Jak uzyskać odszkodowanie od stomatologa

Klientka zwróciła się do naszej kancelarii o poradę prawną, czy może domagać się od prywatnej kliniki stomatologicznej odszkodowania za szkody moralne i fizyczne.

Krótki kontekst

„Mój mąż miał wiele zabiegów stomatologicznych w prywatnej klinice stomatologicznej w Poznaniu. W zeszłym tygodniu pojechał tam ponownie na leczenie zęba po wypadnięciu plomby, którą niedawno założył mu dentysta z tej samej kliniki.”

„Decyzją lekarza była ekstrakcja zęba i wyjęcie korzeni. Po czterech godzinach tortur dentysta nie był w stanie w pełni wydobyć korzeni i w rezultacie mąż został wysłany do szpitala miejskiego na wizytę u chirurga szczękowego-twarzowego.”

„Prywatny dentysta uszkodził również sąsiedni ząb (korzenie dwóch zębów były splecione) i pozostała tylko część zęba. Klinika zapewniła mnie, że naprawi uszkodzony ząb.”

„W szpitalu miejskim zoperowali i usunęli nie tylko korzeń problematycznego zęba, ale także korzeń sąsiedniego zęba, który został uszkodzony w prywatnej klinice. Okazało się, że nie można tam nic naprawić, ząb był już zniszczony.”

„Lekarze w szpitalu byli zaskoczeni jakością «ekstrakcji» i wszystkich manipulacji tymi zębami, które prywatna klinika wykonała u mojego męża, w wyniku czego musiał pożegnać się z dwoma zębami - z których jeden mógł jeszcze zostać”

„Pytanie kobiety brzmiało - czy mój mąż może domagać się od prywatnej kliniki odszkodowania za wyrządzone szkody oraz żądać odszkodowania za wstawienie implantów? Jeśli tak, to co jest potrzebne i jakie są szanse?”

 

Błąd dentysty - odszkodowanie

Choć mamy nadzieję, że dzięki negocjacjom naszemu klientowi udało się uniknąć sprawy sądowej, to niestety nie zawsze możliwe jest pokojowe osiągnięcie pożądanego rezultatu.

 

W tym przypadku jest oczywiste, że mamy do czynienia ze sporem pomiędzy konsumentem-pacjentem, a świadczeniodawcą-stomatologiem. Można ją załatwić na dwa sposoby: w postępowaniu przedsądowym lub idąc do sądu.

Proponujemy zacząć od mniej kosztownej ugody przedsądowej, wysyłając pismo z pozwem do podmiotu świadczącego usługi medyczne: placówki medycznej lub prywatnie do lekarza prowadzącego indywidualną praktykę. W niniejszym piśmie polecamy:

- skonkretyzować treść żądania, przedstawiając stosowne dokumenty, które stanowią mocny dowód na istotę apelacji. W naszym przypadku była to ekspertyza chirurga, który przeprowadził operację usunięcia kanałów korzeniowych.

- Obowiązkowo należy określić wybrane roszczenie odszkodowawcze: pełny zwrot za wykonane usługi, bezpłatne usunięcie wad, proporcjonalne obniżenie ceny wykonanej usługi. Na prośbę klienta w piśmie do kliniki stomatologicznej została określona kwota 8.000 zł.

 

Jeśli usługodawca zgadza się na naprawienie wyrządzonej szkody, spór zostaje rozwiązany. Jeśli usługodawca odrzuca wszystkie roszczenia lub nie odpowiada na pismo reklamacyjne, warto podjąć działania prawne w celu ochrony swoich praw i interesów jako konsumenta.

  

Konieczne będzie udowodnienie przed sądem, że pomiędzy pacjentem a usługodawcą istniała umowa medyczna, a także udowodnienie, że usługi stomatologiczne były złej jakości na skutek jego działań lub zaniechań. Podkreślamy, że każdy argument podany w pozwie musi być odpowiednio udokumentowany.

Dowodami w tym przypadku mogą być: wyciągi z karty medycznej pacjenta, pokwitowanie zapłaty za udzielenie świadczeń, zdjęcia rentgenowskie z opisem, zaświadczenie o przeprowadzeniu badania diagnostycznego, oświadczenie o przeprowadzeniu badania, korespondencja ze świadczeniodawcą. Całokształt przedstawionych dowodów musi uzupełniać logiczne przedstawienie sprawy w pozwie i pomóc w ustaleniu związku przyczynowego pomiędzy działaniami lekarzy a wynikiem świadczenia stomatologicznego.

 

Dodatkowo pacjent może złożyć wniosek do sądu o przeprowadzenie sądowego badania lekarskiego, które potwierdzi udzielenie świadczeń stomatologicznych niezgodnych z normami.

Jak widać, cała procedura ochrony praw i interesów konsumenta jest dość skomplikowana, ale możliwa do zrealizowania.

 

W sytuacji, gdy pacjentowi udzielono świadczeń medycznych poniżej standardu, może on ponieść zarówno straty materialne, jak i moralne. Szkoda majątkowa jest rekompensowana, jeśli została spowodowana bezprawną decyzją, działaniem lub bezczynnością na dobrach osobistych lub majątkowych pacjenta, a także na majątku. Szkody moralne są rekompensowane, jeśli zostały spowodowane bezprawnymi decyzjami, działaniami lub zaniechaniami, gdy wina leży po stronie osoby, która je wyrządziła.

 

O szkodzie moralnej mówi się, gdy działania pracownika medycznego, polegające na złej jakości świadczonych usług stomatologicznych, spowodowały u pacjenta cierpienie moralne lub fizyczne albo inne negatywne zjawiska. Natomiast szkoda moralna jest rekompensowana niezależnie od szkody majątkowej podlegającej wyrównaniu i nie jest związana z wysokością tego odszkodowania. Szkody moralne są rekompensowane jednorazowo, chyba że umowa lub ustawa stanowią inaczej.

 

Ta porada jest jedną z niewielu, która opisuje niektóre problemy, z jakimi borykają się osoby, które nie otrzymały dobrej opieki medycznej w wyniku niewłaściwego postępowania lekarza.

 

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za błąd stomatologa, prawnicy pomogą Ci napisać skargę do kliniki lub przygotować sprawę o błąd w sztuce lekarskiej.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat do spraw błędów medycznych - porady prawne

1 v2

Odszkodowanie za zdarzenia losowe

Profesjonalna pomoc prawna w sytuacjach odszkodowania
Więcej
48 min v2

Prawo medyczne

Pomoc prawna w zakresie prawa medycznego
Więcej
Adwokat Magdalena v4

Odszkodowanie za błąd lekarski

Adwokat do spraw błędów medycznych - zna kodeks karny, prawo medyczne, zasady ubiegania się o odszkodowan…
Więcej
Adwokat w Poznaniu v2

Firma zajmująca się odszkodowaniami za błędy lekarskie

Pozew o błąd w sztuce lekarskiej. Odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej.
Więcej
4 new

Jak uzyskać odszkodowanie od stomatologa

Jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za błąd stomatologa, prawnicy pomogą Ci napisać skargę do kliniki lub …
Więcej
39 min

Czy pacjent ma prawo do dokumentacji medycznej?

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta?
Więcej
51

Odszkodowanie za błędy medyczne - ile kosztuje adwokat?

Odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej. Jak udowodnić błąd w sztuce lekarskiej, aby mieć prawo do taki…
Więcej