Zalanie mieszkania odmowa wypłaty odszkodowania

Statystyki pokazują, że przytłaczająca liczba zalań mieszkania spowodowana jest wadliwymi mediami lub zaniedbaniami ze strony sąsiada z góry.

Zalanie mieszkania jest sytuacją kryzysową i rodzi wiele pytań. Sprawca martwi się, jak zapłacić mniej, natomiast poszkodowany stara się o pełne wyrównanie szkody. W sporze o odszkodowanie strony mogą, ale nie muszą, osiągnąć kompromis lub skierować spór do sądu. Tak czy inaczej, rozmiar szkody zależy od tego, co zrobisz w pierwszej kolejności.

 

Forma odszkodowania po zalaniu

Podstawową rzeczą, o której należy pamiętać, jeśli sąsiedzi przyjdą do Ciebie ze skargą, jest to, że nie zawsze to Ty jesteś sprawcą „powodzi”. Oczywiście, są bezsprzeczne sytuacje - zapomniałeś zamknąć kran, masz nieszczelną pralkę itp.

Jednak pęknięta rura lub zatkany system odwadniający może nie być Twoją winą, więc nie spiesz się z przyznaniem się do niej do końca postępowania.

Niezależnie od wyniku, zawsze można znaleźć wyjście z sytuacji przy najmniejszym nakładzie finansowym i emocjonalnym.

 

Co robić w przypadku zalania:

- ustalić przyczynę awarii;

- zakręcić krany, wyłączyć zasilanie elektryczne;

- wezwać specjalistę z firmy zarządzającej budynkiem lub pogotowie;

- jak najszybciej zebrać wodę i porozmawiać z sąsiadami.

W większości przypadków zalani lokatorzy będą domagać się pełnego odszkodowania za szkody, ale najpierw musisz dowiedzieć się, kto zawinił.

 

Jak dowiedzieć się, kto jest odpowiedzialny za zalanie?

Jeśli masz roszczenie, spróbuj we współpracy z sąsiadami prześledzić przyczynę zalania.

Osoba, która zalewa sąsiada, odpowiada za to, co się stało, jeśli nie zakręci kranu lub nie naprawi w porę wadliwej instalacji wodno-kanalizacyjnej. W takich przypadkach nie ma wątpliwości, że sąsiad z góry ponosi winę i musi wypłacić odszkodowanie poszkodowanemu.

 

Mieszkaniec nie ponosi odpowiedzialności za wyciek wody, jeśli zalanie jest spowodowane przez:

- usterki w instalacji komunalnej budynku;

- niewłaściwie zainstalowane urządzenia. W takim przypadku wynajmujący musi udowodnić, że do montażu urządzeń (np. do wymiany grzejników) została wynajęta pomoc;

Lokator, który zalał sąsiadów, może uniknąć odpowiedzialności tylko wtedy, gdy istnieją dowody potwierdzające jego niewinność lub brak udziału w wypadku.

Ugoda polubowna jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ ponieważ proces sądowy może być długotrwały. Do ugody można dojść tylko wtedy, gdy sąsiedzi są uczciwi i przyzwoici.

Sytuację komplikuje fakt, że strony nie znają zasad zaciągania zobowiązań i nie potrafią prawidłowo ocenić wysokości szkody.

 

Jeśli strony nie mogą dojść do porozumienia w sprawie wysokości odszkodowania, warto skorzystać z pomocy niezależnego rzeczoznawcy.

Porozumienie, które zostało osiągnięte w drodze negocjacji, musi zostać przelane na papier. Potwierdzenie można napisać w dowolnej formie, ale musi ono zawierać m.in.

- dane osobowe stron;

- adres i dane kontaktowe;

- szacunkową kwotę szkody;

- zrzeczenie się przez poszkodowanego dalszych roszczeń;

- wykaz dostępnych dowodów z dokumentów (zdjęcia, rachunki, umowy o naprawę itp.);

- datę i podpisy stron.

W przypadku natychmiastowego przekazania uzgodnionej kwoty, poszkodowany stawia znak na otrzymaniu pieniędzy.

 

Pamiętaj!

Dokument podpisany w obecności świadków, będzie miał większą moc prawną.

 

Odszkodowanie za zalanie mieszkania 

Nie zawsze możliwe jest polubowne rozwiązanie konfliktu. Bardzo często można uzyskać odmowę wypłaty odszkodowania. Wtedy trzeba wystąpić do sądu o odszkodowanie za poniesione szkody. Jest jednak kilka niuansów, które warto rozważyć.

Ponieważ nie można przewidzieć z wyprzedzeniem wyniku sprawy, przed złożeniem wniosku do sądu lepiej skonsultować się z prawnikiem. Koszty sprawy sądowej ponosi powód.

Koszty biegłych sądowych, którzy wyceniają szkody, ponosi poszkodowany. Nie ma możliwości uniknięcia powołania biegłego. Decydując o wysokości odszkodowania, sąd kieruje się wyłącznie dokumentem wystawionym przez profesjonalnego rzeczoznawcę.

Do wystąpienia do sądu wymagana będzie pewna lista dokumentów. Głównym dokumentem będzie niezależna wycena.

Ekspertyza jest najczęściej inicjowana przez poszkodowanych, którzy chcą uzyskać odszkodowanie za zalanie mieszkania.

 

Pamiętaj!

Wycenę może przeprowadzić tylko certyfikowany rzeczoznawca. Jeśli planujesz skierować sprawę o odszkodowanie do sądu, rzeczoznawca musi być certyfikowanym biegłym sądowym.

 

Zanim rzeczoznawca rozpocznie swoją pracę, poprosi Cię o podpisanie umowy o dokonanie wyceny oraz przeanalizuje podstawowe dokumenty: dowód własności mieszkania; dokumentację techniczną budynku, w którym znajduje się mieszkanie; protokół z przeglądu sporządzony przez firmę zarządzającą Twoim budynkiem. Po dokonaniu wyceny otrzymasz ostemplowany dokument, który będziesz mógł przedstawić w sądzie.

 

Jeśli mieszkanie sąsiada jest ubezpieczone

Wiele osób myśli, że jest zwolniona z odpowiedzialności, jeśli mieszkanie sąsiada jest ubezpieczone, ale to nieprawda.

Towarzystwo ubezpieczeniowe po wypłaceniu odszkodowania swojemu klientowi pozywa sprawcę wypadku, aby odzyskać wydane pieniądze.

Kwota roszczeń w takim przypadku będzie dość wysoka, więc jeśli zalałeś ubezpieczone mieszkanie, nie jest to powód, aby pozwolić na prześlizgnięcie się po sprawie.

 

Odzyskiwanie odszkodowania w przypadku zalania w sądzie: spory o zalanie mieszkania

Po złożeniu pozwu, sąd wyznacza termin rozprawy. W postanowieniu o przygotowaniu do rozprawy sąd może wskazać na konieczność dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wskazane jest zabranie na rozprawę wszystkich oryginalnych dokumentów, których kopie zostały dołączone do pozwu. Możesz też zaprosić świadków, którzy np. potwierdzą, że Twoja nieruchomość została zalana.

Sąd sprawdzi wszystkie okoliczności i dokona oceny Państwa sprawy. Jeśli nie zgadzasz się z decyzją sądu, możesz odwołać się do sądu wyższej instancji.

 Warto również zauważyć, że na posiedzeniu sądu może dojść do polubownego porozumienia, jeśli strony zgodzą się na pewne kompromisy względem siebie. Strony mogą również zatwierdzić ugodę na etapie egzekucji, gdyż prawo przewiduje taką możliwość.

Niestety w blokach, zdarzają się liczne przypadki zalania mieszkania przez sąsiadów lub gdy sami je zalewamy.

 

Ponadto, istnieją skrajne sytuacje awaryjne, gdy zalanie jest spowodowana przez przerwę w nieruchomości komunalnej (na przykład, rurze pionowej) spowodowane przez nieodpowiednią konserwację systemów przez firmy zarządzające lub wady budowlane przez budowniczego.

 

Takie przypadki można zakwalifikować jako katastrofę i ból głowy zarówno dla poszkodowanych, jak i sprawców. A powstanie takiej sytuacji nie zawsze zależy od czynnika ludzkiego. Mogą przecież pęknąć rury, nagle urwać się kran z wodą lub zepsuć się pralka. Ale bez względu na to, jak było, odszkodowanie za szkody w przypadku zalania mieszkania jest obowiązkowe i należy żądać go od osoby, która zawiniła.

 

W razie dodatkowych pytań - oferujemy usługi naszych wykwalifikowanych prawników.

 

Prawnicy z kancelarii Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska pomogą Ci w procedurze odszkodowawczej: profesjonalnie, na korzystnych warunkach i w terminie.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej

Nasze ostatnie publikacje

umowa najmu lokalu
Wypowiedzenie umowy najmu - przykłady spraw sądowych

Wypowiedzenie umowy najmu to formalne pismo lub oświadczenie, w którym jedna ze stron umowy najmu (najemca lub wynajmujący) informuje drugą stronę o swojej decyzji o zakończeniu umowy najmu. Wypowiedzenie umowy najmu określa zazwyczaj termin, w jakim umow…

Wypowiedzenie umowy najmu - przykłady spraw sądowych

Jak zalozyc fundacje jednoosobowa
Jak założyć fundację jednoosobową: Prosty przewodnik dla założycieli

W Polsce fundacja jednoosobowa nie istnieje jako odrębna forma prawna. Fundacje w Polsce są regulowane przez ustawę o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Fundacja jednoosobowa w Polsce to rodzaj organizacji pozarządow…

Jak założyć fundację jednoosobową: Prosty przewodnik dla założycieli

przesluchanie podejrzanego w postepowaniu przygotowawczym
Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym

W polskim systemie prawnym postępowanie przygotowawcze odgrywa kluczową rolę w ustalaniu faktów i zbieraniu dowodów w sprawach karnych

Przedstawienie zarzutów i przesłuchanie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym