Ofiara przemocy seksualnej – pomoc adwokata

Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu przemocy jest rozmowa o niej.

Milczenie wokół kwestii przemocy ma bardzo negatywny wpływ na społeczeństwo, ponieważ przyczynia się do tworzenia mitów i stereotypów wokół problemu przemocy seksualnej. Stereotypy te nie tylko powstrzymują kobiety przed szukaniem pomocy w sytuacjach przemocy, ale także wpływają na skuteczność prowadzenia dochodzeń przez organy śledcze. Tylko 8 do 14 procent kobiet, które przeżyły przemoc seksualną, zgłasza się na policję. Nie ma podobnych danych dotyczących mężczyzn, ale można przypuszczać, że liczby te są jeszcze niższe.

Ponadto, kobiety najczęściej padają ofiarami przemocy ze strony bliskich im osób - krewnych, mężów, przyjaciół. Dlatego nie szukają od razu pomocy u organów ścigania i niszczą dowody przestępstwa (piorą rzeczy, biorą prysznic), co niweczy możliwość pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności.

Co więcej, winą za gwałt często obarczana jest ofiara, nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach w całej Europie. Problem ten jest szczególnie dotkliwy na Ukrainie, po inwazji Federacji Rosyjskiej.

Na wyzwolonych terenach i w miastach Ukrainy mieszkańcy i dziennikarze znaleźli dowody na stosowanie przemocy seksualnej przez rosyjskich żołnierzy. Liczba zgłoszeń o gwałtach rośnie z każdym dniem, ale prawdziwy obraz może być znacznie gorszy -kobiety nie zwracają się do organów ścigania, ponieważ trudno będzie udowodnić winę rosyjskich żołnierzy.

 

Porozmawiamy bardziej szczegółowo - co zrobić, jeśli zostałaś zgwałcona lub zostałeś zgwałcony?

Oczywiście, ofiara gwałtu nie szuka w Internecie takich informacji o zdarzeniu. Ważne jest jednak, aby być świadomym informacji, które mogą dotyczyć Ciebie lub kogoś bliskiego.

Przede wszystkim należy znaleźć bezpieczne miejsce, w którym nic Ci nie grozi. Poinformuj zaufane osoby o tym, co Ci się stało i poproś, aby do Ciebie przyszły. Podjęcie dalszych działań w stanie szoku będzie trudne bez wsparcia. Następnie warto zwrócić się o pomoc do prawnika. Adwokat ofiary napaści seksualnej pomoże Ci natychmiast i prawidłowo przejść przez badania lekarskie i skontaktować się z organami ścigania. Twoje prawidłowe działanie sprawi, że sprawca otrzyma jak najsurowszą i sprawiedliwą karę.

Adwokat w sprawach karnych pomoże Ci prawidłowo wypełnić wniosek i dopilnuje, aby podejrzany był poszukiwany i aby została wszczęta sprawa karna.

Dalej adwokat zadba o to, aby przebieg sprawy nie był spowolniony. Ze względu na stan emocjonalny ofiar, egzekutorom prawa często trudno jest pracować i zbierać dowody. Adwokat zwróci szczególną uwagę na zbieranie dowodów, obecność dowodów rzeczowych, zeznania świadków, jeśli takie będą. Po wykonaniu tych czynności i sformułowaniu stanowiska prawnego, prawnik pomoże przygotować dokumenty do sprawy sądowej i pomoże w jej prowadzeniu.

Kodeks karny poświęca temu zagadnieniu Rozdział XXV - Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ofiara przemocy seksualnej ma prawo do pomocy prawnej adwokata na wszystkich etapach obrony. Udziela on pokrzywdzonemu porad prawnych, uczestniczy jako przedstawiciel pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, sporządza pozew o naprawienie szkody materialnej i moralnej, a w razie potrzeby przygotowuje projekty wniosków i skarg. Pomoc prawna jest udzielana pokrzywdzonemu przez adwokata na zasadzie odpłatności, ale późniejsze koszty pomocy prawnej pokrzywdzonego są, zgodnie z przyjętą praktyką, odzyskiwane w całości od skazanego lub osób odpowiedzialnych materialnie za jego czyny.

 

Udział adwokata w sprawie karnej jako przedstawiciela pokrzywdzonego znacznie ułatwia ochronę praw pokrzywdzonego, gdyż podejmuje on wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę słusznych interesów pokrzywdzonego, kontroluje przestrzeganie praw pokrzywdzonego w toku postępowania przygotowawczego i sądowego oraz wyjaśnia prawa i obowiązki.

Podsumowując, należy stwierdzić, że dla ofiary pociągnięcie gwałciciela do odpowiedzialności karnej jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala dać adekwatną odpowiedź agresorowi, a tym samym przywrócić sprawiedliwość społeczną.  

                        Adwokat prawo karne - Sławomir Ciesielski

              Nasze media 

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

 

Kancelaria prawna Poznań - Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794  

Poprzedni Następny