Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty? Wniosek o podwyższenie alimentów

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty na dzieci ustalane są przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Art. 133 § 1 k.r.i.o. ,,Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie wydatków na jego utrzymanie i wychowanie’’.

W/w obowiązek rodziców względem dziecka chroni przede wszystkim interesy małoletniego.  Wysokość alimentów ustala sąd - aby uzyskać alimenty musisz złożyć pozew w sądzie rejonowym. Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

 

Jak wystąpić o alimenty na dziecko? Co musi zawierać pozew o alimenty?

W pozwie o alimenty musisz opisać, w szczególności koszty utrzymania wspólnego dziecka lub dzieci. Koniecznie musisz przedłożyć dokumenty, z których będą wynikać w/w koszty. Każdy wydatek musi być udokumentowany. Ponadto musisz opisać swoją sytuację materialną oraz sytuację materialną drugiego rodzica.

Pozew musi zawierać m.in.:

 • oznaczenie sądu;
 • imię, nazwisko, PESEL dziecka oraz rodzica, który reprezentuje dziecko;
 • imię, nazwisko, PESEL pozwanego;
 • osnowę wniosku;
 • określenie w jaki sposób i w jakim terminie powód chce otrzymywać alimenty (np. do 1 dnia każdego miesiąca);
 • wskazanie dowodów;
 • podpis;
 • wymienienie załączników.

Dokumenty, które należy załączyć do pozwu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • odpis aktu małżeństwa;
 • zestawienie kosztów utrzymania dziecka (np. rachunki za leczenie, kursy językowe, rachunki za ubrania, buty lub lekarstwa);
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu lub PIT rodzica, od którego domagasz się alimentów.

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty?

Niewątpliwie sprawy pieniężne są bardzo bolesne. Uzyskanie alimentów od rodzica świadczy o tym, że pozwany nie wypełnia swoich obowiązków wobec dzieci. Pytanie o to, jak sporządzić profesjonalny pozew o alimenty oraz ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty nurtuje każdego, kto potrzebuje takiej usługi. Kwoty podane w Internecie nie zawsze są wiarygodne. Rzetelną odpowiedź na pytanie – ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty - można uzyskać podczas wstępnej konsultacji z prawnikiem.

Warto zauważyć, że praca prawnika nie kończy się na napisaniu pozwu o alimenty- prawnik reprezentuje również stronę w sądzie, udziela porad prawnych i gromadzi dokumentację niezbędną w sprawie. Powierzenie sprawy profesjonaliście często pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

 

Podwyższenie alimentów

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestią podwyższenia alimentów. Nikomu nie trzeba mówić, że wynika to głównie z wysokiej inflacji, która ma duży wpływ na jakość życia dziecka. Rosnące ceny żywności, odzieży, leków, usług domowych zmuszają wielu Polaków do pójścia do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.


Przykładowe podstawy do podwyższenia alimentów:

 • zwiększone potrzeby osoby otrzymującej alimenty, np. zwiększone zapotrzebowanie na żywność w związku z dorastaniem dziecka;
 • wzrost dochodów osoby związanej do łożenia alimentów;
 • wzrost wydatków związanych z problemami zdrowotnymi dziecka (np. koszty rehabilitacji, leków, specjalistycznego sprzętu itp.);
 • wzrost kosztów utrzymania.

 Pozew o podwyższenie alimentów

W zależności od indywidualnej sytuacji i przyczyn podanych w uzasadnieniu, do pozwu należy dołączyć określone dokumenty, np:

 • faktury za utrzymanie i opiekę nad dziećmi;
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia;
 • zaświadczenie o dochodach rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem;
 • orzeczenie sądu o rozwodzie;
 • dowody na wzrost kosztów utrzymania (rachunki za odzież, obuwie, usługi domowe, rachunki za leczenie itp.).

 

Podwyższenie alimentów to jedno, lecz możliwe jest też ubieganie się o obniżenie alimentów. O obniżenie alimentów można wystąpić, jeżeli zmniejszą się uzasadnione potrzeby dziecka lub pogorszy się sytuacja materialna osoby zobowiązanej do uiszczenia alimentów.

 Nasze media:

 

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty?

Rozwód, a separacja - poznaj różnice

Jak złożyć wniosek o rozwód

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie

 

Adwokat Magdalena Oczachowska

 

 

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej