Koszt wynajęcia adwokata w sprawie karnej

Od czego zależy wynagrodzenie adwokata?  

Wynagrodzenie adwokata nie może być stałą kwotą, która obowiązuje w równym stopniu wszystkich adwokatów. Jako przykład weźmy zakup mieszkania. Od czego zależy jego cena? Zależy to od powierzchni, od stanu i zużycia fizycznego, od materiałów, z których zbudowany jest dom, od okolicy, w której znajduje się mieszkanie, od rozwoju infrastruktury i wielu innych czynników. Dlatego niedorzecznością byłoby mówienie o takiej samej cenie za mieszkania w całym kraju.

Opłata za usługi adwokata jest ustalana indywidualnie, w oparciu o konkretne kryteria danej sprawy. Na wysokość opłaty wpływa złożoność i czas trwania sprawy, pilność, oddalenie wstępnego dochodzenia lub rozpoznania sprawy, objętość zarzutu, liczba osób zaangażowanych w sprawę, pozycja oskarżonego (zleceniodawcy), rezonans sprawy oraz inne czynniki mogące mieć wpływ na proces udzielania pomocy. Głównym czynnikiem decydującym jest ilość pracy, jaką musi wykonać prawnik i czas poświęcony na obronę praw zleceniodawcy.

 

Ile kosztuje wynajęcie adwokata. Kosztowny czy niedrogi adwokat: kogo wybrać?

Co jest najważniejsze dla zleceniodawcy? Zdobądź najbardziej akceptowalne dla siebie rozwiązanie problemu. Nawet najbardziej doświadczony prawnik nie może zagwarantować swoim klientom 100% wygranej - zawsze mogą pojawić się okoliczności, które w jakiś sposób wpłyną na wynik. Jednak wysoko wykwalifikowany prawnik w każdym przypadku będzie w stanie „wycisnąć” maksimum możliwości w celu ochrony praw i interesów swojego klienta. W efekcie, nawet jeśli sąd wyda decyzję niekorzystną dla zleceniodawcy, to szkoda dla niego będzie minimalna.

Wynagrodzenie prawnika będzie równe jego doświadczeniu zawodowemu - zleceniodawca będzie musiał rozstać się z większą sumą, jeśli trafi do wysoko wykwalifikowanego, doświadczonego prawnika. Opcją budżetową jest zatrudnienie prawnika, który stawia pierwsze kroki w zawodzie adwokackim.

Biorąc pod uwagę, że stawką może być reputacja kancelarii, wysoko oprocentowane grzywny lub długotrwałe pozbawienie wolności, doświadczenie i kwalifikacje adwokata odgrywają decydującą rolę w uzyskaniu pożądanego rezultatu. Dlatego jeśli klient stawia wynik na pierwszym miejscu, zdecydowanie warto skontaktować się z doświadczonym adwokatem od spraw karnych. Dzięki doskonałym bazom teoretycznym, imponującemu doświadczeniu prawnemu i ogromnemu doświadczeniu praktycznemu, w tym setkom wygranych w sądzie spraw, taki specjalista zapewni swojemu klientowi rzetelną ochronę prawną.

 

Jak wypłacane są wynagrodzenia adwokatów?

Adwokat rozpoczyna pracę i przystępuje do wykonywania zawodu adwokata po podpisaniu umowy, w której określona jest wysokość jego wynagrodzenia oraz warunki pracy. Profesjonalny prawnik musi mieć talent do perswazji i umieć wykorzystać swoją intuicję w negocjacjach. Wyjątkowa wiedza z zakresu prawa karnego posiadana przez adwokata nie zawsze może przynieść wysokie efekty. Dobry adwokat obrony karnej musi być wysoko wyszkolonym psychologiem i mieć analityczny umysł, aby móc operować faktami i używać argumentów do obrony swojego klienta. Poniżej podajemy stawki minimalne ustalone przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Koszt adwokata w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia

Stawki minimalne w procesie karnym i w sprawach o wykroczenia

Stawki minimalne wynoszą w sprawie objętej:

360 złotych dochodzeniem;

600 złotych śledztwem;

180 złotych czynnościami wyjaśniającymi w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Stawki minimalne za obronę wynoszą:

720 złotych przed Sądem Rejonowym w postępowaniu szczególnym;

360 złotych przed Sądem Rejonowym w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

840 złotych przed Sądem Rejonowym w postępowaniu zwyczajnym lub przed wojskowym sądem garnizonowym;

840 złotych przed Sądem Okręgowym jako drugą instancją lub przed Wojskowym Sądem Okręgowym jako drugą instancją;

1200 złotych przed Sądem Okręgowym jako pierwszą instancją lub przed Wojskowym Sądem Okręgowym jako pierwszą instancją oraz przed Sądem Apelacyjnym;

1200 złotych przed Sądem Najwyższym.

 

Stawki minimalne wynoszą za sporządzenie i wniesienie kasacji w sprawie, w której w pierwszej instancji orzeczenie wydał:

720 złotych Sąd Rejonowy lub Wojskowy Sąd Garnizonowy;

1200 złotych Sąd Okręgowy lub Wojskowy Sąd Okręgowy.

 

Stawki minimalne wynoszą:

720 złotych za czynności w sprawie o wznowienie postępowania oraz w sprawie o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego;

720 złotych za sporządzenie opinii o braku podstaw wniosku o wznowienie postępowania, za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia kasacji oraz braku podstaw do stwierdzenia nieważności orzeczenia w postępowaniu karnym;

720 złotych za sporządzenie środka odwoławczego w przypadku, gdy sporządzający nie występuje przed sądem.

 

Stawki minimalne wynoszą za obronę w sprawach o wydanie wyroku łącznego - 240 złotych.

Stawki minimalne wynoszą za prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie, aresztowanie lub zatrzymanie, w tym spraw wynikających z przepisów o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego - 240 złotych.

Przepisy ust. 1-5 stosuje się odpowiednio do opłat za czynności w postępowaniu karnym i odpowiednio w postępowaniu w sprawach o wykroczenia pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika pokrzywdzonego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

Stawki minimalne za dokonanie określonej czynności w postępowaniu karnym oraz za postępowania aresztowe.

Stawki minimalne wynoszą za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego - 25% stawki minimalnej przewidzianej za obronę w sprawie, w której ta czynność ma być dokonana.

Stawki minimalne wynoszą za udział w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego - 50% stawki minimalnej.

Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do opłat za dokonanie określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego przez pełnomocnika powoda cywilnego, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego.

W przypadkach określonych w ust. 1-3 suma opłat za obronę lub reprezentowanie jednej osoby przez tego samego adwokata nie może przekroczyć stawki minimalnej.

 

Stawki minimalne w postępowaniu wykonawczym

Stawki minimalne wynoszą za obronę przed sądem w postępowaniu wykonawczym:

- 360 złotych w sprawie o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary;

- 360 złotych w sprawie o wykonanie warunkowo zawieszonej kary;

- 240 złotych w sprawie o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia;

- 240 złotych za czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz wykonywaniem środków zabezpieczających;

- 240 złotych za prowadzenie sprawy o zatarcie skazania lub ukarania;

- 480 złotych za prowadzenie sprawy o ułaskawienie;

- 480 złotych za pozostałe czynności w postępowaniu wykonawczym.

Warto zauważyć, że profesjonalny obrońca w sprawach karnych, który ma bogate doświadczenie, nie będzie pracował za minimalną stawkę. Z pewnością jednym z najważniejszych pytań, które brzmi „ile kosztuje dobry adwokat w sprawie karnej?”, interesuje się klient zainteresowany korzystnym rozstrzygnięciem sprawy. W większości przypadków, na podstawie wstępnych informacji o charakterze sprawy, prawnik może przewidzieć ilość pracy i na tej podstawie określić koszt świadczenia usług, który pozostaje niezmienny przez cały czas trwania sprawy. Jednak postępowanie karne to proces z wieloma zmiennymi. Wraz ze zmianą okoliczności, np. gdy pojawiają się nowe zarzuty lub gdy w sprawie pojawia się nowy oskarżony, ilość pracy wzrasta. Ten dodatkowy nakład pracy, nie uzgodniony wcześniej, podlega dodatkowej zapłacie przez zleceniodawcę.

 

Czy są jakieś inne koszty, które mogą powstać w trakcie udzielania pomocy prawnej?

Przy udzielaniu pomocy prawnej może zaistnieć potrzeba poniesienia dodatkowych wydatków, takich jak opłaty pocztowe, opłaty za ekspertyzy czy przegląd sprawy. Oczywiście wydatki takie należy uzgodnić z klientem przy zawieraniu umowy lub - jeśli potrzeba ich poniesienia wynikła w toku postępowania - z odpowiednim wyprzedzeniem.

Należy rozumieć, że gdy prawnik przyjmuje zlecenie prowadzenia sprawy klienta, wchodzi w proces z chwilą zawarcia umowy, przemyślenia perspektyw, skonstruowania linii obrony i zaplanowania dalszych działań. Aby uniknąć nadmiernego obciążenia pracą i nie obniżać jakości pomocy prawnej, dobry adwokat musi oszczędzać pewien zasób „czasu rezerwacyjnego”. W tym celu musi odmówić przyjęcia nowych spraw dla innych zleceniodawców. Do tego dochodzi jeszcze element etyczny. Reklama bezpośrednia i agresywny marketing są zakazane przez etykę adwokacką, a dumping nie jest mile widziany przez środowisko zawodowe prawników. Usługi prawnika kosztują tyle ile powinny kosztować, jest drogo, ale otrzymujesz profesjonalnie wykwalifikowaną pomoc.

Jeśli ktoś uważa, że kompetencje są drogie, niech spróbuje niekompetencji - ona będzie kosztować jeszcze więcej. 

Adwokat od spraw karnych - Sławomir Ciesielski

 

 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4;

tel.: 61 85 17 794

Napisz e-mail o swojej sytuacji, aby uzyskać krótką konsultację i dowidzieć się o cenie

e-mail: kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

Ile bierze adwokat za reprezentowanie w sądzie 

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Co zrobić gdy adwokat nie wywiązuje się z umowy w sprawie karnej?

 

Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Poprzedni Następny