Jak złożyć wniosek o rozwód

Rozwód nieuchronnie wiąże się z trudnymi doświadczeniami. Zawsze jest rozczarowaniem, załamaniem nadziei, utratą poczucia stabilności i bezpieczeństwa – zarówno dla osoby, która go zainicjowała, jak i dla osoby, która wbrew swojej woli musi przejść tę drogę. Dodatkowy stres budzi pytanie o to, jak złożyć wniosek o rozwód. W tym tekście odpowiemy na pytania związane z formalnościami. 

Rozwód – od czego zacząć?

Nie ma możliwości, aby całkowicie uniknąć trudnych emocji, ale na pewno minie wystarczająco dużo czasu, by rany wzajemnych pretensji mogły się zagoić. W procesie rozwodowym ważną pomocą będzie natomiast prawnik; doświadczony specjalista pomoże zorganizować nieprzyjemny dla obu stron proces. Oczywiście usługi prawnika spowodują wzrost kosztów procesu i nie ograniczają się do oficjalnych opłat sądowych, ale kompetentna pomoc prawna prawnika pozwoli uniknąć nieprzyjemnych formalności.

Jak złożyć wniosek o rozwód? 

Złożenie pozwu o rozwód nie różni się od każdego innego wniosku czy petycji w postępowaniu sądowym. Składając wniosek o rozwód, musisz mieć trzy kopie. Wszystkie dokumenty dołączone do petycji muszą być również skserowane w trzech egzemplarzach.

Pierwszy pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz pozwu rozwodowego z kompletem dokumentów przeznaczony jest dla sędziego. Na podstawie tego odpisu sąd skompletuje akta sprawy, w których następnie znajdą się pisma, dowody, protokoły z postępowania sądowego, orzeczenia wydane w sprawie itp.

Sąd wysyła do pozwanego drugi komplet dokumentów o rozwiązanie małżeństwa.

Trzeci egzemplarz pozwu o rozwód ze wszystkimi załącznikami jest do przechowania lub dla prawnika, który będzie prowadził Twoją sprawę w sądzie. Często na posiedzeniu sądowym sąd poprosi  o wyjaśnienie niektórych kwestii podanych w pozwie lub o wyjaśnienie znaczenia dokumentu. Warto wtedy mieć przed sobą na sali sądowej wszystkie dokumenty, aby bez nerwów odpowiedzieć na wszystkie pytania sądu.

Trzeba mieć zatem na uwadze, że przed rozprawą sądową pozwany będzie mógł przeczytać wniosek rozwodowy i zapozna się z dokumentami, które do niego dołączyliśmy.

Sprawdź:

Rozwód w Poznaniu

Separacja w Poznaniu

 

Wniosek o rozwód bez orzekania o winie z dziećmi 

Proces rozwodowy, w którym złożono pozew o rozwód bez orzekania o winie, przedłuża się, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, a sąd potrzebuje opinii biegłego w zakresie ustalenia władzy rodzicielskiej – z kim dziecko pozostanie po rozwodzie.

Jeśli między małżonkami istnieje spór o winę w rozpadzie małżeństwa, postępowanie może rozciągnąć się na czas nieokreślony. Zależy to również od przedstawionych sądowi dowodów, rejestrujących bezsporną winę jednego z małżonków. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy jako dowód wymagani są członkowie rodziny, znajomi, sąsiedzi itp. Takie postępowanie rozwodowe może trwać nawet do trzech lat.

Warto zaznaczyć, że istnieje również możliwość odwołania się od decyzji wydanej w sprawie rozwiązania małżeństwa, co wydłuży termin rozpatrzenia sprawy o około 6 miesięcy.

 

Pozew o rozwód za porozumieniem stron

Niejednokrotnie w praktyce zdarza się, że małżonkowie decydują się na separację za porozumieniem stron, pomimo tego, że jeden z małżonków zszedł na drogę zdrady małżeńskiej, nie chce mieć dzieci, nie jest zadowolony w roli współmałżonka lub dopuścił do sytuacji, która jest postrzegana jako powód do rozwodu przez drugiego małżonka. Jeśli mimo to "poszkodowany" zgadza się na rozwód "bez przyznania się do winy" i długotrwałe postępowanie sądowe, to pamiętanie o faktach będących rzeczywistą przyczyną rozpadu pożycia małżeńskiego może przedłużyć postępowanie rozwodowe i wpłynąć negatywnie na decyzję.

Posiadanie wspólnych dzieci komplikuje postępowanie rozwodowe, gdyż w tym przypadku sąd będzie prowadził postępowanie bardziej szczegółowo.

Sprawdź: Kancelaria prawna Poznań

Koszty rozwodu

To zrozumiałe, że nawet jeśli wiesz, jak złożyć wniosek o rozwód, możesz chcieć skorzystać ze wsparcia prawnego. Pojawia się więc pytanie o koszty. Wysokość pomocy prawnej to najbardziej problematyczna kwestia kosztów postępowania rozwodowego. W przypadku sprawy rozwodowej nie ma ustawowego obowiązku korzystania z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Dla każdego człowieka jest to indywidualna decyzja. Możliwe jest również złożenie wniosku do sądu, który będzie rozpatrywał sprawę o wyznaczenie adwokata z danego stanu. Sąd decyduje, czy zostanie wyznaczony obrońca z urzędu. Co do zasady, sąd będzie szedł razem z petentem w postępowaniu.

Ministerstwo wydało rozporządzenie z dnia 3 października 2016 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w sprawach rozwodowych, a mianowicie "stawka minimalna w sprawach o rozwód wynosi 720 zł". Przepis ten nie określa limitu i nie jest stawką standardową. W praktyce nie ma stałej opłaty, a każdy prawnik może ustalić własną stawkę za swoją pracę.

Czas czekania na rozwód

Jak długo czeka się na rozwód od złożenia wniosku? Proces rozwodowy jest dość długotrwały. Długość tego procesu zależy od okoliczności sprawy, np. od tego, czy małżonkowie pozostają w separacji w związku z przyznaniem się do winy, a także od działań podjętych w celu podjęcia decyzji o przyznaniu się do winy jednego z małżonków.

Okres od złożenia petycji do pierwszej rozprawy trwa zazwyczaj od 2 do 4 miesięcy. W tym czasie pozew o rozwód wysyłany jest do drugiego małżonka, który może sprzeciwić się żądaniu rozwodu lub złożyć wyjaśnienie swojego stanowiska. Treść wniosku ujawnia wszystkie okoliczności sprawy, obecność silnej podstawy dowodowej wpływa na szybkość podjęcia decyzji przez sąd. Kompleksowa treść może mieć wpływ na wydanie wyroku rozwodowego już na pierwszej rozprawie. Uzyskanie takiego orzeczenia jest możliwe już na pierwszej rozprawie, gdy wyłączna wina jednego z małżonków nie budzi wątpliwości, a małżonek winny nie kwestionuje przed sądem swojej odpowiedzialności za rozpad małżeństwa.

Jeśli chcesz pobrać wzór na wniosek rozwodowy i samodzielnie złożyć go w sądzie, kliknij w link. 

Przejdź do: Prawo rodzinne Poznań

 

 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794;

Poprzedni Następny