Jakie usługi świadczy prawnik od prawa spadkowego?

Prawo spadkowe pojawia się wcześniej czy później w życiu każdego człowieka. Dla niektórych osób rejestracja majątku jest rutynową procedurą u notariusza, wymagającą dopełnienia formalności. Jednak dość często procedura dziedziczenia jest skomplikowana przez różne spory, które są rozwiązywane w sądzie.

Wykwalifikowane usługi adwokata prawa spadkowego stają się coraz bardziej potrzebne. Skorzystanie z pomocy prawnika znacznie upraszcza procedurę przyjęcia spadku i pozwala zaoszczędzić sporo czasu.

Adwokat spadkowy to specjalista, który obiektywnie ocenia i wyjaśnia spadkobiercy jego szanse na konkretne rozwiązanie, a także wspomaga w drodze do osiągnięcia celu.

 

Prawo spadkowe – kancelaria Poznań

Jakie usługi świadczy adwokat od prawa spadkowego?

- obrona interesów spadkobiercy przed sądem w sporach o udziały w spadku, jak również w innych sporach ze spadkobiercami i osobami trzecimi;

- odwołanie od czynności i decyzji notariusza, w tym - uznanie za nieważne aktu notarialnego prawa do spadku;

- ustalenie w postanowieniu sądowym faktów, które mają moc prawną, a które następnie adwokat do spraw probacyjnych wykorzystuje przy rejestracji spadku (np. fakt więzi rodzinnych, pozostawanie na utrzymaniu, zamieszkiwanie w jednej rodzinie);

- stwierdzenie nieważności testamentu.

 

Czym zajmuje się adwokat ds. probacji?

- zebranie bazy dowodowej;

- wystąpienie z zapytaniem prawnym do właściwych organów;

- sporządzenie pozwu i innych dokumentów procesowych;

- będzie reprezentować interesy swojego klienta w sądzie;

- podważenie testamentu;

- pomoże ustalić fakt pokrewieństwa i uznać daną osobę za spadkobiercę;

- pomoże w podziale udziałów między spadkobiercami;

- przywróci utracony okres wejścia do spadku i wiele innych.

Naszym priorytetem jest ochrona praw małoletnich i niepełnoletnich, a także spadkobierców, którym przysługuje prawo do żądania obowiązkowego udziału w spadku.

Wsparcie procesu dziedziczenia depozytów bankowych, a także nieruchomości, która znajduje się za granicą (w tym, adwokat do spraw spadkowych zajmuje się poszukiwaniem depozytów pieniężnych poprzez składanie wniosków notarialnych).

Uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów między spadkobiercami dotyczących zmiany porządku spadkowego, zniesienia prawa do dziedziczenia, a także włączenia nieruchomości do spadku.

 

Spory spadkowe są męczące dla wszystkich stron konfliktu. Interes majątkowy często rozpala wrogość między dotychczas bliskimi osobami.

Jak wyjść z trudnej sytuacji, uniknąć postępowania sądowego i oszczędzić sobie nerwów? Właściwą odpowiedzią jest kontakt z prawnikiem. Dla informacji, prawnik w sprawach spadkowych to doskonały mediator (negocjator), który głęboko rozumie i zawsze bierze pod uwagę emocjonalne aspekty relacji między spadkobiercami. Priorytetem w rozwiązywaniu sporów spadkowych jest dojście do konsensusu i zawarcie umowy notarialnej o podziale majątku bez konieczności udawania się do sądu. Co więcej, nawet w trakcie sporu sądowego prawnik spadkowy rozważa i oferuje swoim klientom możliwość zawarcia porozumienia polubownego.

 

Prawnik zwalnia Państwa z dużego obciążenia emocjonalnego związanego z trudną sprawą. Powierzając swoją sprawę spadkową prawnikowi, nie będą Państwo obciążeni papierkową robotą i przygotowaniem do rozpraw sądowych.

Dlaczego powinieneś zgłosić się do naszej kancelarii w Poznaniu?

Gwarantujemy:

ścisłą poufność. Tajemnica adwokacka znajduje się wysoko na liście naszych priorytetów. Twoje dane osobowe nigdy nie zostaną ujawnione osobom trzecim.

uczciwą cenę. Koszt usług adwokata od spraw spadkowych jest znacznie niższy od możliwych korzyści finansowych wynikających z pozytywnego rozwiązania konfliktu.

sprecyzowaną specjalizację. Kancelaria Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska to profesjonalne prawo spadkowe. Twoją sprawą zajmie się doświadczony prawnik od spraw spadkowych, który wie jak praktycznie osiągnąć pożądane rozwiązanie prawne.

 

Prawo rodzinne - Jaki jest koszt pracy prawnika od spraw spadkowych? 

Ponieważ różny jest stopień skomplikowania poszczególnych usług prawnika w sprawach spadkowych - różne są również ceny. O kosztach sprawy można dowiedzieć się na wstępnej konsultacji. (Koszt porady 250 PLN plus VAT.)

Wstępna konsultacja obejmuje zapoznanie się z dokumentami i materiałami sprawy. Prawnik przeprowadzi analizę prawną sytuacji i wyjaśni wszystkie okoliczności sprawy pod kątem prawa spadkowego.

Pomoc prawna w sprawach z zakresu prawa spadkowego wymaga od prawnika znajomości przepisów, niuansów stosowania prawa oraz praktyki sądowej. Bądź pewien, że do każdego klienta mamy indywidualne podejście. Będziemy z Tobą szczerzy i zaproponujemy rozwiązanie tylko zgodne z prawem. Opracujemy skuteczną i prawidłową strategię i taktykę postępowania w sprawie, podejmiemy wszelkie możliwe próby przedsądowego, ugodowego rozwiązania sporu.

U nas możesz uzyskać pełną konsultację prawną lub zawrzeć umowę na pełną obsługę prawną w zakresie rejestracji spadku.

 

Dane kontaktowe:

Kancelaria prawna w Poznaniu Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska:

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Poprzedni Następny