Jakie są różnice pomiędzy bójką a pobiciem?

Życie ludzkie, jak również zdrowie uważane jest za najwyższą wartość chronioną przez prawo w naszym kraju. Statystyki pokazują, że jednym z najczęściej popełnianych przestępstw jest uszkodzenie ciała, czyli bicie, pobicie lub inne działania o charakterze przemocy, które powodują ból fizyczny.

Bójka to starcie dwóch lub więcej osób bez broni lub z użyciem broni białej (noże, siekiery) lub przedmiotów używanych jako broń (kamienie, pałki, mosiężne kastety itp.), powodujące obrażenia i/lub uszczerbek na zdrowiu o różnym stopniu ciężkości.

Najczęściej bójki są negatywnym zjawiskiem społecznym. Do ich powstawania przyczyniają się konflikty trudne do rozwiązania, chuligaństwo i słabo rozumiana agresja, która musi być gdzieś przeniesiona.

Z prawnego punktu widzenia bójka jest postępowaniem bezprawnym; traktowana jest jako wykroczenie (chuligaństwo) lub przestępstwo o różnym stopniu ciężkości w zależności od skutków (napaść, lekki, umiarkowany lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, nieumyślne spowodowanie śmierci lub zabójstwo). Dochodzenie w sprawie przestępstw popełnionych w bójce komplikuje fakt, że trudno jest ustalić, kto dokładnie zadał określone ciosy lub spowodował dane obrażenia.

Pobicie to w ujęciu prawa karnego najczęściej sytuacja, gdy dwie lub więcej osób atakuje jedną osobę. Cechą charakterystyczną pobicia jest to, że ofiara przeważnie nie próbuje walczyć, lecz stara się bronić przed atakiem.

W sprawach karnych pobicie może eskalować w bójkę ze względu na dynamiczny charakter zdarzenia. Pobicie zawiera również ciężki ładunek przemocy, który stwarza ryzyko śmierci lub poważnego lub umiarkowanego uszkodzenia ciała.

Pojęcie pobudzenia do przemocy jest szeroko stosowane w praktyce sądowej.

 

Kara za pobicie jest bardzo zróżnicowana, zarówno w zależności od ciężkości obrażeń, jak i okoliczności. Bójka zakłada już celowy charakter obrażeń.

Kodeks karny a pobicia - poniżej przedstawiamy artykuły prawa, które przewidują karę za bójkę lub pobicie

PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU (148-162 Kodeks karny)

CIĘŻKI USZCZERBEK NA ZDROWIU

Сo grozi za pobicie i jakie są konsekwencje w świetle kodeksu karnego?

Poważne uszkodzenie ciała - uszkodzenie to zagraża życiu lub spowodowało utratę wzroku, mowy, słuchu, jakiegokolwiek narządu lub utratę funkcji narządu, inny rozstrój zdrowia związany z trwałą utratą ogólnej zdolności do pracy w jakimkolwiek zawodzie, istotne zeszpecenie twarzy i ciała - jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do lat dziesięciu.

 

Oceniając rodzaj i czas trwania choroby lub dolegliwości związanej z uszczerbkiem na zdrowiu, biegły z zakresu medycyny sądowej musi opierać się na obiektywnych dowodach medycznych, w tym zebranych podczas badania.

Każda rana z wniknięciem do jam ciała, narządów wewnętrznych jest ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, gdyż bez pomocy lekarskiej człowiek może stracić dużą ilość krwi, co zagraża jego życiu.

Jeżeli osoba (sprawca) działa nieumyślnie, karą jest pozbawienie wolności do lat trzech.

 

Czy istnieją przypadki, w których w bójce zostaje zadany uraz, ale nie ma za to kary? Jaka będzie kara za pobicie?

Takie przypadki istnieją, ponieważ aby zostać pociągniętym do odpowiedzialności, należy udowodnić, że obrażenia zostały spowodowane z premedytacją. Nie jest więc przestępstwem zadawanie obrażeń ciała w warunkach, które nie przekroczyły granic samoobrony. Przykładowo, człowiek wracał nocą do domu i został zaatakowany przez chuliganów, którzy zaczęli mu grozić białą bronią i próbowali go okraść. Gdyby w obronie zadał im obrażenia, nie poniósłby odpowiedzialności.

 

W przypadku ciężkiego uszkodzenia ciała lub śmierci podczas bójki sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

 

Charakterystyka lekkich i umiarkowanych obrażeń ciała została opisana w art. 156 Kodeksu karnego. Dzielą się one na dwie kategorie: takie, które spowodowały krótkotrwały uszczerbek na zdrowiu lub niewielkie trwałe ograniczenie zdolności do pracy oraz takie, które nie powodują takich konsekwencji.

 

Osoba, która w wyniku bójki zadaje obrażenia powodujące naruszenie czynności narządu lub uszczerbek na zdrowiu trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

 

Jeżeli osoba działa nieumyślnie i zadaje lekkie lub średnie obrażenia ciała, podlega grzywnie, karze pozbawienia wolności do roku

 

Główne przesłanki średniego uszkodzenia ciała to m.in.:

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu ofiary. Mogą to być złamane kości (złamany nos, złamana ręka itp.), upośledzone funkcjonowanie narządów wewnętrznych (żółtaczka, zatrucie). Sprawca, który powoduje zaburzenie czynności narządów ciała lub rozstrój zdrowia o takim charakterze, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 

UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU (ART. 158 Kodeks karny)

 Art. 158 

  • 158 (1) Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym grozi bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienia skutków, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.
  •  2 Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
  • 3 Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

UŻYCIE NIEBEZPIECZNEGO NARZĘDZIA W BÓJCE (ART. 159 Kodeks karny)

Art. 159

Kto, biorąc udział w bójce lub bijąc osobę, używa broni palnej, noża lub innego równie niebezpiecznego przedmiotu - podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 W normalnych przypadkach bójek występują dwie strony - agresor i ofiara. Określenie stron z kolei determinuje wynik konfliktu.

 

Jeśli obie strony bójki zgłoszą się na policję i uznają się za pokrzywdzonych (bo w bójce obie strony mogą zostać poszkodowane), to zeznania obrońcy będą brane pod uwagę. Krzywda wyrządzona przez obrońcę napastnikowi nie będzie karana, gdyż napastnik działa umyślnie, a obrońca nie działa umyślnie.

Pobicia pod wpływem alkoholu - zatrzymanie przez policję

Jak wygląda sprawa karna w sądzie? Jak się nie stresować

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

 

Kancelaria prawna Poznań - Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 

        Adwokat prawo karne - Sławomir Ciesielski

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

 

Poprzedni Następny