Wypadek za granicą, a postępowanie likwidacyjne w Polsce

Każda kolizja, także ta do której doszło nie z naszej winy przysparza dodatkowych komplikacji. Skomplikowane i utrudnione jest to tym bardziej, jeżeli do zdarzenia doszło za granicą przy udziale pojazdu z polisą OC u zagranicznego ubezpieczyciel. Pojawia się wówczas obawa, że postępowanie likwidacyjne będzie prowadzone w państwie właściwym dla ubezpieczyciela, u którego sprawca zdarzenia miał wykupioną polisę.

Na szczęście przepisy prawa wprowadzają możliwość prowadzenia takiego postępowania likwidacyjnego w państwie miejsca zamieszkania poszkodowanego. Kwestię tę szczegółowo reguluje Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od takiej odpowiedzialności, nazywana Czwartą Dyrektywą w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych, mająca zastosowanie w państwach EOG.

Wspomniana dyrektywa powołuje do życia instytucję Organu odszkodowawczego, którego rolę na terenie Polski pełni Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PBUK). Szczegółowe funkcjonowanie PBUK reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Zaznaczyć należy, że oprócz funkcji organu odszkodowawczego, PBUK pełni także rolę informacyjną, ponieważ gromadzi i udostępnia informacje o zagranicznych zakładach ubezpieczeń, ubezpieczających sprawców wypadków oraz o tzw. reprezentantach do spraw roszczeń w Polsce.

Reprezentant ds. roszczeń w Polsce to inaczej pełnomocnik ubezpieczyciela zagranicznego, którego rolą jest likwidacja szkód powstałych w wyniku wypadku, który miał miejsce za granicą, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie trzecim, a którego sprawcą był kierujący pojazdem zarejestrowanym w innym państwie niż państwo poszkodowanego.
Mamy zatem wypadek za granicę, ale szkodę zgłaszamy do PBUK w Polsce.

Po zgłoszeniu szkody u właściwego reprezentanta ds. roszczeń Polsce, podmiot ten zobowiązany jest do podjęcia czynności likwidacyjnych i ich zakończenia w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia.

Istotne jest, że PBUK pomaga nie tylko w ustaleniu zagranicznego ubezpieczyciela sprawcy szkody, ale także pełnomocnika tego ubezpieczyciela na terenie Polski, do którego można bezpośrednio zgłosić roszczenie. W takim przypadku postępowanie likwidacyjne będzie prowadzone w Polsce.

Żeby to jednak mogło nastąpić, w pierwszej kolejności należy wystąpić z wnioskiem do reprezentanta ds. roszczeń, a dopiero brak uzasadnionej odpowiedzi reprezentanta w terminie 90 dni daje podstawy by wystąpić z wnioskiem do organu odszkodowawczego.

Również w sytuacji, gdy zagraniczny zakład ubezpieczeń nie posiada na terytorium Polski swojego reprezentanta, a także wtedy gdy identyfikacja pojazdu sprawcy szkody jest niemożliwa ewentualnie jeżeli w terminie 60 dni od dnia powstania szkody nie udało się zidentyfikować zakładu ubezpieczeń osoby odpowiedzialnej za szkodę, zachodzą podstawy by wystąpić z roszczeniem bezpośrednio do organu odszkodowawczego, czyli do PBUK.
Przy czym należy mieć na uwadze, że decyzja poszkodowanego o wytoczeniu powództwa bezpośrednio przeciwko zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń ubezpieczającemu sprawcę szkody, zwalnia organ odszkodowawczy z obowiązku rozpatrzenia wniosku dotyczącego roszczenia odszkodowawczego, a sprawa toczy się na drodze sądowej.
Przed skierowaniem sprawy do sądu wcześniej warto przeanalizować, sąd którego państwa będzie właściwy do prowadzenia sprawy o charakterze transgranicznym albowiem nie w każdym przypadku uzasadnione będzie jurysdykcja sądu polskiego, zaś konsekwencje błędnie ustalonej jurysdykcji bywają dotkliwe i mogą skutkować
odrzuceniem pozwu przez sąd.

 

Ciesielski & Oczachowska - Adwokacka Spółka Partnerska

61-738 Poznań; ul. Plac Wolności 8/4

tel.: 61 85 17 794

kontakt@ciesielski-oczachowska.pl

 Nasze media

kancelaria-instagram

kancelaria-facebook

Poprzedni Następny

Oferta

Zakres naszych działań

24 min

Procesy sądowe

Dzięki kilkunastoletniej praktyce procesowej, w tym prowadzeniu spraw sądowych dla naszych ubezpieczyciel…
Więcej
36 min

Prawo ubezpieczeń

Świadczymy usługi prawne na rzecz klientów sektora ubezpieczeniowego.
Nasz zespół ds. ubezpieczeniowych p…
Więcej
Kanceklaria prawna sad Poznan

Obsługa podmiotów gospodarczych

Obsługujemy podmioty gospodarcze z różnych dziedzin gospodarki takich jak branża budowlana, branża kosmet…
Więcej
42 min

Procesy sądowe w ramach IV Dyrektywy

W przypadku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczyciela zagranicznego i konieczności prowadzenia sporu sąd…
Więcej
untitled 17 of 69 Edit 23

Prawo karne gospodarcze

Nieznajomość prawa szkodzi, granica pomiędzy działaniem zgodnym z prawem, a działaniem niezgodnym z liter…
Więcej
51

Prawo medyczne

Doradzamy podmiotom z sektora ochrony zdrowia, w tym m.in. producentom i dystrybutorom produktów lecznicz…
Więcej
Adwokat w Poznaniu

NGO, fundacje i stowarzyszenia

Dynamiczny w ostatnich latach rozwój trzeciego sektora społeczno-gospodarczego jakim są organizacje non p…
Więcej
134A1766 Edit 9

PRO BONO wyzwanie dla przyszłości

Wspieramy lokalne biznesy, promujemy sztukę i edukację angażując się w działalność pro bono.
Zaangażowani…
Więcej
Wprowadzenia produktu min

Prawo kosmetyczne

Ostatnie lata to intensywny czas rozwoju branży kosmetycznej w Polsce. Wielkie koncerny międzynarodowe ko…
Więcej
49 v2

Prawo rodzinne

Wieloletnie doświadczenie w sztuce negocjacji pozwoliło nam na zdobyciu doświadczenia w prowadzenia spraw…
Więcej
134A1789 Edit 11

Prawo i sztuka

Wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych świadczonych przez zespół Kancelarii, w tym …
Więcej
untitled 11

Obsługa prawna spółek - fuzje, przekształcenia

Doradztwo  prawne w zakresie zatwierdzania sprawozdań finansowych, planowanych wypłatach dywidend, asysto…
Więcej

Zadzwoń do nas

+48 61 85 17 794

lub

Przejdź do sekcji kontakt i napisz do nas

Idź do kontaktu