Koszt wynajęcia adwokata w sprawie karnej

Od czego zależy wynagrodzenie adwokata?  

Wynagrodzenie adwokata nie może być stałą kwotą, która obowiązuje w równym stopniu wszystkich adwokatów. Jako przykład weźmy zakup mieszkania. Od czego zależy jego cena? Zależy to od powierzchni, od stanu i zużycia fizycznego, od materiałów, z których zbudowany jest dom, od okolicy, w której znajduje się mieszkanie, od rozwoju infrastruktury i wielu innych czynników. Dlatego niedorzecznością byłoby mówienie o takiej samej cenie za mieszkania w całym kraju.

Opłata za usługi adwokata jest ustalana indywidualnie, w oparciu o konkretne kryteria danej sprawy. Na wysokość opłaty wpływa złożoność i czas trwania sprawy, pilność, oddalenie wstępnego dochodzenia lub rozpoznania sprawy, objętość zarzutu, liczba osób zaangażowanych w sprawę, pozycja oskarżonego (zleceniodawcy), rezonans sprawy oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na proces udzielania pomocy. Głównym czynnikiem decydującym jest ilość pracy, jaką musi wykonać prawnik i czas poświęcony na obronę praw zleceniodawcy.

 

Ile kosztuje wynajęcie adwokata. Kosztowny czy niedrogi adwokat: kogo wybrać?

Co jest najważniejsze dla zleceniodawcy? Zdobądź najbardziej akceptowalne dla siebie rozwiązanie problemu. Nawet najbardziej doświadczony prawnik nie może zagwarantować swoim klientom 100% wygranej - zawsze mogą pojawić się okoliczności, które w jakiś sposób wpłyną na wynik. Jednak wysoko wykwalifikowany prawnik w każdym przypadku będzie w stanie „wycisnąć” maksimum możliwości w celu ochrony praw i interesów swojego klienta. W efekcie, nawet jeśli sąd wyda decyzję niekorzystną dla zleceniodawcy, to szkoda dla niego będzie minimalna.

Wynagrodzenie prawnika będzie równe jego doświadczeniu zawodowemu - zleceniodawca będzie musiał rozstać się z większą sumą, jeśli trafi do wysoko wykwalifikowanego, doświadczonego prawnika. Opcją budżetową jest zatrudnienie prawnika, który stawia pierwsze kroki w zawodzie adwokackim.

Biorąc pod uwagę, że stawką może być reputacja kancelarii, wysoko oprocentowane grzywny lub długotrwałe pozbawienie wolności, doświadczenie i kwalifikacje adwokata odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu pożądanego rezultatu. Dlatego jeśli klient stawia wynik na pierwszym miejscu, zdecydowanie warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem od spraw karnych. Dzięki doskonałym bazom teoretycznym, imponującemu doświadczeniu prawnemu i ogromnemu doświadczeniu praktycznemu, w tym setkom wygranych w sądzie spraw, taki specjalista zapewni swojemu klientowi rzetelną ochronę prawną.

 

Jak wypłacane są wynagrodzenia adwokatów?

Adwokat rozpoczyna pracę i przystępuje do wykonywania zawodu adwokata po podpisaniu umowy, w której określona jest wysokość jego wynagrodzenia oraz warunki pracy. Profesjonalny prawnik musi mieć talent do perswazji i umieć wykorzystać swoją intuicję w negocjacjach. Wyjątkowa wiedza z zakresu prawa karnego posiadana przez adwokata nie zawsze może przynieść wysokie efekty. Dobry adwokat obrony karnej musi być wysoko wyszkolonym psychologiem i mieć analityczny umysł, aby móc operować faktami i używać argumentów do obrony swojego klienta. Poniżej podajemy stawki minimalne ustalone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Koszt adwokata w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

Stawki minimalne w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

360 złotych dochodzeniem;

600 złotych śledztwem;

180 złotych czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Stawki minimalne za obronę wynoszą:

720 złotych przed Sądem Rejonowym w postępowaniu szczególnym;

360 złotych przed Sądem Rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

840 złotych przed Sądem Rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym;

840 złotych przed Sądem Okręgowym jako drugą instancją lub przed Wojskowym Sądem Okręgowym jako drugą instancją;

1200 złotych przed Sądem Okręgowym jako pierwszą instancją lub przed Wojskowym Sądem Okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed Sądem Apelacyjnym;

1200 złotych przed Sądem Najwyższym.

 

Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

720 złotych Sąd Rejonowy lub Wojskowy Sąd Garnizonowy;

1200 złotych Sąd Okręgowy lub Wojskowy Sąd Okręgowy.

 

Stawki minimalne wynoszą:

720 złotych za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego;

720 złotych za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym;

720 złotych za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem.

 

Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 240 złotych.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 240 złotych.

Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Stawki minimalne za dokonanie określonej czynności w postępowaniu karnym oraz za postępowania aresztowe.

Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego - 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego - 50% stawki minimalnej.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

 

Stawki minimalne w postępowaniu wykonawczym

Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

- 360 złotych w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary;

- 360 złotych w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary;

- 240 złotych w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia;

- 240 złotych za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających;

- 240 złotych za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania;

- 480 złotych za prowadzenie sprawy o ułaskawienie;

- 480 złotych za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym.

Warto zauważyć, że profesjonalny obrońca w sprawach karnych, który ma bogate doświadczenie, nie będzie pracował za minimalną stawkę. Z pewnością jednym z najważniejszych pytań, które brzmi „ile kosztuje dobry adwokat w sprawie karnej?”, interesuje się klient zainteresowany korzystnym rozstrzygnięciem sprawy. W większości przypadków, na podstawie wstępnych informacji o charakterze sprawy, prawnik może przewidzieć ilość pracy i na tej podstawie określić koszt świadczenia usług, który pozostaje niezmienny przez cały czas trwania sprawy. Jednak postępowanie karne to proces z wieloma zmiennymi. Wraz ze zmianą okoliczności, np. gdy pojawiają się nowe zarzuty lub gdy w sprawie pojawia się nowy oskarżony, ilość pracy wzrasta. Ten dodatkowy nakład pracy, nie uzgodniony wcześniej, podlega dodatkowej zapłacie przez zleceniodawcę.

 

Czy są jakieś inne koszty, które mogą powstać w trakcie udzielania pomocy prawnej?

Przy udzielaniu pomocy prawnej może zaistnieć potrzeba poniesienia dodatkowych wydatków, takich jak opłaty pocztowe, opłaty za ekspertyzy czy przegląd sprawy. Oczywiście wydatki takie należy uzgodnić z klientem przy zawieraniu umowy lub - jeśli potrzeba ich poniesienia wynikła w toku postępowania - z odpowiednim wyprzedzeniem.

Należy rozumieć, że gdy prawnik przyjmuje zlecenie prowadzenia sprawy klienta, wchodzi w proces z chwilą zawarcia umowy, przemyślenia perspektyw, skonstruowania linii obrony i zaplanowania dalszych działań. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia pracą i nie obniżać jakości pomocy prawnej, dobry adwokat musi oszczędzać pewien zasób „czasu rezerwacyjnego”. W tym celu musi odmówić przyjęcia nowych spraw dla innych zleceniodawców. Do tego dochodzi jeszcze element etyczny. Reklama bezpośrednia i agresywny marketing są zakazane przez etykę adwokacką, a dumping nie jest mile widziany przez środowisko zawodowe prawników. Usługi prawnika kosztują tyle ile powinny kosztować, jest drogo, ale otrzymujesz profesjonalnie wykwalifikowaną pomoc.

Jeśli ktoś uważa, że kompetencje są drogie, niech spróbuje niekompetencji - ona będzie kosztować jeszcze więcej. 

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie - aktualny koszt adwokata

Koszt adwokata w Polsce może różnić się w zależności od województwa (regionu administracyjnego). Różne czynniki, takie jak poziom życia w regionie, zaludnienie, popyt na usługi prawne i konkurencja mogą wpływać na ceny w różnych częściach kraju.

Warto zauważyć, że poniższy artykuł jest aktualny, ponieważ jest edytowany w zależności od warunków rynkowych i inflacji.

W centralnych i dużych miastach, takich jak Warszawa, Poznań, Kraków, Wrocław i Gdańsk, koszt adwokata jest zazwyczaj wyższy niż w mniejszych miastach i słabo zaludnionych obszarach. Wynika to z większego zapotrzebowania na usługi prawne w większych miastach i wyższych kosztów życia.

Na obszarach wiejskich i słabo zaludnionych ceny usług adwokackich mogą być niższe ze względu na mniejszy popyt na usługi prawne i niższe koszty praktyki prawniczej.

W związku z tym ceny prawników mogą się znacznie różnić w zależności od województwa, a nawet w obrębie jednego województwa, w zależności od konkretnego regionu.

Przy wyborze prawnika ważne jest, aby zwracać uwagę nie tylko na jego honorarium, ale także na jego doświadczenie, kwalifikacje, reputację i specjalizację w wymaganej dziedzinie prawa. Koszt usług powinien być adekwatny do jakości świadczonych usług prawnych i konkretnych zadań klienta.

Koszt wynajęcia adwokata może się znacznie różnić w zależności od różnych czynników, takich jak typ usługi, złożoność sprawy, region, doświadczenie i reputacja adwokata. Oto kilka przykładów najdroższych i najtańszych usług adwokackich.

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie - najdroższe usługi adwokackie

Duże transakcje korporacyjne i transakcje finansowe. Przygotowanie i obsługa złożonych transakcji korporacyjnych i finansowych może wymagać znacznego czasu i wysiłku adwokata, co czyni te usługi jednymi z najdroższych.

Złożone sprawy karne. Obrona w złożonych sprawach karnych, zwłaszcza tych dotyczących poważnych przestępstw lub wielu zarzutów, może wymagać znacznego nakładu pracy i specjalistycznej wiedzy, co zwiększa koszt usług adwokackich.

Własność intelektualna. Obrona praw własności intelektualnej, takich jak patenty, prawa autorskie lub znaki towarowe, może być również kosztowna, zwłaszcza w przypadku konieczności rozwiązania wielu zgłoszeń lub złożonych kwestii prawnych.

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie - najtańsze usługi prawnicze 

Proste konsultacje i porady prawne od 250 złotych: Krótkie konsultacje lub porady prawne w prostych sprawach mogą być dostępne po stosunkowo niskich kosztach.

Przygotowanie prostych dokumentów prawnych. Przygotowanie prostych dokumentów, takich jak standardowe umowy lub porozumienia, może być mniej kosztowną usługą prawnika.

Reprezentacja w prostych sprawach sądowych. Reprezentacja w sprawach sądowych, które nie wymagają znacznego nakładu pracy lub specjalistycznej wiedzy, może być stosunkowo niedroga.

Warto jednak pamiętać, że najtańsze usługi nie zawsze gwarantują jakość i rezultaty. Wybierając prawnika, należy zwrócić uwagę nie tylko na koszt jego usług, ale także na jego doświadczenie, reputację i specjalizację w wymaganej dziedzinie prawa. Dobrze wyszkolony i doświadczony adwokat może zapewnić skuteczniejsze rozwiązanie problemu prawnego, co ostatecznie może zaoszczędzić pieniądze i czas.

Koszt jednej godziny porady prawnej adwokata w największych miastach Polski może wahać się od 250 do 500 złotych (około 55-110 euro).

Przygotowanie dokumentów. Za przygotowanie różnych dokumentów prawnych, takich jak umowy lub roszczenia, koszt sporządzenia jednego dokumentu może wynosić od 700 do 1300 złotych (około 160-300 euro).

Reprezentacja w sądzie. Koszt reprezentacji sądowej zależy od złożoności sprawy i długości procesu. W przypadku prostych spraw sądowych wynagrodzenie prawnika może zaczynać się od 2000-4000 złotych (około 450-900 euro), ale w przypadku skomplikowanych spraw opłaty mogą być znacznie wyższe niż 5000 złotych. (ponad 1000 euro).

Transakcje na rynku nieruchomości. Usługi prawnika związane z obsługą transakcji dotyczących nieruchomości mogą kosztować około 1,5-5% wartości transakcji.

Prawo rodzinne. Stawki za usługi prawnika w sprawach rodzinnych, takich jak rozwód, alimenty i opieka, również mogą się znacznie różnić, zaczynając od 2500 złotych (około 560 euro) za prostą sprawę.

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie i jak znaleźć równowagę między profesjonalizmem a kosztem usług adwokata:

Zbadaj rynek. Zrób rozeznanie wśród różnych kancelarii prawnych i porównaj ich ceny oraz reputację. Zwróć uwagę na opinie klientów.

Stała cena. Niektórzy prawnicy mogą oferować usługi w stałej cenie, aby uniknąć nieoczekiwanych dodatkowych kosztów.

Szczegółowe omówienie sprawy. Przedstaw prawnikowi wszystkie szczegóły swojej sprawy, aby mógł on dokładnie określić zakres prac i zaoferować rozsądną cenę.

Jeszcze do niedawna wpisując w pasek przeglądarki zapytanie ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie, ile kosztuje adwokat, koszt wynajęcia adwokata, adwokat cena znalezienie dokładnej ceny na stronach internetowych kancelarii prawnych było dość trudne. Zakaz publikowania cen jest uzasadniony szczególnymi zasadami etyki zawodowej, które regulują działalność prawników.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, prawników obowiązuje ścisły kodeks etyki zawodowej, który określa pewne zasady postępowania i reguluje działalność reklamową. W ramach tego kodeksu wprowadzono zakaz zamieszczania informacji o cenach usług prawnika, a także oświadczeń gwarantujących powodzenie sprawy lub obiecujących określony wynik.

Ograniczenie zamieszczania cen za usługi prawników było związane z zapewnieniem profesjonalizmu i niezależności adwokatów oraz zapobieganiem nieuczciwej konkurencji między prawnikami.

Ponieważ Kodeks został przyjęty przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r., w dużej mierze ograniczał on działalność prawników w obecnym środowisku digitalizacji.

Po szeroko zakrojonych badaniach i dyskusjach Na podstawie uchwały nr 93/2023 NRA z 26 maja 2023 roku wprowadzono istotne zmiany do Kodeksu Etyki Adwokackiej. Zmiany dotyczą przekazywania informacji o kosztach usług adwokata, a także sposobu ich obliczania.

 

 

Podsumowując powyższe informacje można stwierdzić, że większość kancelarii prawnych coraz częściej udostępnia informacje o kosztach usług prawnika.

Koszty adwokackie: przygotowanie umów, pism i pozwów przez prawnika

Przygotowanie umowy najmu lokalu komercyjnego (lokalu biurowego, lokalu handlowego lub lokalu pod restaurację, kawiarnię, bar - ważny etap każdej transakcji najmu). Koszt tej usługi może się różnić w zależności od złożoności transakcji i charakterystyki nieruchomości. Średnio przygotowanie standardowej umowy najmu w Poznaniu może wahać się od 1000 zł do 5000 zł lub więcej. Zakres cen za przygotowanie umowy może się różnić w zależności od rodzaju lokalu, okresu najmu, a także szczegółów klauzul umowy. Przygotowując umowę najmu, prawnik powinien wziąć pod uwagę: warunki najmu, zasady korzystania z lokalu, utrzymanie i naprawy, aspekty podatkowe i prawne, odpowiedzialność za szkody w nieruchomości, w tym ubezpieczenie, procedury zatwierdzania zmian, warunki rozwiązania umowy, w tym zastrzeżenia i kary.

Koszt adwokata przygotowania umowy kupna-sprzedaży

Umowy kupna-sprzedaży również mogą mieć różne cechy. Koszt przygotowania zależy od wielkości transakcji i złożoności umowy. Zazwyczaj przygotowanie standardowej umowy sprzedaży może kosztować od 0,5% do 1% wartości transakcji. Wartość procentowa zależy od różnych celów nieruchomości. Na przykład koszt badania due diligence, biorąc pod uwagę istotne ryzyko dla nieruchomości komercyjnych lub biurowych, jest wyższy niż dla nieruchomości mieszkalnych. Prawnik przygotowując umowę, biorąc pod uwagę wymogi polskiego prawa, przeprowadza kontrolę "czystości" obiekatu (obciążenia, długi, spory prawne). Ważne jest, aby pamiętać, że inwestowanie w profesjonalne usługi prawne w transakcjach dotyczących nieruchomości może zaoszczędzić wielu problemów i ryzyka w przyszłości. Dokładny koszt zostanie określony w zależności od złożoności i zakresu prac, dlatego zawsze zaleca się omówienie szczegółów z prawnikiem i uzyskanie szacunkowego kosztu w konkretnym przypadku.

Koszt adwokata umowa

Koszt adwokata sporządzenia pisma

Pisemne wezwanie do zapłaty sporządzone przez adwokata jest ważnym narzędziem w procesie windykacji należności. Jest to oficjalny dokument, którego celem jest przekonanie dłużnika do uregulowania długu i może służyć jako podstawa do przyszłych sporów sądowych. Co do zasady, pisemne wezwanie do zapłaty sporządzone przez kancelarię prawną zawiera informacje o możliwych konsekwencjach prawnych, jakie czekają dłużnika w przypadku braku spłaty zadłużenia. Według statystyk, prawidłowo sporządzone pisemne wezwanie do zapłaty znacznie zwiększa szanse na szybką spłatę zadłużenia. Koszt przygotowania wezwania do zapłaty może wynosić od 200 do 1000 zł, ale w przypadku skomplikowanych spraw może być wyższy.

ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie

Koszt adwokata przygotowania pozwu

Pozew jest dokumentem prawnym, który stanowi początek procesu sądowego. Pozew zawiera opis roszczeń i żądań powoda wobec pozwanego. Praktykujący adwokat posiada dogłębną wiedzę na temat ustawodawstwa, praktyki sądowej i procedur, co pozwala na prawidłowe sformułowanie wymagań, określenie odpowiednich przepisów prawa i uniknięcie błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik sprawy. Oprócz sporządzenia pozwu, prawnik będzie bronił Cię w sądzie, omówi ugody, a także ochroni Cię przed błędami prawnymi w procesie. Pozwoli ci to skupić się na codziennym życiu, pracy i innych aspektach życia. Koszt przygotowania pozwu i prowadzenia sprawy w sądzie zależy od stopnia skomplikowania sprawy i nakładu pracy i może zaczynać się od 2% kwoty pozwu, a kończyć na 10% i więcej. Ważne jest, aby pamiętać, że ceny usług prawnych mogą się różnić i najlepiej jest omówić koszt konkretnej usługi z prawnikiem w oparciu o swoją sytuację. Ponadto, zawsze warto poprosić o konsultację i wycenę kosztów przed rozpoczęciem współpracy z prawnikiem. Na przykład, w przypadku odszkodowania za szkody po nieudanej operacji plastycznej (kwota roszczenia wynosi 50000 zł) koszt adwokata w zakresie sporządzenia pozwu wyniesie około 1500-2000 zł.

Sporządzenie apelacji – koszt adwokata

Apelacja to czynność prawna stanowiąca odwołanie od orzeczenia sądu do wyższej instancji. Koszt przygotowania apelacji może się różnić w zależności od stopnia skomplikowania sprawy i ilości dokumentacji. Zazwyczaj przygotowanie apelacji może rozpocząć się od 2000 zł lub więcej, zwłaszcza w przypadku skomplikowanych sporów prawnych. Warto zauważyć, że cena może się różnić w zależności od kancelarii i doświadczenia prawnika.

Koszt usług prawnika jest zawsze znacznie niższy niż ewentualne straty, które może ponieść każda osoba w wyniku swojej decyzji o odmowie skorzystania z usług prawnych profesjonalnego prawnika.

ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie

 

Kancelaria prawna Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

Koszt porady prawnej - 350 złotych (Trzysta pięćdziesiąt złotych plus VAT (23%))

 Podczas pierwszej konsultacji prawnej klient zazwyczaj otrzymuje ważne informacje, które pomagają mu zrozumieć główne aspekty jego sprawy lub problemu. Dzięki doświadczeniu i wiedzy adwokat zaproponuje skuteczne sposoby ich rozwiązania.

 

- Adwokat uważnie wysłucha klienta, aby w pełni zrozumieć jego problem prawny, kwestie lub cele.

- Adwokat poinformuje klienta o jego prawach w związku z zaistniałą sytuacją i obowiązkach, które musi spełnić.

- Adwokat przeanalizuje fakty i dokumenty dostarczone przez klienta w celu określenia mocnych i słabych stron sprawy.

- Adwokat przekaże klientowi informacje o możliwych opcjach prawnych i strategiach rozwiązania problemu.

- Adwokat może nakreślić przybliżone ramy czasowe rozwiązania sprawy i szacunkowe koszty usług prawnych.

Nasze ostatnie publikacje

 

 

Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki

Ile kosztuje adwokat w sprawie o narkotyki - przestępstwa narkotykowe

Koszt adwokata w sprawach narkotykowych jest jednym z ważnych i często omawianych aspektów dla osób, które znalazły się w takiej sytuacji. Na cenę adwokata wpływa wiele czynników, a zrozumienie tych aspektów może pomóc klientom w podjęciu świadomej decyzji i przygotowaniu się na zobowiązania finansowe. 

Adwokat to wykwalifikowany specjalista posiadający wiedzę z zakresu prawa karnego i praktyki sądowej, który ma możliwość uczestniczenia w materiałach i sprawie karnej jako obrońca na każdym etapie procesu karnego. Począwszy od momentu zatrzymania, a kończąc na kwestiach apelacji i odwołania, jeśli to konieczne, w kolejności postępowania sądowego.

Adwokat od spraw karnych - Sławomir Ciesielski

 

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie 

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy w sprawie karnej?

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat sprawy karne - porady prawne

adwokat do spraw karnych

Udział adwokata w sprawie karnej

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie.
Więcej
Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat zawsze działa na zasadach obiektywizmu, legalności, bezstronności.
Więcej
Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Adwokat od spraw karnych z wieloletnim doświadczeniem potrafi znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji.
Więcej
Co obejmuje tajemnica adwokacka

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje.
Więcej
Postepowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe odbywa się na podstawie ustawy.
Więcej
Wiekszosc osadzonych w aresztach sledczych i zakladach karnych odbywa kare na pods

Oszustwo art. 286 k.k. - Sprawa Karna

Większość osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych odbywa karę na podstawie art. 286 k.k.
Więcej
Prawo podejrzanegooskarzonego do odmowy

Pozycja prawna w sprawie karnej

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 1

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Koszt apelacji w sprawie karnej.
Więcej
Adwokat sprawy karne Poznan 2

Rola adwokata w procesie karnym

Rola adwokata w procesie karnym jest ochrona uzasadnionych interesów klienta.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 6

Dobry adwokat od spraw karnych - jesteś nim Ty sam!

Pamiętaj, że wszystkie działania mają swoje konsekwencje.
Więcej

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej