Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty?

W wielu krajach Unii Europejskiej niepłacenie alimentów jest poważnym problemem społecznym, który dotyczy przede wszystkim dzieci oraz rodziców, na których spoczywa obowiązek wychowania i utrzymania dziecka. Statystyki pokazują, że w większości przypadków dzieci zostają z matkami, a kobiety często borykają się z problemem niepłacenia alimentów przez ojca. Według Krajowego Rejestru Dłużników, kwota niezapłaconych alimentów w Polsce wynosi około 11 miliardów złotych. Średni dług osoby, która uniknęła płacenia alimentów wynosi nieco ponad 40 000 zł. W źródłach publicznych można znaleźć dowody na to, że brak wsparcia materialnego ze strony dłużników ma istotny wpływ na jakość życia małoletnich dzieci, nawet na poziomie gospodarstwa domowego. W niniejszym artykule staramy się przybliżyć najczęstsze kwestie związane z obowiązkiem alimentacyjnym wobec dzieci.

Czy wysokość alimentów może być regulowana tylko w sądzie?

Odpowiedź: nie. W prawie polskim nie ma zasady, że obowiązek alimentacyjny powinien być regulowany przez sąd.

Zarówno nieformalne umowy ustne, jak i pisemne dotyczące wysokości alimentów są całkowicie legalne. Gdy między stronami istnieje zaufanie, może się zdarzyć, że byli małżonkowie ustalą warunki, które są do zaakceptowania przez wszystkich, nawet bez formalnej pisemnej ugody. Kiedy jednak kredyt zaufania nie wystarcza, można skorzystać z opcji podpisania umowy pisemnej u notariusza.

Do jakiego sądu powinien wystąpić powód, aby ubiegać się o alimenty, jeśli pozwany mieszka w innym mieście? 

Pytanie: Czy jeśli mieszkam w Poznaniu, a mój były małżonek mieszka w Warszawie, to muszę jechać do stolicy i złożyć pozew w miejscu zamieszkania byłego małżonka?

Odpowiedź: nie.  Zgodnie z art. 32 kpc pozew o dochodzenie alimentów można wnieść do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Pytanie: Dzieci urodzone w małżeństwie mają przywilej otrzymywania alimentów od dzieci urodzonych poza małżeństwem?

Odpowiedź: nie. Polskie prawo mówi, że wszystkie dzieci są równe, niezależnie od tego, jakie są małżeństwa ich rodziców. Każdy rodzic ma takie same obowiązki wobec swoich dzieci niezależnie od stosunku prawnego. Zasada równości dotyczy również pierwszeństwa, nie można uprzywilejować w sądzie dzieci, które składają pozew o alimenty w różnych terminach. 

Składając wspólne deklaracje podatkowe, domagaj się alimentów.

Dochodzenie alimentów przy rozwodzie i wspólnym rozliczeniu podatkowym.

Czy mogę uzyskać alimenty na siebie lub dzieci, jeśli zgodzę się na wspólne deklaracje podatkowe, czy mogę mieć problemy?

Odpowiedź: nie. W trakcie trwania postępowania o rozwód lub separację wspólne deklaracje podatkowe za ten okres nie oznaczają, że między małżonkami istnieje stosunek ekonomiczny.  

Jeśli jednak zostanie udowodnione, że między małżonkami istnieją stosunki gospodarcze, społeczne, duchowe i fizyczne (np. jeśli małżonkowie robią zakupy, odwiedzają się, chodzą razem do kina itp.), to wspólne zeznanie podatkowe jest wskazówką, że małżeństwo się nie rozpadło.   

Czy jeśli dostanę świadczenie wychowawcze „500 plus”, to znaczy, że alimenty zasądzone na ojca będą mniejsze?

Odpowiedź: nie. Zgodnie z art. 135 § 3 pkt 3 k.r.o., nie bierze pod uwagę świadczenia 500 plus. oraz nie uwzględnia się innych rodzajów świadczeń na rzecz dzieci otrzymywanych w ramach programów socjalnych (art. 135 § 3 k.r.o.).

Otrzymywanie alimentów na jednego z małżonków

Czy jeśli się rozwiodę, sąd zdecyduje, że wyłączną winę za rozwód ponosi mój mąż, to znaczy, że automatycznie dostanę alimenty?

Odpowiedź: nie. Wyrok, w którym jeden z małżonków zostaje uznany za winnego, nie oznacza, że drugi małżonek automatycznie otrzyma alimenty na siebie. Aby ubiegać się o alimenty, trzeba udowodnić, że rozwód znacznie pogorszył sytuację materialną jednego z małżonków. Na przykład, jeśli jeden z małżonków zarabiał więcej w trakcie małżeństwa i rodzice mieli duży wspólny kapitał, ale z powodu rozwodu ich zasoby znacznie się zmniejszyły.

Alimenty od dziadków lub bliskich krewnych.

Jeśli jeden z małżonków nie płaci alimentów na dziecko, to czy mogę domagać się ich od bliskich krewnych, np. dziadków?

Odpowiedź: tak/nie. Nie możesz automatycznie ubiegać się o alimenty od bliskich krewnych, ale jeśli masz postanowienie komornika o niepłaceniu zobowiązań przez byłego małżonka, możesz wystąpić do sądu rejonowego w miejscu zamieszkania dziecka i złożyć wniosek o alimenty od rodziców małżonka. Należy jednak pamiętać, że w takim postępowaniu sąd zazwyczaj zasądza minimalne alimenty. Obowiązkiem alimentacyjnym objęci są wyłącznie krewni w linii prostej. Oznacza to, że nie możesz domagać się alimentów od bliskich krewnych (braci, ciotek, wujków itp.).

Nie chcę brać udziału w postępowaniu czy mogę iść tylko do radcy prawnego?

Odpowiedź: nie. W związku ze zmianą ustawy o radcach prawnych, która weszła w życie 09.10.2005 r., radcowie prawni mogą reprezentować Cię w sprawach o rozwód, separację lub postępowanie alimentacyjne. Różnica polegała na tym, że wcześniej nie było ograniczeń co do kompetencji adwokatów w sprawach karnych, natomiast radca prawny nie mógł być obrońcą w takich sprawach. 

Chcę złożyć wniosek o alimenty na dziecko, ale boję się, że koszty sądowe będą bardzo wysokie. Czy to prawda?

Odpowiedź: nie. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 96) osoby występujące do sądu są zwolnione od kosztów sądowych, jak również od dalszego postępowania egzekucyjnego. 

Wynika z tego, że strona domagająca się alimentów lub świadczeń alimentacyjnych płaci jedynie za usługi adwokata lub radcy prawnego.

W wyroku sądowym zasądzona kwota nie odpowiada kosztom utrzymania dziecka. Jakie koszty są brane pod uwagę w sprawach o alimenty? Jakie dokumenty należy dostarczyć?

Kwestia wysokości zasądzonych alimentów jest najważniejsza dla obu stron. Jeśli oboje rodzice nie są w stanie dojść do porozumienia i podjąć decyzji w sądzie, sąd bierze pod uwagę wszystkie fakty, które muszą być udowodnione dokumentami.  Faktury, rachunki, przekazy pieniężne, rachunki medyczne, orzeczenia o niepełnosprawności będą wykorzystane w sądzie do udowodnienia kosztów utrzymania.

Należy pamiętać, że sąd zazwyczaj nie będzie brał pod uwagę rachunków związanych z remontem domu lub mieszkania, zakupem mebli czy sprzętu AGD. Ustalając wysokość alimentów, sąd nie bierze również pod uwagę kosztów związanych z pożyczką lub kredytem, który spłaca rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem. Koszty utrzymania zwierząt domowych również zazwyczaj nie są brane pod uwagę. Jednymi z najtrudniejszych do udowodnienia w Polsce kosztów są te związane z opieką nad dziećmi i korepetycjami. Często płatności te odbywają się w gotówce, a dostawca usługi nie dostarczy dokumentacji potwierdzającej i zazwyczaj nie będzie świadczył w sądzie. W celu pośredniego udowodnienia wydatków ponoszonych na utrzymanie dziecka, w praktyce sądowej powszechne jest posługiwanie się zeznaniami świadków oraz wykorzystywanie jako dowodów przykładowych ofert z internetu w danym mieście.  

Czy sąd bierze pod uwagę osobiste starania przy wychowaniu i utrzymaniu dziecka?

Czy ma to wpływ na wysokość zobowiązań alimentacyjnych?

Stosowanie Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w praktyce pokazuje, że sąd bierze pod uwagę osobisty wkład obydwojga rodziców w wychowanie dziecka. Przy ustalaniu wysokości alimentów bierze się pod uwagę wszystkie czynności związane z utrzymaniem dziecka - opiekę nad dzieckiem w czasie choroby (w tym wizyty u lekarza), nadzór nad nauką, udział w zebraniach rodziców, długość wakacji spędzanych z dzieckiem, udział w zajęciach edukacyjnych itp. Z reguły rodzic, który mieszka na stałe z dzieckiem płaci mniej, ponieważ jego osobisty wysiłek i wkład jest większy niż drugiego rodzica. Zazwyczaj stosunek podziału kosztów wynosi od 40% do 60%, co oznacza, że rodzic, który mieszka osobno, płaci więcej za opiekę nad dzieckiem. Są oczywiście wyjątki od tej reguły, oparte na dochodach każdego z rodziców. Na przykład matka, która mieszka na stałe z dzieckiem i ma znacznie wyższe dochody, może otrzymać decyzję, w której ojciec będzie musiał pokryć 40% kosztów. 

Jaka jest górna granica wieku dziecka, które może otrzymywać alimenty?  Jaka jest prawda, że gdy dziecko kończy 18 lat, to automatycznie traci alimenty?

Polskie prawo rodzinne nie określa górnej granicy wieku, w którym rodzic jest zobowiązany do płacenia uznanych alimentów.  Kryterium, które decyduje o tym, czy rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów po ukończeniu 18. roku życia jest zdolność dziecka do samodzielnego utrzymywania się. Na przykład w przypadku dzieci niepełnosprawnych kryterium to nie ma w ogóle zastosowania. Jeśli rodzic uważa, że dziecko, które ukończyło 18 lat, pracuje i utrzymuje się, może zwrócić się do sądu o zniesienie obowiązku alimentacyjnego.

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty?

Wiele małżeństw po rozwodzie prędzej czy później może zmierzyć się z problemem niepłacenia i ściągania alimentów. Mąż z powodu złej sytuacji finansowej lub po prostu chciwości przestaje przeznaczać pieniądze na utrzymanie dziecka, a żona z powodu swojej dumy nie ma odwagi złożyć pozwu o odzyskanie alimentów. W wyniku tej kolizji cierpi sytuacja finansowa dziecka. Aby złożyć pozew o alimenty na dziecko, konieczne jest wynajęcie prawnika, gdyż w sądzie bardzo trudno jest bronić swoich praw. Trudności zaczynają się już na etapie pisania pozwu, ustawodawstwo w Polsce ustanawia wiele wymogów dotyczących jego formy, więc bez pomocy prawnika trudno sobie poradzić. Wielu interesuje się kosztami usług wsparcia prawniczego. Przyjrzyjmy się, ile będzie kosztować. Koszt napisania pozwu w kancelariach prawnych zależy od rodzaju alimentów, które chcesz ściągnąć od byłego męża lub żony.

W Polsce wynagrodzenie adwokata jest zwykle obliczane od kwoty każdej sprawy. Opłaty zależą od wielu czynników - ilości wykonanej pracy (stawka godzinowa) lub ilości rozpraw sądowych, ilości dokumentów procesowych itp.

W przypadku postępowania o alimenty wysokość minimalnego wynagrodzenia pełnomocnika reguluje obowiązujące rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawach cywilnych z dnia 3 stycznia 2018 r.

Minimalny zakres wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach o alimenty wynika z obowiązującego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawach cywilnych Rozdział 2

I. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł (alimenty około 400 zł miesięcznie) - 900 zł.

II. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł (około 450-800 zł miesięcznie alimentów na dziecko) - 1.800 zł.

III. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł (alimenty powyżej 850 zł miesięcznie) - 3.600 zł.

Oczywiście w warunkach szybko zmieniającej się koniunktury gospodarczej te wyliczenia są tylko przybliżone. W każdym indywidualnym przypadku wszystkie szczegóły sprawy i koszt usług prawnika są uzgadniane w umowie. Gdy spotkamy się osobiście, prawnik szczegółowo przeanalizuje sprawę, a następnie zaproponuje klientowi kwotę, która będzie do przyjęcia dla obu stron.

Nasze ostatnie publikacje

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty? Wniosek o podwyższenie alimentów

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie - aktualny koszt adwokata

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej