Rozprawa sądowa online - realizacja techniczna

Pandemia COVID-19 doprowadziła do rewolucji w sądach. W celu ograniczenia kontaktów interpersonalnych jednym z innowacyjnych rozwiązań jest możliwość prowadzenia rozpraw i posiedzeń sądowych przy użyciu urządzeń umożliwiających zdalną komunikację.

Efektywne wdrożenie internetowego systemu sądowego było dużym wyzwaniem.

Zagadnienie związane z możliwością przeprowadzania rozpraw w formie zdalnej uregulowane jest w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Zgodnie z powyższą ustawą:

1) rozprawę lub posiedzenie jawne przeprowadza się przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), z tym że osoby w nim uczestniczące, w tym członkowie składu orzekającego, nie muszą przebywać w budynku sądu;

2) od przeprowadzenia posiedzenia zdalnego można odstąpić tylko w przypadku, gdy rozpoznanie sprawy na rozprawie lub posiedzeniu jawnym jest konieczne, a ich przeprowadzenie w budynku sądu nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nich uczestniczących.

 

Rozprawa sądowa online - realizacja techniczna.

Systemami do przeprowadzenia wideokonferencji wykorzystywanymi przez sąd są: Jitsi, Microsoft Teams, Avaya-Scopia. Aby uczestniczyć zdalnie w rozprawie, wszystkie osoby biorące w niej udział muszą podać sądowi swoje dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz adres e-mail (niedopełnienie tego obowiązku powoduje, że udział w rozprawie w formie zdalnej jest niemożliwy). Następnie, każda osoba biorąca udział w rozprawie otrzyma link, który umożliwi jej udział w wideokonferencji. Aby móc uczestniczyć w rozprawie zdalnej konieczne jest posiadanie odpowiedniego sprzętu (komputer, laptop, smartfon, kamera, słuchawki, mikrofon, połączenie z Internetem).

 

Zasady prowadzenia i uczestnictwa w wideokonferencji.

Sędzia prowadzący postępowanie ma pełną kontrolę nad jego przebiegiem i kieruje rozprawą zdalną. Uczestnicy zobowiązani są postępować zgodnie z instrukcjami przewodniczącego i nie mogą dopuszczać się samowolnych czynów.

Pomimo, iż rozprawa odbywa się w formie zdalnej zarówno sąd, jak i strony postępowania muszą przestrzegać takich samych zasad, jak podczas rozprawy w budynku sądu. Sędziowie i adwokaci noszą oficjalne ubrania (togi).

Jeśli po raz pierwszy będziesz brał udział w przesłuchaniu online, postaraj się wcześniej przygotować:

- upewnij się, że masz dobrą jakość Internetu;

- naładuj swój telefon lub laptop;

- sprawdź, czy kamera i dźwięk działają;

- wybierz cichy i spokojny pokój;

- staraj się mówić wyraźnie i nie za szybko.

Na stronach internetowych wielu sądów zamieszczone są szczegółowe instrukcje dotyczące rozpraw na odległość. Jeśli otrzymałeś zawiadomienie i już wiesz, że rozprawa odbędzie się w drodze wideokonferencji, to  koniecznie zapoznaj się z instrukcją – dzięki temu unikniesz wielu problemów podczas rozprawy.

 

Rozprawy zdalne mają wielu zwolenników, jak i przeciwników. Oczywiście zdarzają się problemy techniczne, lecz należy pamiętać, że usprawnienie procesu wymaga czasu.

 

 

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

 

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty?

Rozwód, a separacja - poznaj różnice

Jak złożyć wniosek o rozwód

 

 

  

Poprzedni Następny