Sztuczna Inteligencja a Prawo autorskie - Magdalena Oczachowska

Na co powinni zwracać uwagę przedsiębiorcy? Okazuje się, że w grę wchodzi kwestia praw autorskich oraz ochrona danych firmy i jej klientów. Ale po kolei, bo nic tu nie jest oczywiste. Albo inaczej: wszystko jest nowe.

– Zgodnie z prawem autorskim utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. To oznacza, że prawa autorskie należą się jedynie temu, kto stworzył dzieło charakteryzujące się indywidualnością płynącą z osobowości twórcy – mówi adwokatka Magdalena Oczachowska. – Sztuczna inteligencja może dla nas wytworzyć każdy projekt. Po odpowiednim zadaniu pytania wygeneruje nam wszystko, o co ją prosiliśmy. Z prawnego punktu widzenia nie jest jednak autorką tego, co stworzyła, bo nie jest człowiekiem – zauważa.

Sytuacja jest więc dość skomplikowana, bo mamy twórcę programu opartego na AI, czyli np. ChatGPT, Dall-E, Midjourney, OpenAi, następnie użytkownika programu, czyli np. naszego pracownika, za którego przedsiębiorca odpowiada, oraz wytwór wygenerowany, który w świetle prawa autorskiego nie jest dziełem.

Prawo autorskie. Nie istnieją regulacje

Autorowi co prawda nie należy się ochrona, ale jego dzieło może być publikowane i wykorzystywane w firmie. A to może już mieć określone konsekwencje.

Jednak czy w takim przypadku obowiązują w ogóle jakieś zasady? Tu ważna uwaga: prawne regulacje do korzystania z AI jeszcze nie istnieją, dopiero trwają prace nad unijnym rozwiązaniem AI ACT. – Dlatego opieramy się na dotychczas obowiązujących przepisach prawa autorskiego, prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej – zaznacza Magdalena Oczachowska

 

I wyjaśnia: – Pomoc prawną należy rozpocząć od rozmowy na temat funkcjonowania firmy, rozpoznania, czym jest dla niej technologia AI, i zidentyfikowania, czy chociażby w sposób nieświadomy nie dochodzi do jej wykorzystywania, co jest częstym przypadkiem, chociażby w postaci korzystania przez pracowników z tłumaczenia tekstów. 

 

 

 

Przeczytaj regulamin

Trzeba zacząć od uważnego przeczytania regulaminu programu opartego na AI, z którego firma korzysta lub będzie korzystać.

– Co do zasady mamy prawo do swobodnego korzystania z rezultatów AI, ale kwestie te określają właśnie regulaminy, o czym bardzo często użytkownicy nie wiedzą. Aktualnie twórcy programów opartych na AI z reguły przyznają użytkownikowi bardzo szerokie uprawnienia i na niego przenoszą odpowiedzialność za wykorzystanie rezultatu. Zdarza się również, że efekt czy rezultat jest przekazywany do domeny publicznej. Takie przekazanie oznacza jednak, że z dzieła może w nieograniczony sposób korzystać każdy. Należy pamiętać, że te regulaminy mogą ulegać zmianom i bardzo ważna jest ich bieżąca aktualizacja – opowiada adwokatka.

Podkreśla, że następnie należy określić obowiązujące w firmie zasady dopuszczalności stosowania AI, by pracownicy wiedzieli, na jakich warunkach mogą z niej korzystać. Chodzi o regulamin AI, taki jak regulacje dotyczące RODO.

– Jeśli w firmie zostanie dozwolone korzystanie z takiej technologii, należy chronić dane objęte tajemnicą swojej firmy i sprawdzać, czym karmiony jest wykorzystywany program, czy pracownicy przypadkiem nie wrzucają dokumentów z danymi firmy i klientów – zaznacza Magdalena Oczachowska.

 Zmienia rzeczywistość

I co najważniejsze – rezultat pracy AI powinien być zawsze weryfikowany przez osobę trzecią. – Po pierwsze, efekt pracy może zostać wykonany błędnie, po drugie, może np. naruszać prawa autorskie. To, że twórca programu AI nie odpowiada za wykorzystanie jej pracy, a rezultat pracy AI nie jest jej własnością, bo nie jest ona człowiekiem, nie oznacza, że wyprodukowana w ten sposób treść nie narusza praw autorskich innych osób – mówi adwokatka.

 Artykuł został również opublikowany na stronie

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej