Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty? Wniosek o podwyższenie alimentów

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Alimenty na dzieci ustalane są przy uwzględnieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Art. 133 § 1 k.r.i.o. ,,Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie wydatków na jego utrzymanie i wychowanie’’.

W/w obowiązek rodziców względem dziecka chroni przede wszystkim interesy małoletniego.  Wysokość alimentów ustala sąd - aby uzyskać alimenty musisz złożyć pozew w sądzie rejonowym. Właściwym miejscowo jest sąd według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, jak i sąd według miejsca zamieszkania strony pozwanej – wybór sądu należy do powoda.

 

Jak wystąpić o alimenty na dziecko? Co musi zawierać pozew o alimenty?

W pozwie o alimenty musisz opisać, w szczególności koszty utrzymania wspólnego dziecka lub dzieci. Koniecznie musisz przedłożyć dokumenty, z których będą wynikać w/w koszty. Każdy wydatek musi być udokumentowany. Ponadto musisz opisać swoją sytuację materialną oraz sytuację materialną drugiego rodzica.

 

Pozew musi zawierać m.in.:

 • oznaczenie sądu;
 • imię, nazwisko, PESEL dziecka oraz rodzica, który reprezentuje dziecko;
 • imię, nazwisko, PESEL pozwanego;
 • osnowę wniosku;
 • określenie w jaki sposób i w jakim terminie powód chce otrzymywać alimenty (np. do 1 dnia każdego miesiąca);
 • wskazanie dowodów;
 • podpis;
 • wymienienie załączników.

 

Dokumenty, które należy załączyć do pozwu:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • odpis aktu małżeństwa;
 • zestawienie kosztów utrzymania dziecka (np. rachunki za leczenie, kursy językowe, rachunki za ubrania, buty lub lekarstwa);
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu lub PIT rodzica, od którego domagasz się alimentów.

 

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty?

Niewątpliwie sprawy pieniężne są bardzo bolesne. Uzyskanie alimentów od rodzica świadczy o tym, że pozwany nie wypełnia swoich obowiązków wobec dzieci. Pytanie o to, jak sporządzić profesjonalny pozew o alimenty oraz ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty nurtuje każdego, kto potrzebuje takiej usługi. Kwoty podane w Internecie nie zawsze są wiarygodne. Rzetelną odpowiedź na pytanie – ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty - można uzyskać podczas wstępnej konsultacji z prawnikiem.

Warto zauważyć, że praca prawnika nie kończy się na napisaniu pozwu o alimenty- prawnik reprezentuje również stronę w sądzie, udziela porad prawnych i gromadzi dokumentację niezbędną w sprawie. Powierzenie sprawy profesjonaliście często pozwala uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

 

Podwyższenie alimentów

 

W ostatnim czasie obserwujemy coraz większe zainteresowanie kwestią podwyższenia alimentów. Nikomu nie trzeba mówić, że wynika to głównie z wysokiej inflacji, która ma duży wpływ na jakość życia dziecka. Rosnące ceny żywności, odzieży, leków, usług domowych zmuszają wielu Polaków do pójścia do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.Przykładowe podstawy do podwyższenia alimentów:

 • zwiększone potrzeby osoby otrzymującej alimenty, np. zwiększone zapotrzebowanie na żywność w związku z dorastaniem dziecka;
 • wzrost dochodów osoby związanej do łożenia alimentów;
 • wzrost wydatków związanych z problemami zdrowotnymi dziecka (np. koszty rehabilitacji, leków, specjalistycznego sprzętu itp.);
 • wzrost kosztów utrzymania.

 

Pozew o podwyższenie alimentów

 

W zależności od indywidualnej sytuacji i przyczyn podanych w uzasadnieniu, do pozwu należy dołączyć określone dokumenty, np:

 • faktury za utrzymanie i opiekę nad dziećmi;
 • zaświadczenia lekarskie o stanie zdrowia;
 • zaświadczenie o dochodach rodzica sprawującego opiekę nad dzieckiem;
 • orzeczenie sądu o rozwodzie;
 • dowody na wzrost kosztów utrzymania (rachunki za odzież, obuwie, usługi domowe, rachunki za leczenie itp.).

 

Podwyższenie alimentów to jedno, lecz możliwe jest też ubieganie się o obniżenie alimentów. O obniżenie alimentów można wystąpić, jeżeli zmniejszą się uzasadnione potrzeby dziecka lub pogorszy się sytuacja materialna osoby zobowiązanej do uiszczenia alimentów.

 

 

 

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

 

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty?

Rozwód, a separacja - poznaj różnice

Jak złożyć wniosek o rozwód

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

 

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 

Adwokat Magdalena Oczachowska

 

 

Poprzedni Następny