Prawo i postępowanie karne - dobry adwokat od spraw karnych

Prawo i postępowanie karne

Każdemu obywatelowi, nawet temu, który prowadzi w pełni praworządne życie, może zagrozić ściganie karne i pozbawienie wolności, a groźba ta może być realizowana bezpośrednio wobec obywatela, jak również pośrednio poprzez ściganie znajomych i krewnych. Przedstawiciele organów ścigania mogą odwiedzić Twój dom lub biuro, przeprowadzić przeszukanie, a także wywrzeć pewną presję psychologiczną, stawiając określone wymagania. Być może Tobie lub członkom Twojej rodziny postawiono zarzuty i doręczono wezwanie do sądu, a Ty nie wiesz jak się bronić. W takim przypadku dobry adwokat od spraw karnych jasno wyjaśni Ci Twoje prawa i obowiązki świadka lub oskarżonego. 

 

Doświadczony adwokat karny będzie w stanie dokładnie zrozumieć sprawę, a także bronić Twoich interesów i przestrzegać legalności każdego postępowania. W każdym przypadku osoba osiąga maksymalną wiedzę poprzez lata praktyki. Profesjonalny prawnik, który prowadził wiele spraw karnych, wyjaśni możliwe sposoby rozwiązania kwestii przewidzianych w obowiązujących przepisach.

 

Obrona interesów klientów w postępowaniu karnym to jeden z najważniejszych obszarów działalności, w którym osiągnęliśmy maksymalny sukces. Adwokat Sławomir Ciesielski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obrony karnej. Na wszystkich etapach postępowania karnego zapewnia wysoce profesjonalną pomoc prawną oraz indywidualne, niestandardowe podejście do każdej sprawy.

 

Obrońca w sprawach karnych

Dobry adwokat karny zapewnia całkowitą konfidencjonalność. Dlatego możesz być absolutnie pewien, że wszystkie informacje, które mu przekażesz podczas wstępnych i kolejnych konsultacji (ustnych lub pisemnych), pozostają między Wami. Nazywa się to „tajemnicą adwokacką” i nie podlega ujawnieniu. Zachowanie całkowitej poufności dotyczy również całego zespołu w kancelarii, który może być zaangażowany w postępowanie (gromadzenie dowodów, przygotowywanie dokumentów, przesłuchiwanie świadków itp.): asystentów, sekretarek, aplikantów itp. 

 

Zasada zaufania między prawnikiem a klientem jest ważnym elementem przyszłego sukcesu. Twój prawnik specjalizujący się w obronie karnej potrzebuje wszystkich danych i szczegółów, aby stworzyć jasny obraz wydarzeń i opracować najlepszą możliwą taktykę obrony.

 

Kolejną ważną zasadą, którą kieruje się adwokat obrony karnej Sławomir Ciesielski jest unikanie konfliktu interesów. Oznacza to, że adwokat nie może bronić jednocześnie dwóch lub więcej stron, których interesy są lub mogą stać się diametralnie różne.

 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska jest gotowa zapewnić następujące elementy ochrony:

 

Opracowanie kompleksowej strategii ochrony przed postępowaniem karnym, czyli:

– zapewnienie komunikacji z organami ścigania, która jest uciążliwa i czasem nieprzyjemna dla klienta;

– przeciwdziałanie bezprawnym naciskom organów ścigania w postępowaniu przygotowawczym;

– przygotowanie klienta i pracowników firmy do przesłuchań i przeszukań;

– zapewnienie przestrzegania praw klienta podczas aresztowań, przeszukań, przesłuchań i innych czynności śledczych;

– przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów procesowych (wniosków, petycji, skarg i sprzeciwów);

– obrona w postępowaniu sądowym (od wyboru środka zapobiegawczego do wydania wyroku w sprawie), w tym w postępowaniu odwoławczym i kasacyjnym.

Nie ograniczamy się jednak tylko do obrony sprawy, ale prowadzimy własne dochodzenia w sprawie przestępstw na rzecz pokrzywdzonego. Nasze materiały dochodzeniowe, dzięki dużemu doświadczeniu śledczemu zespołu Ciesielski & Oczachowska, stają się podstawą do Twojego przyszłego dochodzenia roszczeń i odszkodowania.

 

Wynagrodzenie adwokata w sprawach karnych

Koszt adwokata w sprawach karnych zależy od jego kwalifikacji i doświadczenia, rodzaju świadczonych przez niego usług oraz stopnia skomplikowania sprawy. Za niektóre rodzaje usług, takie jak występowanie i reprezentowanie Państwa w sądzie, sporządzenie pozwu, obrony itp. pobierane są opłaty.

O dokładnych opłatach można dowiedzieć się podczas wstępnej konsultacji, umawiając się na spotkanie.

 

Wynagrodzenie prawnika (wysokość, sposób obliczania itp.) jest zwykle określone w umowie. Warto zaznaczyć, że może on przybierać następujące formy:

– stałe stawki (dla niektórych rodzajów działalności);

– stawki godzinowe.

– dodatkowo mogą zostać opłacone koszty ogólne (np. za transport podczas przesłuchiwania świadków i zbierania dowodów na potrzeby obrony klienta).

 

Ochrona interesów ofiar obejmuje:

– staranne gromadzenie dowodów dla organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;

– przesłuchanie świadków i sprawdzenie istniejących dowodów;

– badanie akt spraw karnych i inicjowanie niezbędnych czynności dochodzeniowych przed organami śledczymi;

–  pozyskiwanie niezbędnych informacji poprzez zapytania prawników;

– złożenie pozwu cywilnego w postępowaniu karnym o odszkodowanie;

– reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w postępowaniu sądowym.

 

Główne rodzaje pomocy ze strony adwokata w sprawach karnych

 

Wykwalifikowany prawnik, którego główną specjalizacją są przestępstwa kryminalne, jest w stanie zapewnić klientom tego typu pomoc:

– obrona konkretnej osoby (podejrzanego, oskarżonego, obwinionego, skazanego, uniewinnionego itp.) Oznacza to, że prawnik będzie bronił Twoich praw, interesów i wolności przestrzegając przepisów prawa;

– reprezentacja – prawnik może reprezentować Twoje interesy przed władzami w różnych instancjach, a także przed osobami prywatnymi i prawnymi. Najczęściej odbywa się to w trakcie postępowania przygotowawczego oraz podczas rozpraw sądowych;

– informowanie i doradzanie to praca wyjaśniająca, która jest wykonywana z klientem. Przykładowo, adwokat od spraw karnych za wypadek drogowy będzie w stanie szczegółowo opowiedzieć, jaka odpowiedzialność grozi za wykroczenie i jak można wyjść z sytuacji z minimalną stratą dla siebie, czy możliwe jest zapłacenie grzywny i odszkodowania zamiast surowszej kary itp.

 

Uwaga: aktualne polskie ustawodawstwo jest regularnie weryfikowane, zmieniane i uzupełniane. Trudno jest samodzielnie śledzić wszystkie nowości, a co dopiero opracować skuteczną linię obrony, nawet jeśli posiada się rozległą wiedzę z zakresu prawa. W końcu stawką jest nie tylko Twój dobrobyt finansowy i osobisty, ale czasem także wolność! Dlatego warto zatrudnić prawnika w sprawach karnych, z zacięciem biznesowym i dużym doświadczeniem praktycznym. Zna i rozumie jak działa wymiar sprawiedliwości i będzie potrafił prawidłowo przeprowadzić klienta przez procedury, dokumenty, terminy, kolejność i przebieg postępowania.

Najlepsi Adwokaci Obrony Karnej w Poznaniu

Adwokat to postać w postępowaniu karnym, której znaczenia nie sposób przecenić. Ma prawo interweniować w sprawie na każdym jej etapie w celu udzielenia pomocy podejrzanemu, oskarżonemu, pokrzywdzonemu lub świadkowi. To od prawnika w wielu aspektach zależy wynik sprawy – doświadczony prawnik będzie w stanie zebrać niepodważalne dowody na niewinność swojego klienta lub zapewnić, że winny będzie ścigany w najszerszym zakresie prawa. Z pomocą prawnika skazany może również odwołać się od wyroku, maksymalnie go łagodząc, a pokrzywdzony – otrzymać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę.

Dlatego wybór obrońcy w sprawach karnych musi być dokonany z najwyższą powagą i odpowiedzialnością.

Nikt z nas nie jest bezpieczny przed nieprzyjemnymi sytuacjami, ale można zrobić wszystko, aby chronić swoje prawa i interesy.

 

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794;

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

 

Poprzedni Następny