Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę: Jak uzyskać pieniądze

Pobicie może mieć długotrwałe konsekwencje zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. W takich przypadkach ofiary mają prawo do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. W niniejszym artykule wyjaśnimy, jak można uzyskać zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę po pobiciu, a także omówimy proces składania pozwu o zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie to forma rekompensaty pieniężnej przyznawanej ofiarom przestępstw, w tym pobicia, za doznaną krzywdę. Obejmuje ono zarówno szkody fizyczne, jak i psychiczne, których doświadczyła ofiara. Zadośćuczynienie ma na celu złagodzenie cierpienia i umożliwienie ofierze powrotu do normalnego życia. 

Co to znaczy zadośćuczynienie?

Zadośćuczynienie to pieniężne odszkodowanie za niematerialne szkody, takie jak ból, cierpienie, utrata radości życia, trauma psychiczna i inne negatywne skutki doznane w wyniku przestępstwa. W przeciwieństwie do odszkodowania za szkody materialne (np. koszty leczenia), zadośćuczynienie ma charakter kompensacyjny za doznane cierpienie i krzywdę niematerialną.

Podstawą prawną do przyznania zadośćuczynienia w Polsce jest Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego:

 "W przypadku uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę."

Dodatkowo, art. 448 Kodeksu cywilnego stanowi:

"W razie naruszenia dobra osobistego, sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszone, odpowiednią sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub na żądanie poszkodowanego zasądzić odpowiednią sumę na wskazany przez niego cel społeczny."

Przykład

Załóżmy, że pan Jan został brutalnie pobity w parku, co spowodowało złamanie kości nogi, poważne siniaki oraz stres pourazowy. W wyniku pobicia pan Jan był hospitalizowany przez dwa tygodnie i musiał przejść rehabilitację trwającą trzy miesiące. Dodatkowo, z powodu stresu pourazowego, musiał uczęszczać na terapię psychologiczną przez pół roku. Pan Jan zdecydował się złożyć pozew o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, domagając się rekompensaty zarówno za fizyczne obrażenia, jak i za cierpienie psychiczne.

Proces Sądowy

Zgromadzenie Dowodów: Pan Jan zgromadził dokumentację medyczną potwierdzającą jego obrażenia, rachunki za leczenie, zaświadczenia od psychologa, oraz zeznania świadków pobicia.

Złożenie Pozwu: Z pomocą prawnika złożył pozew do sądu, opisując szczegółowo okoliczności pobicia, doznane obrażenia i ich wpływ na jego życie.

Postępowanie Sądowe: Podczas procesu sądowego jego prawnik przedstawił dowody, a sąd ocenił zarówno fizyczne, jak i psychiczne skutki pobicia.

Wysokość zadośćuczynienia

Sąd, biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, przyznał panu Janowi zadośćuczynienie:

Za uszczerbek na zdrowiu fizycznym: Za 20% uszczerbku na zdrowiu, sąd przyznał łączną kwotę 50.000 zł (średnio 2.500 zł za 1% uszczerbku).

Za cierpienie psychiczne: Za stres pourazowy i konieczność długotrwałej terapii psychologicznej, sąd dodatkowo przyznał 20.000 zł.

Łączna kwota zadośćuczynienia wyniosła 70.000 zł.

Pozew o zadośćuczynienie po pobiciu

Wprowadzenie

Pozew o zadośćuczynienie po pobiciu to formalny dokument składany do sądu przez osobę poszkodowaną, która domaga się rekompensaty pieniężnej za doznane cierpienia fizyczne i psychiczne. W Polsce podstawą prawną dla takiego roszczenia są przepisy Kodeksu cywilnego.

Podstawy Prawne

Adwokat przy pisaniu pozwu o zadośćuczynienie po pobiciu może powoływać się na różne artykuły Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Karnego w zależności od okoliczności sprawy i podstaw prawnych, na których opiera swoje żądania. Oto kilka artykułów, które mogą być przydatne w takiej sytuacji:

Kodeks Cywilny (KC):

  • Artykuł 415 KC - Zasada odpowiedzialności deliktowej (odpowiedzialność za czyn niedozwolony).
  • Artykuł 444 KC - Zasada odpowiedzialności za czyny niedozwolone popełnione przez osoby trzecie (np. pobicie przez inną osobę).
  • Artykuł 445 KC - Zobowiązanie do naprawienia szkody (dotyczy sytuacji, gdy sprawca wyrządził szkodę).
  • Artykuł 448 KC - Wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Kodeks Karny (KK):

  • Artykuł 156 KK - Pobicie (zasada penalizacji naruszenia nietykalności cielesnej).
  • Artykuł 157 KK - Uszkodzenie ciała lub zdrowia (jeśli pobicie spowodowało poważne obrażenia).
  • Artykuł 158 KK - Ciężkie pobicia (jeśli pobite osoby doznały poważnych obrażeń).
  • Artykuł 159 KK - Uszkodzenie mienia (jeśli w trakcie pobicia zostało zniszczone lub uszkodzone mienie ofiary).

Ponadto, adwokat może powoływać się na inne przepisy prawa w zależności od konkretnej sytuacji, np. przepisy dotyczące ochrony praw człowieka i obywatela, przepisy dotyczące dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych czy przepisy dotyczące postępowania sądowego. Ważne jest również, aby uwzględnić wszelkie okoliczności faktyczne oraz precedensy sądowe, które mogą mieć znaczenie dla danej sprawy.

Pozew o zadośćuczynienie -  kto pisze?

Pozew o zadośćuczynienie lub jak często mylnie pisze się w pasku wyszukiwania google «pozew o zadoscuczynienie» po pobiciu składa osoba poszkodowana lub jej pełnomocnik prawny. Warto skorzystać z pomocy prawnika czy adwokata specjalizującego się w sprawach odszkodowawczych, aby zapewnić poprawne przygotowanie dokumentów i skuteczne prowadzenie sprawy.

Statystyki i praktyka

Statystycznie polskie sądy przyznają zadośćuczynienia w wysokości pomiędzy 2.000 – 3.000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu. Jednak wysokość zadośćuczynienia może się znacznie różnić w zależności od uznania konkretnego sądu.

Przykładowe Wysokości Zadośćuczynienia

 • Standardowe Zadośćuczynienie: 2.000 – 3.000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.
 • Niższe Zadośćuczynienie: Sporadycznie zdarzają się przypadki przyznania zadośćuczynienia poniżej 1.000 zł za 1% uszczerbku.
 • Wyższe Zadośćuczynienie: Bywa jednak, że sąd przyznaje zadośćuczynienie w granicach 4.000 – 6.000 zł za 1% uszczerbku na zdrowiu.

Czynniki wpływające na wysokość zadośćuczynienia

Decyzja o wysokości wysokość zadośćuczynienia za naruszenie nietykalności cielesnej zależy od wielu czynników, w tym:

 • Rodzaju i ciężkości obrażeń: Im poważniejsze obrażenia, tym wyższe zadośćuczynienie.
 • Długości okresu rekonwalescencji: Dłuższy okres leczenia może zwiększyć wysokość zadośćuczynienia.
 • Wpływu na życie ofiary: Sąd bierze pod uwagę, jak pobicie wpłynęło na codzienne funkcjonowanie i jakość życia ofiary.
 • Dowodów przedstawionych w sądzie: Rzetelnie zebrane i przedstawione dowody mogą przekonać sąd do przyznania wyższego zadośćuczynienia. 

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania 

Kancelaria Prawna Ciesielski-Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

Szanowni Państwo,

Jesteśmy Kancelarią Prawną Ciesielski-Oczachowska - Adwokacką Spółką Partnerską, składającą się z doświadczonych adwokatów specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych, z naciskiem na reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących wszelkich form szkód fizycznych, emocjonalnych oraz materialnych wynikających z działania osób trzecich. 

Kara za pobicia powyżej 7 dni wysokość odszkodowania

Nasze usługi obejmują:

 1. Doradztwo Prawne: Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych, analizując indywidualną sytuację każdego klienta i sugerując optymalne strategie prawne.
 2. Przygotowanie Pozwów: Opracowujemy profesjonalne pozwu o zadośćuczynienie, uwzględniając wszelkie istotne fakty i przepisy prawne, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy.
 3. Reprezentacja Sądowa: Posiadamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed sądem w sprawach o odszkodowanie, zapewniając skuteczną obronę ich interesów i dążąc do uzyskania sprawiedliwego wyniku.
 4. Negocjacje Poza Sądem: Podejmujemy próby negocjacji z drugą stroną celem osiągnięcia ugody, która będzie satysfakcjonująca dla klienta.
 5. Wsparcie Całego Procesu: Zapewniamy stałą komunikację i wsparcie klientom na każdym etapie postępowania sądowego, odpowiadając na pytania, wyjaśniając procedury i monitorując postępy w sprawie.

Jako Kancelaria Prawna z pasją do zapewniania sprawiedliwości naszym klientom, zobowiązujemy się do świadczenia usług na najwyższym poziomie, dbając o ich dobro i skuteczne rozwiązanie każdej sprawy.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w sprawie odszkodowawczej, zachęcamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i omówimy szczegóły Waszej sprawy.


JEŚLI POTRZEBUJĄ PAŃSTWO POMOCY W SPRAWIE ODSZKODOWAWCZEJ, ZAPRASZAMY DO KONTAKTU.

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 


 

Poprzedni Następny

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu