Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje związane ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata na rzecz jego klienta.

Na przykład tajemnica zawodowa dotyczy:
- fakt skontaktowania się z prawnikiem, w tym nazwiska zleceniodawców,
- wszelkie dowody i dokumenty zebrane przez adwokata w toku przygotowania sprawy,
- informacje otrzymane przez adwokata od jego mocodawców,
- informacje o danej osobie stają się znane adwokatowi w trakcie świadczenia pomocy prawnej,
- wszystkie dowody i dokumenty zgromadzone przez adwokata w toku przygotowania sprawy, informacje uzyskane przez adwokata od klientów i ujawnione mu w toku świadczenia pomocy prawnej,
- wszystkie postępowania adwokackie w sprawie,
- warunki umowy o świadczenie pomocy prawnej, w tym rozliczenia pieniężne pomiędzy adwokatem a klientem
- wszelkie inne informacje związane z udzielaniem pomocy prawnej przez adwokata.

W celu zachowania tajemnicy zawodowej prawnik musi prowadzić pracę biurową w oderwaniu od materiałów i dokumentów należących do mocodawcy.

Materiały zawarte w postępowaniu adwokata w sprawie, jak również korespondencja adwokata z mocodawcą muszą być wyraźnie i jednoznacznie oznaczone jako należące do adwokata lub od niego pochodzące.

Zasady zachowania tajemnicy zawodowej rozciągają się na asystentów i aplikantów adwokackich oraz innych pracowników kancelarii adwokackich, którzy podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy.

 Jakie są gwarancje tajemnicy adwokackiej?


Adwokat nie może być wezwany i przesłuchany w charakterze świadka na okoliczności, które stały się mu znane w związku z ubieganiem się o pomoc prawną lub w związku z udzielaniem pomocy prawnej.
Adwokat nie jest uprawniony do składania zeznań na okoliczności, które stały się mu znane w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.


Informacje, przedmioty i dokumenty uzyskane w toku czynności operacyjno-poszukiwawczych lub czynności śledczych (w tym uzyskane po zawieszeniu lub pozbawieniu adwokata statusu) mogą być wykorzystane jako dowody oskarżenia jedynie w przypadkach, gdy nie są one elementem praktyki adwokata w sprawach jego klientów.Kiedy adwokat jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy?


Adwokat nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej przez nikogo innego niż mocodawca. Cofnięcie uprawnień do wykonywania zawodu adwokata następuje zgodnie z wymogami niniejszej ustawy i Statutu Izby Adwokackiej.

Za naruszenie tajemnicy adwokat i adwokat-stażysta mogą zostać ukarani:
Zgodnie z Prawem o adwokaturze przy naruszeniu art. 80 - Adwokaci i aplikanci mogą ponieść - odpowiedzialność dyscyplinarną.
- za postępowanie sprzeczne z prawem, etyką lub godnością zawodu, albo za naruszenie obowiązków zawodowych.
- za wyrządzenie szkody klientowi, jeżeli ujawnienie tajemnicy wyrządziło mu szkodę.


Kodeks karny art. 266 "Kto wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalnością społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

Postępowanie karne toczy się po złożeniu skargi przez pokrzywdzonego.

Nie można mieć zaufania do adwokata bez zapewnienia tajemnicy zawodowej, dlatego jej przestrzeganie jest dla adwokata bezwarunkowym priorytetem, a okres zachowania tajemnicy nie jest ograniczony czasowo.

 

Zaufanie między klientem a prawnikiem jest niezbędnym elementem pracy nad skuteczną strategią obrony. W sprawach karnych adwokat ma obowiązek działać w interesie swojego klienta, dlatego nawet pierwsza konsultacja, podczas której klient ujawnia szczegóły sprawy, jest poufna. Adwokat Sławomir Ciesielski od wielu lat świadczy usługi obrony klientów w sprawach karnych, posiada nienaganną reputację i doświadczenie, co potwierdza ilość wygranych spraw karnych.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat sprawy karne - porady prawne

adwokat do spraw karnych

Udział adwokata w sprawie karnej

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie
Więcej
Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat zawsze działa na zasadach obiektywizmu, legalności, bezstronności.
Więcej
Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Adwokat od spraw karnych z wieloletnim doświadczeniem potrafi znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji.
Więcej
Co obejmuje tajemnica adwokacka

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje
Więcej
Postepowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe odbywa się na podstawie ustawy
Więcej
Wiekszosc osadzonych w aresztach sledczych i zakladach karnych odbywa kare na pods

Oszustwo art. 286 k.k. - Sprawa Karna

Większość osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych odbywa karę na podstawie art. 286 k.k.
Więcej
Prawo podejrzanegooskarzonego do odmowy

Pozycja prawna w sprawie karnej

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 1

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Koszt apelacji w sprawie karnej
Więcej
24 min

Rola adwokata w procesie karnym

Rola adwokata w procesie karnym jest ochrona uzasadnionych interesów klienta
Więcej
Adwokat sprawy karne Poznan v2

Dobry adwokat od spraw karnych - jesteś nim Ty sam!

Pamiętaj, że wszystkie działania mają swoje konsekwencje
Więcej

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej