Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu i narkotyków w Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, stwarza ogromne zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jazda pod wpływem alkoholu jest poważnym przestępstwem, za które polskie prawo nakłada surowe kary. Może to być zakaz prowadzenia pojazdów, utrata prawa jazdy, wysokie grzywny, a nawet pozbawienie wolności. Wszystko zależy od stanu kierowcy i stopnia konsekwencji. W tym artykule zagłębimy się w zagadnienia z tym związane. 

Osoby, które są zainteresowane tematem powinny wiedzieć:

- Jakie są kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu w Polsce?

- Сo grozi za jazdę po pijanemu?

- Jaka jest kara za wypadek spowodowany jazdą pod wpływem alkoholu?

- Jakie są konsekwencje za prowadzenie pojazdu po odebraniu prawa jazdy pod wpływem alkoholu?

O poziomie lub „stadium” upojenia decyduje ilość spożytego alkoholu na 1 kg masy ciała, indywidualna tolerancja oraz stan organizmu w chwili picia. Jeśli osoba jest zmęczona, przepracowana, nie spała przez kilka nocy lub właśnie przeżyła sytuację stresową, nawet niewielkie dawki alkoholu mogą spowodować silne odurzenie. Odurzające działanie napojów alkoholowych zmniejsza się w przypadku napięcia psychicznego.

Wśród wielu źródeł medycznych powszechniejsze jest wyróżnianie trzech etapów (stopni) upojenia alkoholowego:

  1. Upojenie łagodne (zawartość alkoholu we krwi około 0,5-1,5 promila). Towarzyszy mu swoiste podniesienie nastroju z nutką samozadowolenia, poczucie pewnego komfortu, człowiek zaczyna szukać towarzystwa.
  2. Umiarkowane odurzenie (zawartość alkoholu we krwi około 1,5-2,5 promila). Mogą wystąpić zachowania agresywne. Stanowi temu towarzyszy zaburzona koordynacja ruchów, może rozwinąć się senność i ospałość. Na tym etapie istnieje możliwość częściowej utraty pamięci.
  3. Silne odurzenie (zawartość alkoholu we krwi około 2,5 do 3 promili). Towarzyszy mu utrata świadomości otoczenia, czasu, a często także osobowości; mowa ulega spowolnieniu, mimika twarzy staje się monotonna lub całkowicie zanika.

 

Polskie prawo wyraźnie rozróżnia dwa stany: stan po spożyciu alkoholu oraz stan nietrzeźwości.

Różnica jest istotna, ponieważ wpływa na wysokość kar i grzywien.

Ustawowa granica stężenia alkoholu we krwi wynosi 0,2 ‰. Stężenie alkoholu we krwi pomiędzy 0,2 a 0,5 ‰ dla kierowcy pojazdu mechanicznego nazywane jest stanem po spożyciu alkoholu.

Jeśli stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 ‰ (<0,25 mg alkoholu na 1 decymetr sześcienny powietrza przy wydychaniu), stan ten określa się jako nietrzeźwość.

 

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu zależy bezpośrednio od stężenia alkoholu we krwi.

Od 17 września 2022 r. nastąpią zmiany w regulacjach prawnych dotyczących ruchu drogowego oraz w systemie punktów karnych, w tym związane z prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu. Oznacza to, że w 2023 roku wzrośnie kara za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Osoby po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających według ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeku wykroczeń Art. 87 podlegają karze przez:

- 15 punktów karnych;

grzywnę w wysokości minimum 2500 zł, maksimum 30 000 zł;

- pozbawieniem wolności do 30 dni ;

- zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 6 miesięcy do 3 lat.

W zależności od okoliczności sprawy (czy doszło do wypadku, czy były osoby poszkodowane, ilość alkoholu we krwi lub innych środków odurzających), możesz ponieść cięższe konsekwencje. Kierowca, u którego poziom alkoholu we krwi wynosi ponad 0,5 ‰ jest sprawcą przestępstwa (art.178a Kodeksu karnego i inne), a prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może skutkować karą pozbawienia wolności. Kara w tym przypadku będzie wyglądała następująco:

- 15 punktów karnych;

- grzywna, której wysokość zależy od dochodów: od 10 do 540-krotności stawki dziennej (stawka dzienna wynosi co najmniej 10 zł i nie więcej niż 2.000 zł);

kara grzywna w wysokości minimalna od 5000 zł - maksimum do 60 000 zł (na Fundusz Pokrzywdzonych i pomoc postpenitencjarną);

- kara ograniczenia wolności (prace społeczne lub zatrzymanie wynagrodzenia; może trwać do 2 lat)

- zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat.

 

Należy pamiętać, że system punktów karnych pociąga za sobą kary, gdy kierowcy osiągną 24 punkty. Jeśli były już wcześniej zaległe punkty, a limit został przekroczony, oprócz mandatów i aresztów, może dojść do automatycznej utraty prawa jazdy. Co się dzieje w przypadku przekroczenia limitu punktów karnych? Przekroczenie limitu oznacza, że zostaniesz wysłany na ocenę psychologiczną i ponowne sprawdzenie umiejętności prowadzenia pojazdu. Jeśli zdasz egzamin praktyczny, otrzymasz z powrotem prawo jazdy, ale jeśli nie, prawo jazdy zostanie odebrane. Aby uzyskać prawo jazdy, trzeba będzie przejść całą procedurę od nowa. Ponowne zawieszenie w ciągu 5 lat może spowodować utratę prawa jazdy dożywotnio.

 

Jakie są kary za powtórną jazdę pod wpływem alkoholu?

Recydywista może zostać poddany karze 10 000 zł grzywny i pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat za jazdę pod wpływem alkoholu. W przypadku wypadku drogowego prowadzącego do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, oskarżony może zostać skazany na 12 lat pozbawienia wolności bez możliwości warunkowego zwolnienia lub zmniejszenia kary. Decyzją sądu sprawca może zostać dożywotnio pozbawiony prawa jazdy po udowodnieniu, że kierowca po raz trzeci był pijany.

 

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe uwolnienie od odpowiedzialności karnej to warunkowe zawieszenie sprawy. Warunkowe zwolnienie oznacza, że jeżeli w określonym czasie, najczęściej w okresie próby od roku do trzech lat, oskarżony nie popełni przestępstwa lub wykroczenia, które może prowadzić do skazania, sprawa zostaje warunkowo umorzona (nie dochodzi do skazania jako takiego). Decyzję o warunkowym umorzeniu sprawy podejmuje sąd. Oznacza to, że w trakcie postępowania przygotowawczego prokurator lub policja nie mogą warunkowo umorzyć sprawy, ale zamiast aktu oskarżenia mogą wystąpić do sądu o warunkowe umorzenie sprawy.

 

W niektórych przypadkach sąd może samodzielnie podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu sprawy wobec oskarżonego, nawet jeśli prokurator uzna, że nie ma takich podstaw. Najczęściej sąd podejmuje takie decyzje na pierwszej rozprawie, jeśli nie zostały przedstawione żadne dowody.

Warunkowe zwolnienie może skutkować decyzją, w której oskarżony odbywa karę w zawieszeniu, płaci grzywnę lub otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na okres od jednego do dwóch lat, ale nie jest formalnie skazany. ( nie umieszcza się informacji o karalności w Krajowym Rejestrze Karnym). Wobec oskarżonego obowiązuje jedynie okres próbny od roku do trzech lat, który rozpoczyna się w momencie, gdy wyrok sądu staje się wykonalny. Jest to zdecydowanie najkorzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy. Najlepszym rozwiązaniem na korzystny wynik sprawy jest skontaktowanie się z adwokatem przy pierwszej okazji. Tylko doświadczony adwokat w sprawach karnych będzie w stanie podjąć niezbędne działania w celu Państwa ochrony.

 

Adwokat - jazda po alkoholu

Nie należy rozpaczać, jeśli przytrafiła się Państwu lub Państwa bliskim przykra sytuacja życiowa, zawód adwokata zobowiązuje do ochrony interesów klienta na każdym etapie postępowania. Oczywiście cała odpowiedzialność leży osobiście na każdym, kto narusza prawo, ale prawo daje też każdemu sprawcy możliwość obrony. Wielu, którzy wpadli w tarapaty związane z jazdą po spożyciu alkoholu lub narkotykami zainteresowanymi tematem minimalnej kary za jazdę pod wpływem alkoholu lub warunkowe umorzenie postępowania karne za jazdę po alkoholu, zastanawiają się, jak można im pomóc. Ale magiczna odpowiedź, która jednorazowo odpowie na każde pytanie nie istnieje. Ponieważ każda sprawa jest indywidualna adwokat wybiera konkretną strategię obrony. Tylko dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz umiejętności analizowania i zestawiania faktów, adwokat może zbudować skuteczną linię obrony w taki sposób, aby uzyskać jak najkorzystniejsze rozstrzygnięcie sprawy.

 

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie - aktualny koszt adwokata

Pobicia pod wpływem alkoholu - zatrzymanie przez policję

Jak wygląda sprawa karna w sądzie? Jak się nie stresować

 

Dane kontaktowe:

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska:

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

Adwokat prawo karne - Sławomir Ciesielski

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej