Sprawa karna za niepłacenie alimentów

Utrzymanie dziecka jest jednym z głównych i najważniejszych obowiązków rodziców. Często jednak rodzice starają się uniknąć płacenia alimentów na własne dziecko.

Jeśli były małżonek nie chce wywiązywać się z obowiązku alimentacyjnego i wychowawczego, czas zwrócić się do specjalnych metod ochrony swoich praw i interesów. Jedną z najskuteczniejszych obecnie opcji jest podjęcie postępowania karnego przeciwko takiemu rodzicowi.

Dość często zwracają się do nas kobiety z pytaniem, czy ich były mąż może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej za niepłacenie alimentów.

Jest to możliwe. Najsurowsza odpowiedzialność według Kodeksu Karnego - odpowiedzialność karna.

 

 Art. 209. Kodeks karny

 Uchylanie się od obowiązku żywieniowego

  • 1. Kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo inną umową, jeżeli łączna wysokość powstała wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych lub jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosi co najmniej 3 miesiące, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 naraża osobę uprawnioną na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • 2. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.
  • 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 1a odbywa się z urzędu.
  • 4. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 1, który nie później niż przed upływem 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiścił w całości zaległe alimenty.
  • 5. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli nie później niż przed upływem 30 dnia pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego sprawcy przestępstwa określonego w § 1a uiścił w całości zaległe alimenty, chyba że wina i społeczna szkodliwość czynu przemawia przeciwko odstąpieniu wymierzenia kary.

 

Sprawa karna za niepłacenie alimentów - po skontaktowaniu się z organami ścigania, w śledztwie poznajemy:

- moment, w którym dana osoba zaczęła uchylać się od płacenia alimentów;

sposób życia, który prowadziła w tym czasie;

istnienie tymczasowych dochodów pieniężnych;

czy osoba zobowiązana do płacenia alimentów wystąpiła do urzędu pracy, gdy była czasowo bezrobotna;

czy świadczyła inne (niepieniężne) wsparcie dla dziecka (np. wyżywienie);

czy uzyskała dochód z tytułu udziałów w gruncie i nieruchomości (o ile takie były);

czy zignorowała wezwania i ostrzeżenia prokuratora, nie stawiła się bez ważnego usprawiedliwienia lub zataiła przed prokuratorem dochody;

zatajenie informacji o obowiązku płacenia alimentów przed administracją firmy, gdy była zatrudniona itp.

 

Warto wspomnieć, że wniosek do organów ścigania może złożyć pokrzywdzony (w przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni - jego przedstawiciel), organ pomocy społecznej lub osoba upoważniona (pełnomocnik).

 

Po wszczęciu sprawy karnej sprawca może spłacić dług alimentacyjny nie później niż 30 dni od pierwszego przesłuchania, unikając w ten sposób kary. Adwokat karny Sławomir Ciesielski stwierdza, że takie sprawy są rozstrzygane na korzyść pokrzywdzonych. Perspektywa znalezienia się „za kratkami” może być dobrym bodźcem dla dłużnika do spłacenia wszystkich długów alimentacyjnych. Jeśli przez dłuższy czas odmawia on zapłaty, powiedz mu, że może zostać wszczęte przeciwko niemu postępowanie karne.

Jeśli masz dodatkowe pytania jak uzyskać alimenty na dziecko lub jak uzyskać alimenty od męża bez rozwodu skontaktuj się z naszymi ekspertami w celu uzyskania porady.

 

 

 Nasze media

Poprzedni Następny

Porady prawne

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty v2

Ile kosztuje adwokat w sprawie o alimenty?

Czy wysokość alimentów może być regulowana tylko w sądzie?
Więcej
Ofiara przemocy seksualnej

Ofiara przemocy seksualnej – pomoc adwokata

Tylko 8 do 14 procent kobiet, które przeżyły przemoc seksualną, zgłasza się na policję
Więcej
Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty

Ile kosztuje napisanie pozwu o alimenty? Wniosek o podwyższenie alimentów

Wysokość alimentów ustala sąd - aby uzyskać alimenty musisz złożyć pozew w sądzie rejonowym
Więcej
2 v2

Podział samochodu po rozwodzie. Jak dojść do porozumienia

Podczas rozwodu pojawia się pytanie o podział nabytego majątku
Więcej
Jak zlozyc wniosek o rozwod min v2

Jak złożyć wniosek o rozwód

Jak długo czeka się na rozwód od złożenia wniosku?
Więcej
hipoteka po rozwodzie min v2

Jak podzielić kredyt po rozwodzie? Hipoteka po rozwodzie

Jedną z popularnych i często spotykanych opcji rozwiązania kwestii kredytu hipotecznego jest
Więcej
Rozwod a separacja poznaj roznice v3

Rozwód, a separacja - poznaj różnice

Ile trwa separacja przed rozwodem? I czy trzeba się męczyć dalej?
Więcej
Przedprocesowe rozstrzyganie sporow

Kongres Kobiet w Poznaniu – siła i wpływ kobiet w biznesie

Jednym z głównych celów Kongresu Kobiet było zmotywowanie kobiet do przedsiębiorczości i aktywności społe…
Więcej

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej