten może wynosić nawet 7 lat).
Warto zauważyć, że proces może przebiegać znacznie szybciej bez realizacji planu spłaty, np. gdy sąd umorzy zobowiązania dłużnika, jeśli jego sytuacja jest tragiczna i uniemożliwia spłatę.
 
Całe postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej może trwać około 5-7 lat od dnia złożenia wniosku do sądu.

Rozpocznij nowe życie!

Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej? Można po prostu wrócić do normalnego życia, realizować swoje cele zawodowe, zdobywać nowe doświadczenia, a przede wszystkim podejmować świadome decyzje dotyczące podjętych zobowiązań. Jedynym zmartwieniem upadłych osób może być konieczność pozbycia się majątku, który często jest przekazywany przez pokolenia. Życie po upadłości może być jednak pełne harmonii i spokoju. Pozwala też odbudować swój budżet i pozbyć się myśli o niespłaconych długach.

Przejdź do: Prawo rodzinne Poznań

  Nasze media

 

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej