Obrona w procesie karnym - adwokat Sławomir Ciesielski

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej w sprawie karnej, musisz wziąć pod uwagę dwie kwestie. Po pierwsze, nawet sam fakt skierowania sprawy do adwokata jest tajemnicą adwokacką, której adwokat w żadnym wypadku nie ma prawa ujawniać innym osobom, nawet organom ścigania – nie mają one prawa żądać od adwokata takich informacji.

Druga kwestia: ubiegając się o konsultację z adwokatem w sprawach karnych, musisz podać pełne informacje o okolicznościach zdarzenia, nawet jeśli przedstawiają Cię one w niekorzystnym świetle. Jest to konieczne, aby adwokat mógł uzyskać pełny obraz sytuacji i opracować odpowiednią i najbardziej skuteczną strategię i taktykę działania.

Nie należy zapominać, że konsultacja z adwokatem w sprawach karnych już na etapie „dochodzenia wstępnego” może pomóc w usunięciu wielu pytań. Tak więc, na przykład, jeśli możliwe będzie pogodzenie się z ofiarą i uzgodnienie odszkodowania za szkody, w większości przypadków sprawa nie zostanie rozpoczęta.

Już na etapie wstępnego dochodzenia porady prawne w sprawach karnych pomogą zidentyfikować błędy w dochodzeniu, które mogą odegrać fatalną rolę w przesłuchaniach w sądzie. Obecność prawnika przy swoim kliencie podczas śledztwa i innych czynności w toku śledztwa będzie nie tylko wsparciem moralnym – podpowie, jak zachować się w określonych sytuacjach, jak prawidłowo odpowiadać na pytania.

Wraz ze śledczym, adwokat prawa karnego jest zaangażowany w zbieranie dowodów niewinności; nie mniej ważne jest to, że może ubiegać się o uzyskanie tych dowodów. Wszystko to może posłużyć do uniewinnienia lub zmniejszenia zakresu zarzutów.

Nawet jeśli zostaniesz wezwany jako świadek w sprawie karnej, pamiętaj, że status ten może zostać później zmieniony na podejrzanego. Oczywiste jest, że terminowa konsultacja z adwokatem specjalizującym się w sprawach karnych może odegrać decydującą rolę w określeniu statusu w procesie.

 

Obrona w procesie karnym - adwokat Sławomir Ciesielski

Jakie cechy i wiedzę powinien posiadać dobry adwokat od spraw karnych?

Dobry adwokat od spraw karnych oprócz nienagannej znajomości kodeksu karnego, procedur i zasad postępowania karnego, musi posiadać analityczny umysł, umiejętność argumentacji i negocjacji, a także mieć talent adwokacki, który pomoże przechylić szalę na stronę klienta.

Dlaczego doświadczenie jest tak ważne dla adwokata specjalizującego się w prawie karnym?

Znajomość procesu: Doświadczenie pozwala adwokatowi na głębsze zrozumienie procesu karnego, w tym procedur, dochodzeń i procesów.

Strategia i taktyka: Doświadczenie pozwala adwokatowi opracować skuteczne strategie obrony lub oskarżenia, biorąc pod uwagę wiele czynników, takich jak dowody, przepisy i wcześniejsze wyroki sądowe.

Kompetencje psychologiczne: Doświadczenie pozwala prawnikowi lepiej zrozumieć cechy osobowości sędziów i prokuratorów, które mogą mieć wpływ na wynik sprawy.

Znajomość prawa: Doświadczenie pozwala adwokatowi zapoznać się z szerokim zakresem orzecznictwa i decyzji sądowych, co pomaga w stworzeniu solidnej argumentacji.

Umiejętności negocjacyjne: Doświadczenie w negocjacjach z oskarżycielami lub prokuraturą może mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia porozumienia na korzyść klienta.

Zaufanie klienta: W przypadku klienta, którego los rozstrzyga się na sali sądowej, adwokat z wieloletnim doświadczeniem wielokrotnie zwiększa prawdopodobieństwo pomyślnego zakończenia sprawy.

Mamy nadzieję, że nasze argumenty przekonały Cię, że do reprezentowania swoich interesów i zwiększenia szans na pomyślne rozwiązanie sprawy karnej powinien pomóc Ci tylko dobry obrońca w sprawach karnych.

 

Adwokat prawo karne - obrona interesów w postępowaniu karnym.

Zabójstwo – Art. 148 Kodeks karny:

Zabójstwo to umyślne pozbawienie życia innej osoby. Kara za zabójstwo to kara pozbawienia wolności, która może wynosić od 8 lat do dożywocia.

Nieumyślne spowodowanie śmierci – Art. 155 Kodeks karny:

Przestępstwo polega na spowodowaniu śmierci innej osoby nieumyślnie, na przykład w wyniku wypadku. Kara zależy od okoliczności i może wynosić od 3 miesięcy do lat 5.

Spowodowanie uszczerbku na zdrowiu – Art. 156 i 157 Kodeks karny:

Regulują sytuacje, w których osoba spowodowała obrażenia ciała lub zdrowia innej osoby. Kara zależy od stopnia uszczerbku na zdrowiu i może wynosić od 3 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Bójki i pobicia –  Art. 158 Kodeks karny:

Ten artykuł dotyczy zachowań agresywnych, takich jak bójki, pobicia i naruszanie nietykalności cielesnej innych osób. Kara za bójki i pobicia jest różna, zależy od okoliczności i skutków przemocy i może wynosić od 3 miesięcy do 15 lat.

Art. 162 Kodeks karny:

Nieudzielenie pomocy osobie znajdującej się w bezpośrednim niebezpieczeństwie życia lub zdrowia jest przestępstwem. Kara może wynosić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Wypadek – Art. 177 Kodeks karny:

Przepis ten dotyczy sytuacji, w których wypadek spowodowany przez osobę prowadzi do szkody lub zagrożenia życia lub zdrowia innych. Kara zależy od okoliczności, a przepis może być stosowany w różnych sytuacjach, w tym w ruchu drogowym.

Prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków – Art. 178a Kodeks karny:

Reguluje przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Określa kary od roku do 10 lat pozbawienia wolności dla osób, które nielegalnie wytwarzają, przewożą, lub handlują narkotykami. Sąd może też nałożyć grzywnę.

Groźby karalne – Art. 190 Kodeks karny:

Przestępstwo polega na grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa lub naruszeniem jej nietykalności cielesnej, do czego nie jest uprawniona. Kara za groźby karalne to kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Zakłócenie miru domowego – Art. 193 Kodeks karny:

Reguluje sytuacje, w których osoba nieuprawniona wchodzi do cudzego mieszkania lub innego pomieszczenia mieszkalnego oraz narusza prywatność i spokój mieszkańców. Karą za naruszenie nietykalności mieszkania jest grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności do jednego roku.

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – Art. 194-204 Kodeks karny:

To zestawienie artykułów, które regulują różne formy przestępstw związanych z napaścią seksualną, gwałtem, wykorzystaniem seksualnym i innymi przestępstwami przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Kary za te przestępstwa są różne, zależą od rodzaju i okoliczności przestępstwa.

Znęcanie się – Art. 207 Kodeks karny:

Znęcanie się to psychiczne lub fizyczne znęcanie się nad inną osobą, które często skutkuje cierpieniem, upokorzeniem lub samobójstwem. Karą za znęcanie się opisaną w tym artykule Kodeksu karnego jest pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 15 lat.

Niealimentacja – Art. 209 Kodeks karny:

Przestępstwo polega na niepłaceniu alimentów na rzecz uprawnionych osób (np. dzieci, małżonka). Kara za niealimentację to kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Zniesławienie – Art. 212 Kodeks karny:

Przestępstwo polega na publicznym zniesławieniu innej osoby, co oznacza rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które szkodzą jej reputacji. Kara za zniesławienie to grzywna, ograniczenie wolności lub kara pozbawienia wolności do roku.

Znieważenie – Art. 216 Kodeks karny:

To przestępstwo polega na znieważeniu innej osoby w miejscu publicznym. Kara za zniewagi to grzywna lub ograniczenie wolności.

Naruszenie nietykalności cielesnej – Art. 217 Kodeks karny:

Przestępstwo polega na naruszeniu nietykalności cielesnej innej osoby. Kto uderzył człowieka lub w inny sposób naruszył jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Fałszerstwa – Art. 270 Kodeks karny:

Artykuł ten dotyczy różnych rodzajów fałszerstw, w tym fałszowania dokumentów, znaków towarowych itp. Kary za fałszerstwa zależą od rodzaju dokonanego fałszerstwa i mogą być różne. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu używa jako autentycznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kradzież – Art. 278 Kodeks karny:

Kradzież polega na przywłaszczeniu cudzego mienia bez zgody właściciela. Kara za kradzież zależy od wartości skradzionego mienia i może wynosić do 5 lat pozbawienia wolności.

Rozbój – Art. 280 Kodeks karny:

Rozbój to kradzież z użyciem przemocy lub groźby przemocą w celu przejęcia mienia. Kara za rozbój jest znacznie surowsza niż za kradzież i może wynieść do 12 lat pozbawienia wolności.

Oszustwo – Art. 286 Kodeks karny:

Oszustwo polega na wprowadzeniu w błąd innej osoby w celu uzyskania korzyści majątkowej. Kara za oszustwo zależy od okoliczności i może wynieść do 8 lat pozbawienia wolności.

Pokrzywdzenie wierzyciela – Art. 301 Kodeks karny:

Przestępstwo polega na bezprawnych działaniach dłużnika w celu uniknięcia zobowiązań wobec wierzycieli. Karą za wyrządzenie szkody wierzycielowi jest pozbawienie wolności na okres do 5 lat.

Przestępstwa wojskowe – Art. 317-363 Kodeks karny:

Artykuły te regulują różne rodzaje przestępstw wojskowych i naruszeń dyscypliny wojskowej. Kary za przestępstwa wojskowe zależą od rodzaju przestępstwa i mogą być różne.

Przekaż nam swoje zmartwienia, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby upewnić się, że Twoje prawa są chronione.

Zaufaj nam, a razem stworzymy drogę do spokoju i wolności.

Poprzedni Następny

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu

Adwokat prawo karne - porady prawne

adwokat do spraw karnych

Udział adwokata w sprawie karnej

Każda sprawa jest traktowana indywidualnie.
Więcej
Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat przy przeszukaniu i konfiskacie

Adwokat zawsze działa na zasadach obiektywizmu, legalności, bezstronności.
Więcej
Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Kancelaria sprawy karne w Poznaniu

Adwokat od spraw karnych z wieloletnim doświadczeniem potrafi znaleźć wyjście z każdej trudnej sytuacji.
Więcej
Co obejmuje tajemnica adwokacka

Co obejmuje tajemnica adwokacka?

Przez tajemnicę adwokacką rozumie się wszelkie informacje.
Więcej
Postepowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe w procesie karnym

Postępowanie dowodowe odbywa się na podstawie ustawy.
Więcej
Wiekszosc osadzonych w aresztach sledczych i zakladach karnych odbywa kare na pods

Oszustwo art. 286 k.k. - Sprawa Karna

Większość osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych odbywa karę na podstawie art. 286 k.k.
Więcej
Prawo podejrzanegooskarzonego do odmowy

Pozycja prawna w sprawie karnej

Prawo podejrzanego/oskarżonego do odmowy składania wyjaśnień.
Więcej
Koszt apelacji w sprawie karnej 1

Ile kosztuje apelacja w sprawie karnej

Koszt apelacji w sprawie karnej.
Więcej
47 min v2

Rola adwokata w procesie karnym

Rola adwokata w procesie karnym jest ochrona uzasadnionych interesów klienta.
Więcej
134A1726 Edit 7

Prawo karne

Doświadczony adwokat Poznań - sprawy karne, obrona w postępowaniu przygotowawczym i w sprawach przed sąde…
Więcej