Firma zajmująca się odszkodowaniami za błędy lekarskie

Konsekwencje błędów w sztuce lekarskiej mogą być bardzo poważne dla pacjentów - akutki błędów mogą spowodować poważny uszczerbek na zdrowiu lub śmierć. W wielu przypadkach malpractice (postępowania niezgodnego za etyką zawodową) nie ma złośliwości, ale to nie znaczy, że lekarze nie są odpowiedzialni za swoje decyzje. Nieprawidłowa diagnoza i leczenie mogą prowadzić do nieodwracalnych, zagrażających życiu pacjenta konsekwencji. 

Profesjonalna pomoc prawnika zajmującego się pozwami o błędy medyczne jest jednym z głównych elementów przyszłego sukcesu. Prawnik specjalizujący się w takich sprawach musi mieć doświadczenie w pracy z dokumentacją medyczną, jak również umieć wybrać odpowiednią osobę do przeprowadzenia badań lekarskich. Na pierwszej konsultacji, po zapoznaniu się z odpowiednią dokumentacją, prawnik kompetentny w zakresie prawa medycznego dokona oceny prawnej działań przychodni lub lekarza i pomoże podjąć właściwą decyzję. Jeśli po zapoznaniu się ze sprawą prawnik uzna, że lekarz dopuścił się zaniedbania, pacjent ma prawo otrzymać od firmy ubezpieczeniowej odszkodowanie za uraz fizyczny lub psychiczny.   

 

Pomoc prawna w zakresie prawa medycznego - prawnik medyczny Poznań

Najczęstszymi powodami ubiegania się o odszkodowanie są zazwyczaj:

- błędna diagnoza;

- rażące błędy podczas operacji i ciała obce pozostawione wewnątrz pacjenta;

- błędne usunięcie zdrowych narządów i części ciała;

- poważne oparzenia podczas operacji i innych manipulacji medycznych;

- konflikty grupowe podczas transfuzji krwi;

- poważne skutki uboczne spowodowane lekami przepisanymi przez pomyłkę.

Jednak nawet przy tak mocnych dowodach konieczne będzie przeprowadzenie niezależnego badania.

Oczywiście sędzia wyda werdykt, w tym kwotę odszkodowania za zaniedbanie medyczne, w oparciu o fakty i dowody przedstawione zgodnie z obowiązującym prawem. Dlatego też prawnik musi posiadać fachową wiedzę, aby móc prawidłowo zebrać wszystkie dowody.

 

Przygotowanie się do postępowania sądowego.

Dokumentacja medyczna jest centralnym punktem sprawy o błąd w sztuce lekarskiej.

Dokument opisuje historię choroby pacjenta, obraz kliniczny, procedury, którym został poddany oraz informacje związane z jego leczeniem, na które zwrócono uwagę. Niestety, często występują rozbieżności pomiędzy tym, co faktycznie się wydarzyło, a tym, co jest zapisane w dokumentacji medycznej. Pacjent składa jedno oświadczenie, ale z dokumentacji medycznej wynika zupełnie co innego. Dlatego bardzo ważne jest, aby mieć pod ręką wszystkie możliwe zapisy.

 

Dokumentacja medyczna.

Ponieważ dokumentacja medyczna jest najczęściej głównym dowodem w sprawach o błędy medyczne, ważne jest, aby przejrzeć ją szczegółowo i podkreślić najbardziej istotne dokumenty. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące błędów medycznych, każda strona dokumentacji medycznej jest bardzo ważna. Istotnym jest, aby dokładnie przeczytać każdą stronę. Na przykład zapis godziny, w której wykonano określony zabieg, może być decydującym i niepodważalnym dowodem w sprawie.

Pozew o błąd w sztuce lekarskiej

Możesz złożyć pozew i otrzymać odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej...

...do firmy ubezpieczeniowej, szpitala lub prywatnej placówki służby zdrowia. Oskarżenie lekarza o błąd w sztuce lekarskiej jest niezwykle rzadkie, ponieważ szpital przejmuje odpowiedzialność za jego pracę. Lekarz, który pracuje na podstawie umowy o pracę, w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej przechodzi w charakterze świadka, a za popełnione błędy odpowiada placówka medyczna. Najczęściej odszkodowanie materialne wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym podpisywana jest umowa.

 

Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej

Uzyskanie pełnego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej nie jest łatwym zadaniem.

Kancelaria Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska pomoże Państwu zebrać wszelkie dowody oraz zadba o zebranie wszelkich dokumentów formalnych w celu uzyskania najkorzystniejszego orzeczenia sądu.

 

Aby uzyskać korzystne rozwiązanie na opłacenie ubezpieczenia, specjaliści naszej firmy proponują skorzystanie z usługi – przedprocesowe rozwiązywanie konfliktów.

Ponieważ postępowanie sądowe może trwać latami, ugoda przedprocesowa umożliwia stronom konfliktu rozstrzygnięcie powstałych między nimi różnic przed skierowaniem sprawy do sądu. Jeśli nie jesteś psychicznie lub fizycznie gotowy na oczekiwanie na decyzję sądu, ugoda przedprocesowa pozwoli Ci szybko rozwiązać sprawę bez dodatkowych kosztów.

Nasi eksperci posiadają bogate doświadczenie w skutecznym rozwiązywaniu sporów. Praktyka pokazuje, że skuteczne działania prawnika pozwalają liczyć na 2-3 krotny wzrost wypłat ubezpieczenia. Podobnie koszt usług prawnika jest w pełni pokrywany z pieniędzy, które mogą zostać utracone. Specjaliści naszej firmy z siedzibą w Poznaniu są gotowi do wystawienia roszczenia przeciwko ubezpieczycielowi w sprawie o błąd w sztuce lekarskiej oraz przygotowania listy dokumentów, które są niezbędne do opracowania roszczenia.

Doświadczenie i wiedza z zakresu prawa medycznego i kosmetycznego wyróżnia naszych specjalistów wysoką skutecznością. 

Poprzedni Następny

Porady prawne

48 min v2

Czy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej?

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta?
Więcej
36 min v2

Odszkodowanie po nieudanej operacji

Co jest potrzebne do wniesienia pozwu o błąd medyczny?
Więcej
Adwokat

Odszkodowanie za błędy medyczne - ile kosztuje adwokat?

Jak wybrać prawnika do złożenia pozwu o błąd medyczny?
Więcej
Kancelaria prawna Poznan

Prawnik medyczny Poznań

Pomoc prawna w zakresie prawa medycznego
Więcej

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu