Kancelaria prawna - odszkodowania Poznań, plac Wolności

Niestety, system odszkodowawczy obowiązujący w Polsce jest daleki od doskonałości, co oznacza, że istnieje wiele różnych sytuacji, w których nie jest możliwe wyegzekwowanie należnych pieniędzy od zakładu ubezpieczeń lub kwota wypłacona przez zakład ubezpieczeń nie jest w stanie pokryć kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego.

 

Zakład ubezpieczeń pokryje poszkodowanemu koszty naprawy, uwzględniając zużycie pojazdu. W takim przypadku wypłacona kwota nie wystarcza na przeprowadzenie wszystkich prac renowacyjnych. Poszkodowany musi pokryć różnicę z własnych środków. W takich okolicznościach warto skorzystać z usług prawnika, aby odzyskać koszty naprawy samochodu. W razie potrzeby sprawę należy uregulować w sądzie.

Podczas rozprawy sądowej decydujące znaczenie mają dokumenty przygotowane przez policję po przybyciu na miejsce wypadku (protokół wykroczenia administracyjnego, protokół powypadkowy, pisemne wyjaśnienia uczestników wypadku i świadków). Jeśli to możliwe, poszkodowany powinien nadzorować proces sporządzania tych dokumentów. A jeszcze lepiej - wezwać na miejsce swojego zaufanego prawnika.

 

Na czym polega pomoc prawnika przy rekompensacie szkód moralnych i materialnych?

Sfera rozstrzygania sporów o wypadek jest dość skomplikowanym zakresem praktyki prawnej. Wymaga to od prawnika nie tylko wiedzy prawniczej, jak również wieloletniego doświadczenia w tego typu sprawach. Zajmując się tym, jak odzyskać odszkodowanie, nasi specjaliści często muszą analizować dane z ekspertyz (trakseologicznych, samochodowych, kryminalistycznych). Praktyczne doświadczenie w takich sprawach pomaga znaleźć wystarczające argumenty dla sądu i osiągnąć niezbędny dla klienta rezultat.

Jeśli mieszkasz w Poznaniu lub okolicach, aby zwiększyć szanse na pozytywne zakończenie sprawy najlepiej skontaktować się z Kancelarią prawną odszkodowania Poznań. Nasi prawnicy do odzyskania odszkodowania prowadzili ponad tysiąc podobnych spraw, dzięki czemu posiadają skuteczny schemat działania zmierzający do maksymalnego rezultatu. 

 

Nasza procedura dochodzenia odszkodowania za szkody materialne i moralne powstałe w wyniku wypadku komunikacyjnego:

 - Przedsądowe rozstrzygnięcie sporu o odszkodowanie za szkody materialne i moralne;

- Zgromadzenie dowodów potwierdzających wysokość szkód materialnych i moralnych, a także innych okoliczności potwierdzających winę osoby, która spowodowała wypadek;

- Zapoznanie się z materiałami sprawy;

- Sporządzenie i złożenie pozwu o odszkodowanie za szkody materialne i moralne, powstałe w wyniku wypadku;

- Reprezentowanie interesów klienta w sądzie;

- Uzyskanie pozytywnego orzeczenia sądu w sprawie odszkodowania za szkody materialne i moralne, powstałe w wyniku wypadku;

- Wsparcie prawne wykonania orzeczenia sądu przez państwowego wykonawcę.

 

Jakie metody odzyskiwania strat materialnych od sprawcy wypadku przewiduje prawo?

Art. 363 [Sposób naprawienia szkody].

  • 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
  • 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają przyjścia za podstawę cen istniejących w innej chwili.

 

Jeśli ubezpieczyciel odmówi wypłaty pełnego odszkodowania za wypadek, nie należy odkładać złożenia pozwu do sądu. Ustawa określa termin przedawnienia takich spraw na trzy lata. Jeśli trudno Ci samodzielnie uporządkować sytuację, skorzystaj z pomocy prawników w rozwiązywaniu sporów dotyczących odszkodowania za szkody materialne w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria prawna Poznań - Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Ci obiektywnie ocenić perspektywy sprawy i przygotować dokumenty procesowe.

 

Razem z wykwalifikowanym prawnikiem uzyskasz odpowiednie odszkodowanie!

 

 
Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej